Vad är den idealiska typen av kärlek?

Det finns olika typer av kärlek som svarar mot olika aspekter av ditt liv, och alla är viktiga för sociala relationer.
Vad är den idealiska typen av kärlek?

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Vilken är den bästa typen av kärlek? Vad menar vi när vi använder ordet “kärlek”?

Ordet “kärlek” förekommer överallt i sociala medier, och människor kan referera till husdjur, vänner, platser, landskap, situationer och till och med mat.

I sin djupaste bemärkelse är kärleken emellertid den intensiva känslan du utvecklar för en annan person och som du vill känna i retur.

Detta är den svåraste typen av kärlek att uppnå. Att älska någon och att den personen älskar dig tillbaka innebär många omständigheter som gör denna typ av kärlek väldigt komplex.

Djupt inom varje person finns det en önskan att älska och bli älskad. Att bli kär i någon för en evighet är en naturlig önskan för de flesta av oss.

Ibland verkar världen dock fast besluten att bevisa att en sådan evig kärlek inte existerar. Man ser relationer och äktenskap som faller samman.

Typerna av kärlek, enligt grekerna

Typer av kärlek enligt grekerna

När det gäller kärlek var grekerna experterna. Baserat på deras egen kultur utvecklade de några definitioner som klargör olika sätt som kärlek kan uppstå på.

Flyktig kärlek

Detta är en typ av kärlek som är kortlivad och uppstår av sexuell attraktion.

  • Det är den kärleken som visar sig i början av ett förhållande, där passion och sexuell erfarenhet spelar en avgörande roll.
  • Denna kärlek är som början på ett äventyr som kan bli något djupare så småningom. Men i början är det idealiserat och lustfyllt.

I den grekiska kulturen representeras denna kärlek av Eros, kärlekens gud.

Broderlig eller systerlig kärlek

Denna kärlek är vad folk känner för sina familjemedlemmar, vänner och kamrater.

Det är en lojal typ av kärlek som innebär engagemang och djup kunskap om personen, och den tar vanligtvis lång tid att utveckla. Det är också den typ av kärlek som vi känner för våra husdjur.

Grekerna kallade den storge kärlek.

Social kärlek

Denna typ av kärlek kan vara för en individ eller en grupp och inspirerat av ädla orsaker.

  • Det är den känslan som får dig att kämpa för en god gärning och som inspirerar till samarbete bland andra.
  • Den ger solidaritet. Således är det den typ av kärlek som inspirerar dig att vara snäll och arbeta som ett lag för att uppnå ett gemensamt mål.

Social kärlek är mycket nära kopplad till socialpsykologi.

Öppen kärlek

Med “öppen” kärlek menade grekerna den bredaste definitionen av kärlek som en människa kan uppleva.

Detta skulle vara kärlek till naturen, för en gud eller för hela mänskligheten. Det är den typ av kärlek som kanske har blivit mest försummad i dagens värld där människors individualistiska och egocentriska känslor tenderar att segra.

Vad är den ideala typen av kärlek?

den ideala typen av kärlek

Alla fyra typer kärlek som vi har beskrivit är idealiska på det stora hela.

Den person som lyckas uppleva dem alla kommer att vara den mest kompletta när det gäller kärlek, för att de kommer att känna de ädlaste känslorna för lycka och välbefinnande i världen.

Den idealiska typen av kärlek innefattar alla olika typerna av kärlek, oavsett språk och kulturer. Problemet för de flesta människor ligger i att hålla känslorna starka så att de inte bleknar.

Människor uttrycker sin kärlek på olika sätt, och dessa skillnader kan leda till missförstånd och till och med till konflikt. För att människor ska fortsätta vara tillsammans och vara lyckliga måste de därför lära sig hur den personen de älskar uttrycker sin kärlek. 

Detta är en ömsesidig läroprocess och det är lika viktigt för par som det är för vänner och familjemedlemmar. Det är kritiskt för alla sociala grupper där kärlek är ett viktigt band.

Kärlekens språk

kärlekens språk

Dr Gary Chapman, som specialiserar sig i familjefrågor, menar att det finns fem språk av kärlek. Att känna till dem är nyckeln till att uppnå varaktiga känslor.

  • Det finns bekräftande ord, ord som ger beröm, komplimanger, uppmuntrande ord och vänliga ord. Dessa stimulerar andra och får människor att känna sig värda och älskade.
  • Kärlek kräver kvalitetstid, då tiden verkligen är tillägnad den andra personen.
  • Gåvor till din älskade kan vara ödmjuka och visa den andra personen att du älskar dem.
  • Tjänster kan vara enkla och stödjande åtgärder som lindrar den andras uppgifter: matlagning, omsorg om barn, till exempel.
  • Fysisk kontakt som att hålla händer, kyssar, kramar och att ha sex när det gäller par, är alla uttryck av kärlek till varandra.

Att vara delaktig i dessa språk som uttrycker kärlek hjälper till att tillfredsställa andras emotionella behov. Således kommer det att göra din kärlek varaktig och förbättrad.

Kärlek är närvarande i allas liv, men vi måste lära oss att uttrycka den. Allt du behöver göra är att bestämma hur.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.