De viktigaste efterverkningarna och konsekvenserna av otrohet

Otrohet kan djupt påverka offret, hans eller hennes syn på sig själv, dennes tillfredsställelse med livet och hur han eller hon förhåller sig till andra. Vi tar upp de viktigaste konsekvenserna av otrohet.
De viktigaste efterverkningarna och konsekvenserna av otrohet
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 14 juni, 2023

Vi antar alla att når vi befinner oss i en monogam relation så finns en överenskommelse – tyst eller uttrycklig – om exklusivitet. Vi vet att tillit är grundläggande i ett par och att genom att engagera oss i en känslomässig partner accepterar vi att ta hand om och skydda hans eller hennes känslor. Av denna anledning är det uppenbart att otrohet kan generera en djup smärta hos den andre. Men hur långt sträcker sig konsekvenserna av otrohet?

Detta är något som vi inte verkar överväga tillräckligt seriöst; otrohet är tyvärr en mycket mer närvarande verklighet än vi tror. Cirka 30 % av befolkningen erkänner att de varit otrogna mot sin partner, och med tillkomsten av ny teknik kan denna trend vara på uppgång. Detta tyder på att miljontals människor står inför de viktiga psykologiska konsekvenserna av denna typ av svek.

De allvarliga konsekvenserna av otrohet

Otrohet påverkar inte bara livet för offret, utan även barnens liv, och detta kan leda till långsiktiga konsekvenser.
Otrohet påverkar inte bara livet för offret, utan även barnens liv, och detta kan leda till långsiktiga konsekvenser.

Att avgöra vad som är otrohet och vad som inte alltid lätt. I själva verket beror det till stor del på varje persons och varje pars värderingar, förväntningar och övertygelser. För vissa är otrohet endast sex med en annan person än partnern. För andra representerar emotionell intimitet eller chattmeddelanden också otrohet.

Hur som helst, känslan av att partnern har svikit det förtroende som man fått för honom eller henne triggar till en rad smärtsamma processer på psykologisk nivå. Dessa påverkar inte bara paret på kort sikt, utan kan sträcka sig över tid. Följande är några av de största konsekvenserna:

Nedvärdering av sig själv och förlust av självkänsla

En av de första reaktionerna som dyker upp hos de som blivit utsatta för otrohet är ifrågasättandet av sig själv. “Vad gjorde jag för fel för att detta skulle hända?” “Räcker jag inte till?” “Vad är det som min partner saknar hos mig?” “Varför är den andra bättre?”…

Alla dessa frågor angriper direkt ens egna värderingar och skadar självkänslan djupt. Personen börjar nedvärdera sig själv och känna sig underlägsen och otillräcklig, och detta kan få återverkningar på alla områden av livet.

Vi tror att du också kan tycka att den här artikeln är intressant: 7 typer av otrohet du borde känna till

Skuld och skam

Även om man skulle kunna förvänta sig att den som är otrogen upplever skam och skuld, upplever offret i situationen i själva verket också ofta stora doser av dessa känslor. På vissa sätt kan han eller hon känna att det som har hänt är ett personligt misslyckande, att det är hans eller hennes ansvar och att om människor runt omkring honom eller henne skulle få reda på det, skulle han eller hon vara den som skulle bli förlöjligad.

Detta kan leda till isolering, döljande och förtryck av känslor. Personen tillåter inte sig själv att uttrycka sitt missnöje eller besvikelse för att undvika kritik och dömande från andra. Att uppleva det i det tysta och neka sig känslomässig ventilering ökar alltså bara obehaget.

En förlust av förtroende

En av de mest uppenbara konsekvenserna av otrohet är förlusten av förtroende. Den där ömsesidiga tryggheten som var så svår att bygga kollapsar helt i och med otroheten och offret försätts i ovisshet.

Allt du trodde att du visste om din partner och relationen börjar du nu granska från ett annat perspektiv, och alla säkerheter och sanningar som gjorde att relationen var solid blir irrelevanta.

Detta kan leda till att många människor beslutar sig för att avsluta relationen för gott, eftersom de inte kan (eller vill) sätta sin tilltro till personen som förrått dem igen. Även i de fall där de bestämmer sig för att fortsätta och försöka reparera skadan, blir bristen på förtroende en enorm börda som man inte alltid övervinner.

Dessutom kan denna misstro extrapoleras till framtida relationer. Den känslomässiga påverkan som otroheten orsakar kan leda till att offret blir misstänksam och misstroende och visar misstro i framtida relationer. Därmed kan de långsiktiga återverkningarna bli allvarliga.

Ilska, förbittring och bitterhet

Är du en otrogen?
Otrohet kan generera alla typer av reaktioner, som ilska och även depression.

Ilska är mycket närvarande känslor när man upptäcker otrohet. Speciellt i början kan de helt överväldiga offret. Om man inte hanterar dem på rätt sätt kan de fästa sig och begränsa personens framtid. Att bära tyngden av hat och förbittring hindrar offret från återhämtning och strävan efter lycka. Det hindrar läkning och kan förhindra skapandet av nya band.

Om du fortsätter förhållandet med din partner efter fusket kan förbittring och bitterhet ta ut sin rätt på ditt dagliga liv. Detta genom att begränsa uttryck för tillgivenhet, konstruktiv kommunikation och sexualitet. I sin tur vidgar det bara redan det existerande gapet mellan er två och ökar missnöjet med er relation.

Ångest och depression

Slutligen, bland konsekvenserna av otrohet finns olika psykologiska störningar. Offer för otrohet upplever ofta höga nivåer av ångest. Detta kommer av den osäkerhet som de befinner sig i och kan utveckla ett depressivt tillstånd som till och med kan leda till självmordstankar. I vissa fall är den känslomässiga påverkan av otrohet så stor att den kan utlösa posttraumatiskt stressyndrom.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Vuxna som aldrig har haft en partner: Är detta normalt?

Konsekvenserna av otrohet påverkar inte bara offret

Det är självklart att den som blivit bedragen är den som lider mest av konsekvenserna av otrohet, men han eller hon är inte den enda. Den otrogne personen kan också känna en hel del skuld, skam och ånger och lida enormt av försämringen av relationen och den skada som uppstått. Men utöver detta är det värt att nämna att även parets barn kan påverkas av det som har hänt.

Barn kan uppfatta förändringen hos sina föräldrar, uppleva en bristande uppmärksamhet och tillgänglighet, och även de känna sig förrådda och lurade av otroheten. Detta kan leda till att de tar på sig samma beteende att bedra eller att de blir misstroende och mycket intoleranta i sina egna vuxna relationer.

I slutändan påverkar otrohet många liv och dess återverkningar kan vara långvariga. Därför, om ditt förhållande är otillfredsställande, om du känner personliga brister eller brist på respekt för din partner, är det bäst att söka professionell hjälp. Hur som helst är det alltid mycket mer moget och känslomässigt ansvarsfullt att ha modet att stå för sig själv och lämna förhållandet om det inte längre är vad du vill ha än att svika din partners förtroende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jauregui, I. (31 de 05 de 2022). El fenómeno de la Infidelidad: Trauma y estrés postraumático. Obtenido de epsys: http://www.eepsys.com/es/el-fenomeno-dela-infidelidad-trauma-y-estres-postraumatico/
  • Hernández, J., Bartolo, M. Á., González, K. G. & Hernández, E. E. (2018). Redes sociales, sexualidad 2.0 e infidelidad 2.0. Revista Cognosis. ISSN 2588-05783(3), 1-10.
  • Gándara, M. (2011). Sentido de vida en mujeres víctimas de infidelidad (Doctoral dissertation, Tesis de pregrado). Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.