Återupprätta tilliten efter en andra chans

Återupprätta tilliten efter en andra chans

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 08 april, 2023

Tillit och förtroende är en av grundpelarna i alla relationer, speciellt när någon ger dig en chans att återupprätta tilliten. Om den går förlorad kommer det säkraste ödet att vara konflikter och eventuellt uppbrott. Lyckligtvis finns det sätt för hur man kan återupprätta tilliten och bygga om relationen till en bättre version när vi får en andra chans.

Denna process kräver förstås engagemang och tålamod, eftersom resultaten inte är omedelbara. Det är dock inte omöjligt. Låt oss ta en närmare titt.

Tips för att återupprätta tilliten i en relation

Tilliten i en relation kan gå förlorad av många anledningar. Bland de vanligaste är otrohet, lögner och att gömma viktig information från sin partner.

Det handlar om att någon eller båda parterna inte uppfyller de överenskommelser (uttalade eller inte) som fanns, och leder till att partnern blir någon vi inte kan räkna med. Allt är dock inte förlorat.

Även om vi har gjort ett misstag är det möjligt att återupprätta tilliten och återfå vår partners förtroende. För att göra det föreslår vi följande:

1. Odla tålamod när du får en andra chans

Det första steget är att komma ihåg att du inte kommer att kunna återfå din partners förtroende över en natt. Det är en process som tar tid och ansträngning. Och beroende på kvaliteten på era band innan sveket kan detta vara mer eller mindre svårt.

Det är också viktigt att vara medveten om att det kommer upp- och nedgångar. Det vill säga, det kommer att finnas tillfällen då du kommer att känna att förhållandet går framåt, men vid andra tillfällen kommer du att känna det som att allt står still.

Kom ihåg att det finns sår att läka och konflikter att reparera.

Processen är inte linjär. Du måste visa mer engagemang och större vilja att lösa konflikter på ett självsäkert sätt.

Att återupprätta tilliten i ett förhållande efter ett svek tar tid.
Att återupprätta tilliten i ett förhållande efter ett svek tar tid. Det kommer att komma bra och dåliga dagar under processen.

2. Visa ditt engagemang med fakta

Det är en sak att lova att vi ska förändras och att vi kommer att göra saker bättre, men det är en helt annan att omsätta det i praktiken. Det är meningslöst att ge tomma löften. Vi måste vara villiga att vidta nödvändiga åtgärder för att återupprätta tilliten efter ett svek.

Att gå bortom orden och omsätta dem i handling är det bästa sättet att ta vara på chansen som vår partner har gett oss. Vi visar honom/henne att vi är fast beslutna att göra vår del.

3. Var konsekvent för att återupprätta tilliten hos din partner

För att återvinna vår partners förtroende är det också viktigt att behålla engagemanget över tid. Som vi nämner ovan: denna process har sina upp- och nedgångar och kräver tid.

Därför är det idealiska att visa ett genuint intresse för att reparera skadan. Inte bara för att få förlåtelse, utan för att återuppbygga bandet från en solid grund.

För att göra detta, håll alltid dina löften, håll ditt ord och förbind dig att ändra all den negativa dynamik som utlöste konflikterna.

4. Arbeta med kommunikation och empati

Det är viktigt att båda parter ger varandra tid och utrymme att självsäkert uttrycka sina känslor och åsikter. För att göra detta måste båda parter aktivt kunna lyssna, förstå den andres ståndpunkt och uttrycka sig utan att falla i respektlöshet.

I början är det mycket troligt att du kommer att uppleva svåra samtal, med smärta, ilska, besvikelse… Men denna kommunikation är nödvändig för att komma fram med alternativ och övervinna konflikten tillsammans.

Du kan också stärka kommunikationen genom att fråga din partner om han/hon märker framsteg i relationen. Eller fråga honom/henne vilka aspekter du kan förbättra och hur.

5. Föreslå konkreta lösningar

Vi råder dig också att använda kommunikation för att identifiera konflikter som kan skada relationen och föreslå realistiska och specifika lösningar.

För att göra detta, lär dig vilka situationer som utlöser argument eller obehag i relationen. Föreslå sedan lösningar som gynnar er båda, med tanke på var och en av era önskemål och förmågor.

Om den valda strategin inte fungerar i praktiken kan ni sätta er ner igen för att utvärdera andra alternativ. Om till exempel en av orsakerna till konflikten är en orättvis fördelning av hushållssysslor, är det lämpligt att ni gör upp ett detaljerat schema med de uppgifter som var och en av er ska utföra under veckan.

6. Var uppriktig när du vill återupprätta tilliten efter ett svek

Uppriktighet är ett annat krav för att återupprätta tilliten hos din partner. Eftersom den inte går att göra det som hänt ogjort, såsom lögner, försummelser eller bedrägeri.

Därför måste vi kunna visa vår partner att våra avsikter är äkta och transparenta. Utan detta är det omöjligt att bygga upp något nytt tillsammans.

7. Ta ansvar för dina misstag när du får en andra chans

Att ta ansvar för våra misstag innebär inte bara att vi ångrar oss och ber om förlåtelse. Det går utöver det. Vi måste förstå att vi har gjort fel.

Därför är det viktigt att reflektera över det, acceptera vårt felsteg och lära oss från det. Detta inre arbete kommer att hjälpa oss att växa som människor och undvika att göra samma misstag i framtiden.

8. Undvik att ge löften som du inte kan hålla

När vi vill återupprätta tilliten i ett förhållande är det lätt att ge många löften fulla av goda avsikter. Men kan vi verkligen hålla dem? Om du har varit otrogen eller ljugit för din partner, är du beredda att visa att det inte kommer att hända igen?

Detta går hand i hand med uppriktighet, men inte bara mot vår partner, utan också med oss själva. Därför måste vi lära känna oss själva.

Identifiera dina svagheter, styrkor och behov. Därifrån kan du sedan ge mer exakta löften.

Om dialogen inte är uppriktig och det finns ointresse kommer det inte att gå att bygga upp relationen igen.
Om dialogen inte är uppriktig och det finns ointresse kommer det inte att gå att bygga upp relationen igen.

9. Gå i parterapi för att få hjälp att återupprätta tilliten

Parterapi är ett utmärkt alternativ när ni behöver återupprätta tilliten i en relation. Faktum är att misstro är ett av de största problemen som par söker den här typen av hjälp för.

I det här fallet kan en specialist erbjuda stöd i enlighet med båda parternas egenskaper och behov. Därför, om du upplever att du inte klarar av situationen, men du vill återhämta dig och stärka banden, tveka inte att kontakta en terapeut eller psykolog.

Ett åtagande kräver två parter

Avslutningsvis vill vi betona att det att återupprätta tilliten efter ett svek vanligtvis är en komplex process, som kräver mycket uthållighet, tålamod och kärlek. Därför krävs ett åtagande från båda parter för att dessa strategier ska fungera.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.