Vad är mikrootrohet? När din partners lek blir på allvar

Mikrootrohet syns genom subtila handlingar eller beteenden. Vad innebär det exakt? Hur går det till? Vi berättar mer.
Vad är mikrootrohet? När din partners lek blir på allvar
Isbelia Esther Farías López

Written and verified by filosof Isbelia Esther Farías López.

Last update: 09 augusti, 2022

Sociala medier och andra appar har skapat en annan typ av otrohet: mikrootrohet. Detta koncept är myntat av psykologen Melanie Schilling i en artikel i The Daily Mail där hon berättar att hon behövde ge ett namn till detta nya relationsbeteende. Vad är då mikrootrohet?

Mikrootrohet är alla subtila handlingar eller beteenden du kan uppmärksamma hos din partner. Det innebär att ha kontakt med en annan person utan att ens partner vet om det, oavsett om det är fysiskt eller inte.

Mikrootrohet är små interaktioner du har med en annan person utanför din egen relation. Vad är det exakt? Varför händer det? Nedan kommer vi att dyka lite djupare in i det här ämnet.

Vad är mikrootrohet?

Enligt Schilling kan det röra sig om att:

 • Ta reda på information om ditt ex
 • Ständigt interagera med någon annan än din partner som du tycker är attraktiv
 • Inte berätta för den andra personen att du är i ett förhållande
 • Minimera det faktiska förhållandet
 • Ha kompromissande samtal med en annan person
 • Spara den andra personens nummer med ett hemligt namn

Du kanske också är intresserad av: 4 metoder för att komma över otrohet

Vissa kanske tror att detta är beteenden hos kontrollerande människor eller att de är avundsjuka, men psykologen betonar att skillnaden mellan naivitet och mikrootrohet är att den senare är dold för din partner.

Du kan avgöra om det förekommer mikrootrohet genom att svara på följande fråga: Varför sker det?

Vad är mikro-otrohet?
Idag gör tekniken det lättare att kommunicera med andra människor vilket kan ses som en ny typ av otrohet: mikrootrohet.

Ny otrohet

Vissa experter tror att med ny teknik kommer också ny otrohet. Bland dem finns:

 • Cybersex
 • Cyberromans
 • Sexting
 • Fysisk beröring
 • Avatarsex

Orsakerna till mikrootrohet kan till exempel vara:

 • Enkel åtkomst: du behöver bara en internetanslutning
 • Prisvärt: det är inte dyrt
 • Anonymt: ibland är den sanna identiteten dold
 • Anpassningsbart: du kan skapa fantasier
 • Acceptabelt: det är en standardform för kommunikation
 • Tvetydighet: vad som är tillåtet eller vad som är hälsosamt är inte alltid tydligt
 • Det finns hemligheter och intensiva känslor
 • Det upplevs mindre skadligt mot partnern som kan bli sårad eftersom det sker i den virtuella och inte den verkliga världen
 • Det finns inga hämningar tack vare fysiskt avstånd
 • Det känns säkrare

Detta kanske intresserar dig: Hur man räddar relationen efter otrohet

Ett förhållande måste ha tydliga regler

Så snart två personer blir ett par måste de sätta upp tydliga gränser för sitt förhållande. Genom att göra detta kommer de var och en att kunna styra sina handlingar, eller åtminstone veta vad som kan påverka den andra personen känslomässigt. Regler gör det också möjligt för dig att förstå vilka attityder och handlingar som kan äventyra förhållandet.

Ett grälande par
När man har tydliga regler i ett förhållande är det lättare att veta vilka handlingar som kan skada din partner.

Varför sker mikrootrohet?

Bland anledningarna till varför mikrootrohet inträffar är känslan av känslomässig erövring. På samma sätt är människor otrogna eftersom de gillar hur det känns att vara attraktiva för andra.

Du bör ta reda på om personen som mikrobedrar vill fortsätta med sin nya “relation”. Om så är fallet kan du klassa det som otrohet.

Det som ofta börjar som en anspråkslös lek att gå över gränsen blir slutligen otrohet och därefter går relationen sönder. Av denna anledning är det viktigt att avgöra om de romantiska ”lekarna” verkligen slutar där, eller om de kommer att leda till att bli något annat utanför den virtuella miljön som kan påverka den ursprungliga relationen.

It might interest you...
Hur bör man reagera vid en otrohet?
Steg för Hälsa
Read it in Steg för Hälsa
Hur bör man reagera vid en otrohet?

När det kommer till otrohet förloras all oskuld. Vårt förtroende för partnern bryts och kanske även självförtroendet. Men hur bör vi reagera vid en... • Imaz, J. A. G., & Alum, J. S. (2012). Las infidelidades: aprendiendo desde dentro de las conversaciones terapéuticas*. Revista Colombiana de Psiquiatría.
 • Ortiz, J. M. C., García, P., & Gómez, L. (2009). Celos y emociones : Factores de la relación de pareja en la reacción ante la infidelidad Jealousy and emotion : how partners react to infidelity. Athenea Digital.
 • Posada, I., & Noreña Ramírez, D. (2014). La infidelidad virtual como una oportunidad de resignificación positiva. Facultad Nacional de Salud Pública: El Escenario Para La Salud Pública Desde La Ciencia.
 • Varela, M. (2014). Estudio sobre infidelidad en la pareja: análisis de contenido de la literatura. Alternativas En Psicologia.
 • Valdez Medina, J. L., Colín, B. G., Maya Martínez, M. U., Montes de Oca, Y. P. A., Arratia López Fuentes, N. I. G., & Torres Muñoz, M. A. (2013). Las Causas Que Llevan A La Infidelidad: Un Análisis Por Sexo. Acta de Investigación Psicológica.

Innehållet i denna publikation är endast i informationssyfte. Det kan inte under några omständigheter tjäna till att underlätta eller ersätta diagnoser, behandlingar eller rekommendationer från en fackman. Konsultera din betrodda specialist om du har några tvivel och sök dennes godkännande innan du påbörjar några procedurer.