Otrohet: är det olika för män och kvinnor?

Om du har tydliga mål inom ditt förhållande och det finns tillräckligt med kärlek, kan ett problem som otrohet övervinnas, oavsett om du är man eller kvinna. Läs hur män och kvinnor uppfattar otrohet i denna artikel.
Otrohet: är det olika för män och kvinnor?

Senaste uppdateringen: 11 mars, 2020

Många män och kvinnor som har upplevt otrohet frågar sig själva: “Kan jag förlåta och glömma?” Svaret är väldigt komplext. När allt kommer omkring beror det på många faktorer.

För varje par är otrohet en komplex situation som i många fall kan leda till upplösningen av ett förhållande. Men inte alla uppfattar otrohet, sexuella handlingar eller känslomässiga ageranden på samma sätt. Dessutom anser vissa att män och kvinnor påverkas olika av otrohet.

Upplevs otrohet olika?

Hur upplever män och kvinnor otrohet?

Män och kvinnor skiljer ofta på hur de reagerar på otrohet.

Män lider mer av sexuell otrohet än av emotionell otrohet. Detta skiljer sig från kvinnor. Kvinnor kan uppfatta känslomässig otrohet som lika negativ som sexuell otrohet. I båda fallen är det svårt att återfå det förlorade förtroendet och att förlåta, vilket gör att många föredrar att avsluta sitt förhållande.

Emotionell otrohet är när en av parterna i en relation utvecklar en viktig känslomässig förbindelse med en annan person, mycket mer intim än vänskap. Sexuell otrohet är när en av parterna i ett förhållande är sexuellt involverad med en annan person.

Läs även den här artikeln: Hur man räddar relationen efter otrohet

Reaktioner hos män och kvinnor

Otrohet kan leda till otillfredsställelse och obehag i ett förhållande och därefter separation. I vissa fall kan problemen emellertid bero på de olika sätten på vilka könen definierar detta svek.

I den meningen kan vi klassificera det på tre sätt: sexuell otrohet, intim otrohet och mental otrohet. Varje enskilt fall har sina egna variabler, men en handling av otrohet tillhör alltid någon av dessa kategorier.

Kvinnor är mer benägna att klassa vissa ageranden som otrohet. Förklaringen till detta är att kvinnor ser allvarligare på gemenskap än vad män gör (ur aspekten till vilken grad en person vill skapa och upprätthålla positiva personliga band).

Hur män och kvinnor bör hantera otrohet

Hur hanterar man otrohet?

Sammanhanget för otroheten är en nyckelfaktor vid bedömningen av innebörden av den, och också både längden och graden av emotionellt engagemang.

Oavsett skillnaderna mellan män och kvinnor i denna fråga finns det några saker som båda har gemensamt:

1. Reflektion och tid

När man upptäcker otrohet är det viktigt att ge tid och plats till den drabbade personen så att denna kan bestämma sig om han eller hon vill eller kan förlåta sveket.

Den inledande reaktionen tenderar att vara avvisande och misstro.

2. Uppriktighet

Att känna till fakta är av yttersta vikt för att kunna förlåta. Det är viktigt att vara så uppriktig som möjligt, men det betyder inte att avslöja varenda liten detalj. Extrema detaljer skapa mycket smärta och detta hjälper inte till att återställa förtroendet.

3. Bryt band med tredje part

Det är nödvändigt att bryta alla band och all kontakt med den tredje personen. Om du vill fortsätta med ditt nuvarande förhållande måste du stänga denna andra relation för alltid, och fokusera dina insatser på att bygga upp förtroendet i din relation.

4. Förstå varför

Det är viktigt att den drabbade partnern förstår orsakerna till varför dennas partner var otrogen. Denna kunskap kan användas för att stärka förhållandet.

5. Börja om

Efter otrohet måste grunden återskapas från början. Ni måste båda förbinda er att gå vidare tillsammans. Detta innebär att den som varit otrogen inte är det igen. Den drabbade måste göra ett försök att se framåt och undvika att anklaga.

Äktenskapsrådgivare rekommenderar att man går i terapi när man har varit med om otrohet. Om du har tydliga mål i ditt förhållande och det finns tillräckligt med kärlek, kan du övervinna ett problem som otrohet, både om du är en man eller en kvinna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.