7 typer av otrohet du borde känna till

Det kan låta konstigt, men det finns faktiskt flera olika typer av otrohet.
7 typer av otrohet du borde känna till

Senaste uppdateringen: 27 oktober, 2020

Det finns olika typer av otrohet. Från och med ögonblicket en partners tillit kränks upprätthåller man en form av bedrägeri. Att flirta, ha konversationer eller interaktioner laddade med flirtande eller till och med sexuell spänning är otrohet.

När vi tänker på otrohet ser vi omedelbart framför oss klassiska bilder av en partner som lurar den andra med en tredje person genom att ägna sig åt sexuella möten. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns många olika sätt att bedra en partner.

Trohet är mer än en ömsesidig överenskommelse där man går med på att inte ha sexuella relationer med andra människor. Det är ett band som baseras på respekt, intimitet, personlig och känslomässigt erkännande, hängivelse, intresse och omvårdnad.

Det är små band som ger uthållighet och solvens till parets relation. Det är därför det ibland räcker att en aspekt fallerar för att skapa misstro.

Vi måste även vara på det klara med att alla typer av otrohet drabbar både män och kvinnor. Det är dock inte den “sexuella” komponenten som oftast är involverad i otrohet. Det finns annan dynamik som också bryter mot den essentiella fokusen i ett förhållande: tillit.

7 typer av otrohet

1. Känslomässig otrohet

Emotionell otrohet

Vi vill påbörja vår lista över typer av otrohet med en av de vanligaste, och samtidigt mest dramatiska, typerna av otrohet.

Vi är medvetna om att det gör ont när en partner har en affär med en annan person. Det är en anledning att bryta upp i många fall. Men vad händer när vår partner känslomässigt sammankopplar med någon på ett mer intensivt sätt än oss?

Det finns ingen fysisk kontakt, men trots det baseras relationen på samarbete, tillit och intimitet och kan vara mycket avslöjande. Det kan gå så långt att vi anser att en “känslomässig affär” är en fullvärdig otrohet.

2. Relationer via ny teknologi (cyberaffär)

Det här är väldigt vanligt i dessa tider, inget tvivel om saken. Virtuella förhållanden, eller sådana som etableras online via kontaktsidor eller mobilappar, erbjuder en hel värld där någon kan ha ett eller flera parallella förhållanden.

I takt med att internet blivit mer populärt har även fallen med otrohet ökat. Detta diskuterar man bland annat i en artikel publicerad av American Psychological Association.

I det här fallet behöver det inte nödvändigtvis finnas någon fysisk kontakt eller ett sexuellt förhållande. Bara det faktum att man ägnar sig åt ett uppvaktande beteende där man utbyter bilder, konversationer och interaktioner laddade med flirtande eller till och med sexuell spänning antyder otrohet.

3. Hemlighetshållande och brist på ärlighet

Brist på ärlighet

Kan vi se hemlighetshållande som en typ av otrohet? Givetvis! Vi nämnde i början att eftersom tilliten paret emellan brutits upprätthålls det som en typ av bedrägligt beteende, ett förräderi.

Om vår partner är vad vid att ljuga, dölja (utelämna) sanningen och dessutom är konstant oärlig måste vi vara på det klara med att vi har att göra med en otrogen person.

4. Den frånvarande partnern

Den frånvarande partnern är den som inte finns där när vi behöver honom eller henne och som investerar sin tid och sitt intresse i områden som går bortom ramarna för relationen. Här kan vi till exempel ha att göra med en person som jobbar överdrivet mycket. Personen gör det för att denne gillar den status som jobbpositionen ger, och sätter därför alltid jobbet före sin partner.

Vi har även personer som saknar lojalitet, som inte finns där när vi behöver stöd, som inte finns närvarande i det dagliga livet.

5. Partner med vissnade känslor

Relationer utan kärlek

I det här fallet är en av parterna inte längre förälskad i den andra. Personen upprätthåller relationen av vana, på grund av rädsla för ensamhet eller helt enkelt obeslutsamhet gentemot att ta steget att vara ärlig mot sig själv och partnern.

Sådana situationer är laddade med falskhet som har ett högt känslomässigt pris.

6. Otrohet baserat på förakt

Det finns de som har en tendens att kritisera eller trycka ned sin partner när man är med andra människor. Oavsett om det är på ett möte mellan vänner eller på jobbet är det alltid oroväckande när någon talar illa om sin partner. Det är inte lämpligt, logiskt eller respektfullt.

Om vi älskar någon har vi respekt för denne. Om vi älskar någon så försvarar och värderar vi personen, oavsett om denne är närvarande eller inte. Att inte göra det är en form av otrohet mot ens etablerade band.

7. Intim kärleksaffär

Otrohet och separation

Nu har vi kommit till den mest ikoniska av dessa typer av otrohet. Det är den som gör att många par separerar och innefattar stort känslomässigt lidande. Många tvingas träffa terapeuter och det tar tid för att bearbeta smärtan. En partner med en lång otrohetsaffär med någon eller ett specifikt sexuellt möte är något vi alla fasar över.

Många av dessa är avsiktliga och planerade, medan andra är lediga och inget man förutser. Hur det än ligger till är den skyldige alltid medveten om att det rör sig om otrohet mot partnern.

Svaret på hur man ska agera ligger bara hos dig. Ingen annan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vanegas Osorio, J. H. (2011). La dinámica vincular celos-infidelidad. Pensamiento Psicológico.

  • Jomairy González Galarza, A. M.-T. y D. M. O. (2009). Factores Psicologicos de la InfidelidadFactores psicológicos asociados a la infidelidad sexual y/o emocional y su relación a la búsqueda de sensaciones en parejas puertorriqueñas. Revista Puertorriqueña de Psicología.

  • Espinoza, A. V., Correa, F. E., & García, L. F. (2014). Percepción social de la infidelidad y estilos de amor en la pareja. Enseñanza e Investigación En Psicología.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.