Du skapar band med dem du kan vara ärlig med

När du berättar sanningen för någon anförtror du ditt innersta med dem. Och även om de ibland kan förråda dig ska du inte skämmas. För det är inte ditt fel.
Du skapar band med dem du kan vara ärlig med
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

Du skapar band med de du kan vara ärlig med. Du knyter nära personliga band till den du kan vara känslomässigt öppen med, utan rädsla, dömande eller att riskera att bli bedömd eller sviken och förrådd.

Det blir som en resonans och ett samförstånd mellan två människor som har delat någonting speciellt, någonting som har sin början i kompromiss. Ärlighet är en intimitet där du äntligen kan känna dig trygg med en person. Denna människa blir viktig i ditt liv.

Det gäller inte bara människor i parförhållanden. Det är en grundläggande princip som även kan handla om bästa vänner. När du kan vara helt ärlig, och dig själv, med en annan person, låter du dem ibland också se de mörkaste och mest negativa sidorna av dig.

Kan du skapar intima band med en annan person kommer det gynna ditt personliga välbefinnande. Det innebär att du kommer få förmågan att ta dig igenom svårigheter utan att gå miste om din integritet.

De som vet sanningen om dig måste respektera både dina ljusa och mörka sidor

Personliga band är ett samförstånd mellan människor

Att lära känna någon är inte någonting man gör över natt, och ibland räcker inte ens en hel livstid till. Det finns par och stora familjer som lever tillsammans under samma tak i många år, men som för den sakens skull ändå inte lyckas lära känna varandra.

Nä man skapar band med en annan person är det inte tillräckligt att bara ha denna människa vid sin sida. Det är någonting skört som kräver tålamod, observation, vilja, önskan och i synnerhet öppenhet från bådas sidor.

För att denna öppenhet ska kunna infinna sig måste det först finnas ett förtroende mellan personerna. Förtroende är någonting som förtjänas. Det är som en gåva du får av någon som ser dig som värdefull, och när du får den vet du att du inte kommer bli dömd eller kritiserad för den du är, vad du tycker eller vad som definierar dig.

Den som verkligen känner dig har någon gång fått se dina demoner. Dina mörka sidor, svagheter och osmickrande egenskaper som kan förvåna vissa. Men de som verkligen känner dig vet hur de accepterar dig och hjälper dig att bli en bättre människa.

Du skapar band med den som frivilligt älskar dig och går vid din sida

Man skapar band med ärlighet

Man kan inte äga en annan människa, men man skapar band genom ömsesidighet och kompromiss. Det är någonting man gör med de som älskar en och som är viktiga för en.

Med andra ord, även om man delar utrymmen, platser, stunder, idéer och värderingar så är det någonting som sträcker sig ännu längre. Var och en av oss har en egen föreställning om livet och en egen förmåga och vilja att leva just på sitt sätt. Det är en personlig och privat sfär utifrån vilken vi själva utvecklas och mognar.

Denna intima dimension måste respekteras av andra. Därför får de du visar dina känslor för inte utnyttja dig och gå över dina gränser. De måste veta hur man skapar ett ”oss” samtidigt som de ger utrymme för ett privat ”mig”.

Om du verkligen vill lära känna mig, visa att du är värd det

Ibland begår vi misstag. Var och en av oss har upplevt det: ångrat att man satt sin tillit till någon och litat på en annan person. Vi har alla ångrat att vi släppt någon för nära som inte var värd det. Någon som sedan svek.

Men istället för att ta skada av denna dåliga erfarenhet är det klokare att dra lärdom av den. Att inse vad erfarenheten egentligen har inneburit, och vara mer försiktig i framtiden.

Med detta menas inte att du ska stänga dig själv ute från nära förhållanden. Gör du det kommer du att utveckla en kronisk brist på tillit. Det gör också att du utvecklar en likgiltighet till relationer där du ger upp allt hopp om att hitta nya människor att älska, och äkta och ärliga vänner.

Människor är sociala varelser. Därför behöver vi samhörighet med andra människor. När man skapar band behöver man först investera en del av sin egen kärlek. Denna förmåga, denna kompetens, är någonting som kommer med tiden.

Därför är det ingen mening med att gråta över gårdagens misstag. Vi har alla öppnat vårt hjärtas dörr för någon vid något tillfälle. Man var ärlig för det verkade som att det var någon man kunde lita på. De förförde oss med falska löften. Efteråt inser man att man gjorde ett misstag, att man försökte knyta an till fel person, och det är då dags att gå vidare.

Var försiktig med vem du låter få känna dig: Du är en unik skatt

Vacker rosa blomma

Man tar hand om det man älskar, och det man tar hand om kommer alltid hålla. Så om du har någon i din närhet som känner till både dina ljusa och mörka sidor, som du kan blotta dig och vara ärlig och sårbar inför, som du delar din glädje, dina drömmar och önskningar med – glöm inte att de förtjänar att kunna göra samma sak med dig.

Dessa människor har vid ett visst tillfälle valt just dig. Du hör ihop tillsammans med dem, och de med dig.

Eftersom ni har skapat band emellan er delar ni samma känslomässiga vävnad, och ni kan fortsätta att växa, ni lugnar varandras oro, möter rädslor, fyller tomrum och skapar en gemensam harmoni. Alla vinner och ingen förlorar.

Tveka inte att berätta för dessa speciella människor, dessa själsfränder, dessa kamrater på vägen, hur mycket de betyder för dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Barry, W. J. (2012). “Challenging the Status Quo Meaning of Educational Quality: Introducing Transformational Quality (TQ) Theory”, Educational Journal of Living Theories, 4: 1-29.
  • Goleman, D. (2001). Inteligencia emocional.Barcelona: Kairós.
  • Gutiérrez, R. (2002). Introducción a la Ética. México: Esfinge.
  • Yurén Camarena, M. T. (1995). Eticidad, valores sociales y educación. México: Universidad Pedagógica Nacional.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.