Egenskaper hos människor som lever ett dubbelliv

Egenskaper hos människor som lever ett dubbelliv
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 11 mars, 2023

Människor som lever dubbelliv är personer som har en andra familj eller ett annat förhållande utan att någon misstänker det. Detta är ett fenomen som är kopplat till känslomässig omognad, brist på tillgivenhet och låg självkänsla. Vad blir konsekvenserna?

Sanningen i saken är att upptäckten av denna typ av situation för med sig många tvivel hos de involverade. “Har jag inte redan allt jag behöver för att vara lycklig?”, “ Har jag inte gjort tillräckligt?” Det finns dock flera element inblandade, och vi ska ta en titt på dem i den här artikeln.

Vad innebär det att man lever ett dubbelliv?

Vi kan tänka oss idén om ett dubbelliv med en yttre bild som är en sak, men som på baksidan en annan. Det är ungefär som två sidor av ett mynt.

Även om det vanligtvis förknippas med relationer och otrohet, måste vi också förstå att här ofta finns beteenden som är kopplade till problematisk konsumtion, missbruk eller olagliga aktiviteter.

Till exempel lever människor som påstår sig arbeta sent men i själva verket är på kasinot ett dubbelliv. Detsamma gäller de som säger sig få sin lön genom att utföra visst arbete, som sedan visar sig vara en olaglig verksamhet.

Kommer du ihåg serien Breaking Bad? Huvudpersonen är ett perfekt exempel på en person som lever ett dubbelliv.

Vad gör att man vill leva ett dubbelliv?

Att försöka hitta en orsak eller en enkel checklista över orsaker till detta fenomen ger inte så många svar, eftersom det utelämnar inverkan av särskilda upplevelser i det förflutna. Utifrån detta förtydligande brukar dock följande skäl nämnas.

Hay muchas causas para que las personas tengan doble vida
Uppväxt och händelser i det förflutna kan göra att en person föredrar att leva ett dubbelliv.

Personliga kriser

Många affärer eller problematiska beteenden (som ett spelberoende) går ofta hand i hand med personliga eller livskriser där det är nödvändigt att fly för att glömma. Det beror med andra ord på brist på mer adekvata resurser för att hantera konflikter.

Sensationssökande

Som ett komplement till föregående punkt är sökandet efter sensationer eller adrenalin också något som motiverar människor att leva dubbelliv. Faktum är att eftersom detta är något som innebär en viss risk, tar många det som ett sätt att återfå självförtroendet eller känslan av ett “allmäktigt jag”.

Lust och åtrå

När det sker i relationer är ett dubbelliv också förknippat med lust. Att engagera sig i ett seriöst förhållande innebär att vi positivt och proaktivt väljer att vara med en annan person, men det betyder inte att vi slutar attraheras av andra människor.

Kommunikationsproblem

Att ha svårigheter med kommunikation, oförmåga att sätta gränser och att vara benägen till impulsiva beteendemönster där man inte tar hänsyn till på framtida konsekvenser är mycket vanligt hos den här typen av människor.

Samtidigt, när det kommer till människorna runt omkring dem, har dessa också en tendens att ignorera tecknen. Har du någonsin hört talas om någon som lämnar uppenbara ledtrådar för bli avslöjad för sin otrohet? Detta kan mycket väl vara en oförmåga att kunna erkänna sin känsla av vad man håller på med.

Tidigare relationsmodeller

De partner- och relationsmodeller som en person känner till och har haft som referenser spelar också in. Det betyder förstås inte att personer vars föräldrar varit otrogna “döms” till att upprepa samma sak.

Det är bara en pusselbit som kan tas med i beräkningen för att utforska exakt vilka värderingar eller relationsmodeller de kan ha internaliserat.

Lär dig att känna igen: Hur avslutar man en destruktiv vänskap

Kännetecken hos människor som lever dubbelliv

När det gäller egenskaperna måste vi vara mycket försiktiga med generaliseringar. För det mesta är detta ett unikt drag hos var och en av dessa individer, inklusive deras relationer, som förklarar orsakerna. Men vi kan ändå nämna några egenskaper:

  • De verkar vara oförmögna att kunna fatta ett beslut angående sina känslor eller att inse vad som händer med dem och ta ansvar för det. Därför väljer de vanligtvis detta dubbelliv, som fungerar som ett sätt att fly det som verkligen händer i förgrunden.
  • De är oförmögna att ta känslomässigt ansvar, vilket innebär att de inte inser att deras egna handlingar har konsekvenser för andra.
  • Samtidigt, ju mer permanent dubbellivet är, desto mer känslomässigt kalla och avlägsna blir de. Därmed börjar de leva i ett slags dissociation, då empati, etik och till och med den egna egenvården minskar. Det är som att de tappar förmågan att observera vad de faktiskt gör, och det är detta som gör att de kan fortsätta. De kan till och med övertyga sig själva om att det de gör egentligen inte är en stor sak.

Men dessa punkter stämmer inte på alla. Dessa personer kan vara bedövade på ett känslomässigt plan gällande vissa aktiviteter, men det är också möjligt att när de kommer hem till sin seriösa relation, är de mycket kärleksfulla, pratsamma och till och med positiva och engagerade.

När allt kommer omkring har vi alla säkert blivit överraskade när vi hört nyheten om “den äkta mannen som var den mest exemplariska av alla, tog hand om sitt hem, sin familj, som var så kärleksfull… och samtidigt hade en annan hemlig familj.”

Konsekvenserna av att leva ett dubbelliv

Konflikterna med att ha ett dubbelliv är inte bara personliga utan kan verkligen påverka de inblandades nära och kära.
En individ som lever ett dubbelliv lider av stora interna konflikter. Men dubbellivet är enormt skadligt även för dennes närstående.

Vi kan nämna två huvudsakliga konsekvenser av detta beteende. För det första förlusten av förtroende, vilket även kan ha allvarliga återverkningar på den generella bild som den svikna partnern har av personen. För det andra så har det också en allvarlig påverkan på övriga närstående. Låt oss ta en närmare titt.

Misstroende: En fullständig förlust av tilliten

En gång, under en period, eller under hela relationen… oavsett frekvensen på otroheten, är inverkan och den förödande effekt den har på förtroendet densamma.

Tvivel och misstro läcker över på andra aspekter av relationen, och även på andra områden i livet. “Jag känner inte dig”, och “Jag vet inte vem jag har varit med de här åren” är några fraser de kan få höra från sin partner.

Det påverkar inte bara partnern

A priori kan det vara lätt att tro efter upptäckten av ett dubbelliv, bryter paret upp, direkt och abrupt. Men det är ofta mer komplicerat än så.

Å ena sidan påverkar dubbellivet partnern dennes självkänsla. Även om den svikna partnern kan ha stor personlig styrka, uppstår alltid tvivel: varför tog han/hon inte hand om mig , varför prioriterade han/hon inte mig? Konsekvenserna är ibland så djupa och långvariga att det blir svårt att etablera framtida relationer.

Å andra sidan, när det förekommer otrohet i ett förhållande med barn, är det svårt att förstå att dubbellivet inte betyder att personen inte älskar sina barn. Till en början – och särskilt om barnen fortfarande är små – kommer de att ta det personligt. I ännu större grad om deras andra förälder lider.

Glöm inte den heller den utökade familjen. Detta påverkar alla inblandade särskilt i ett långvarigt förhållande.

Det skapar alltså en berg-och-dalbana av känslor såsom känslor av ilska, skuld och självanklagan. Dessa kommer att fortgå i en ständigt pågående cirkel tills situationen löser sig, vanligtvis med hjälp.

Slutligen är det viktigt att nämna att även den tredje personen, särskilt en romantiskt inblandad sådan, också kommer att uppleva följdskador som en konsekvens av dubbellivet.

Förr eller senare kommer dubbellivet att skada de inblandade

Det är viktigt att vara försiktig med stereotyper och könsroller. Många gånger kan folk häva ur sig “män är sådana”, “det är den typen av kvinna”, “ man kan förstå att han letar efter det han inte kan få hemma” osv. för att förklara denna sorts dubbelliv.

Men vi måste vara mycket försiktiga med dessa skadliga föreställningar. Å ena sidan är den måttstock med vilken otrohet mäts inte densamma när det gäller män och kvinnor. Många gånger leder dessa moraliska bedömningar dessutom bara till att prata illa om en situation som egentligen bara rör de personligen inblandade.

“Antagligen var han otrogen mot henne för att hon gav barnen för mycket uppmärksamhet”, kan vissa familjemedlemmar säga som vill ta den enas sida.

Liknande så är den personliga påverkan på de inblandade individerna inte alltid densamma. Män tenderar att uppleva otrohet som något som påverkar deras manlighet, och kvinnor tenderar att uppleva att det påverkar deras självkänsla. Med andra ord är genus också en nyckel till hur man ska tolka detta fenomen.

Varje situation är unik

Dessa exempel är generaliserande för denna typ av situation som i själva verket är mycket unik och bör tolkas från fall till fall. Det är väldigt svårt att utifrån förstå vad som händer på en personlig nivå. Samtidigt, inom relationen, blockeras ofta alla möjligheter att hitta en lösning – oavsett om det är att fortsätta eller avsluta relationen.

Hur som helst så kan vi konstatera att när man befinner sig i en relation och känner sig missnöjd eller obekväm på ett eller annat vis, kommer det att inte uppmärksamma detta eller benämna detta förr eller senare att leda till att skada alla inblandade.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • González Galarza, Jomairy, & Martínez-Taboas, Alfonso, & Martínez Ortiz, Daniel (2009). Factores psicológicos asociados a la infidelidad sexual y/o emocional y su relación a la búsqueda de sensaciones en parejas puertorriqueñas. Revista Puertorriqueña de Psicología, 20( ),59-81.[fecha de Consulta 3 de Mayo de 2021]. ISSN: 1946-2026. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233216361004.
  • Rodríguez Ceberio, M. (2017). Los juegos del mal amor. El amor, la comunicación y las interacciones que destruyen parejas. Buenos Aires: Ediciones B.
  • Selterman, Dylan et al. “Motivations for Extradyadic Infidelity Revisited.” The Journal of Sex Research 56 (2019): 273 – 286.
  • Soltanzadeh Rezamahalleh, M. (2021). Predicting Attitudes toward Marital Infidelity Based on Attachment and Perfectionism Styles. Journal of Modern Psychology, 1(1). https://doi.org/10.22034/jmp.1999.129775

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.