Thumb Author Maria Fatima Seppi Vinuales

Maria Fatima Seppi Vinuales

Journalist och psykolog


Examen i social kommunikation och psykologi. María Fátima Seppi Vinuales har yrkeserfarenhet inom kommunikation och pressområden i olika företag och organisationer. Idag arbetar hon som klinisk psykolog med inriktning mot individuell system- och familjeterapi.

Om författaren

Examen i social kommunikation (2012) och i psykologi (2019) från National University of Córdoba.

Hon har ett onlinediplom i föräldraskap, anknytning och utveckling från Fundación América por la Infancia och en forskarutbildning i barndom, institutioner och subjektivitet. Idéer och alternativ för intervention inom utbildnings- och kliniska områden från National University of Córdoba. Hon har även en magisterexamen i genusvetenskap från Complutense University of Madrid (2021).

Hon har också arbetat inom områdena kommunikation och press i olika företag och organisationer. För närvarande arbetar hon som klinisk psykolog i en privat praktik, fokuserad på familje- och systemterapi.