Vad är strategiskt tänkande?

Vad är strategiskt tänkande?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 20 april, 2023

När vi hör talas om strategi och strategiskt tänkande tänker vi nästan direkt på affärsvärlden. Men generellt sett är strategiskt tänkande ett sätt att uppnå en solid plan och är något vi gör dagligen. Med andra ord, när vi tänker på det här sättet strävar vi efter ett mål och definierar medlen och resurserna för att uppnå det. Så, vad innebär egentligen strategiskt tänkande?

Tja, detta är en process som involverar avsiktliga och rationella tankar för att analysera fördelarna och sårbarheterna som kan komma att påverka strävan efter ett visst mål. Och även om det vanligtvis är kopplat till affärsutveckling, är sanningen att det kan implementeras på många andra områden i livet. Låt oss ta en närmare titt.

Vad är strategiskt tänkande och vad kännetecknar det?

Strategiskt tänkande är orienterat mot framtiden eller mot att uppnå ett mål genom specifika åtgärder. Det går ut på att tänka på tre komponenter:

  1. Vad vill jag uppnå? (Mål)
  2. Hur ska jag göra det? (Strategi)
  3. Vilka åtgärder och vilka resurser ska jag använda? (Taktik)

Därför är det motsatsen till att ha en stel attityd eller att alltid gå samma vägar. Tvärtom syftar det till att förändra sätten att lösa en situation, även genom att lära sig nya färdigheter.

En artikel som publicerats genom Harvard Business School Publishing belyser att strategiskt tänkande är något som människor som är involverade i en organisation gör för att ständigt leta efter nya sätt att bidra till organisationens framgång.

Låt oss ta en närmare titt på vad det innebär.

Strategiskt tänkande möjliggör en långsiktig vision

Ett par som planerar för framtiden
Det finns många aspekter av det dagliga livet där vi kan tillämpa strategiskt tänkande

Strategiskt tänkande går bortom en kortsiktig vision och låter oss se bortom det kortsiktiga för att placera våra handlingar i ett bredare sammanhang.

Det ger en vision av helheten och delarna

Det tar inte bara hänsyn till hur de olika aspekterna av en situation påverkar och samverkar, utan det kan också användas för en global och individuell vision – det vill säga mellan delarna och helheten.

Med strategiskt tänkande kan man analysera fördelar och risker

Strategiskt tänkande innebär en SWOT-analys, dvs en analys av de styrkor och möjligheter som underlättar ett givet mål, samt de hot och svagheter som kan hindra det.

Detta är mycket anmärkningsvärt, eftersom det inte är en typ av polariserat resonemang som rör sig i det extrema; det är alltså inte bara rent optimistiskt eller rent pessimistiskt, utan tar hänsyn till de olika nyanserna i en situation.

Strategiskt tänkande hjälper till att göra prioriteringar

Strategiskt tänkande handlar om att prioritera. Det går ut på att det är bättre att styras av en steg-för-steg-plan, eftersom det inte är möjligt att uppnå allt eftersom både tid och resurser är begränsade.

Vi tror att du också kan vara intresserad av att läsa detta: Positivt tänkande: Så använder du det för dagliga fördelar

Fördelarna med strategiskt tänkande

Strategiskt tänkande ger olika fördelar när man behöver löser ett problem. Bland dem finner vi följande fördelar.

Ger kreativitet

Det gör alla resurser tillgängliga för personen för att hitta ett adekvat svar. Med andra ord uppmuntrar det dig att använda alla dina resurser för att hitta en lösning. Det är alltså ett bra sätt att vara kreativ och “tänka utanför boxen”.

Det visar oss mer än ett perspektiv

Genom att ta hänsyn till olika förhållningssätt till samma situation, gör det att vi kan ta in inte bara vad vi tycker, utan också perspektiven hos alla andra inblandade.

Till exempel, om vi tänker på en familjeflytt, skulle man inte bara analysera målet med att flytta. Man skulle också ta hänsyn till tidpunkten, försöka nå en överenskommelse med hänsyn till de andra familjemedlemmarnas aktiviteter, försöka bestämma sig för en ny plats som är bekväm för alla, och så vidare.

Strategiskt tänkande gör att vi kan bli mer produktiva

Genom att vara målinriktad är det möjligt att bli mer effektiv i valet och användningen av nödvändiga resurser. Dessutom, genom att känna till våra svagaste och starkaste sidor kan vi också utnyttja våra talanger och andras i vår omgivning.

Tips för att tillämpa strategiskt tänkande

El pensamiento estratégico puede aplicarse en la vida diaria
Det är viktigt att skaffa verktyg för att utveckla strategiskt tänkande steg för steg.

Alla är inte medvetna om vikten av strategiskt tänkande förrän de lär sig det av en eller annan anledning. Det innebär att man måste implementera en rad tekniker för att anpassa sig till det och göra det bästa av det.

Kontrollera ångest och sluta tänka

På grund av ångest och behov av kontroll, blir vi ofta medryckta och vill komma med ett omedelbart svar. Detta hindrar oss från att stanna upp för att överväga olika möjliga scenarier och analysera olika variabler.

Vid strategiskt tänkande ägnar man sig åt en grundlig och detaljerad analys istället för att fatta förhastade beslut.

Att ha olika erfarenheter

Det sägs att tänkande är strategiskt eftersom det är flexibelt och kreativt och inräknar alla faktorer i en situation. För att stimulera kreativt tänkande är det därför nyttigt att bland annat läsa om olika discipliner, ägna sig åt olika fritidsaktiviteter och träffa nya människor.

Det är väldigt viktigt att komma i kontakt med nya upplevelser, istället för att alltid stanna hos de “redan kända” och i den ökända komfortzonen.

Det uppmuntrar oss att utbyta idéer med andra människor

I linje med föregående punkt får denna typ av tänkande även näring av andra människors idéer och åsikter. Det kräver ett aktivt, öppet lyssnande och förmågan att decentrera oss själva och ge plats åt mångfald. Således formar vi en vision av världen som innehåller olika verkligheter och där vi inte är de enda.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Varför är det skadligt att övertänka?

Strategiskt tänkande gäller olika områden i våra liv

Strategiskt tänkande anses ofta tillhöra fältet organisations- eller affärsdiscipliner. Men om vi gräver lite djupare kan vi förstå att det är sammansatt av många olika aspekter och kan tillämpas på alla områden i livet.

Att se till helheten och vara framtidsinriktad är det som definierar en strategi, men det är också något vi tillämpar dagligen i våra rutiner. Precis som vi definierar affärsplaner för att uppnå vissa mål, till exempel, delar vi också resurser i en familj för att få ekonomin att gå ihop.

Som vi kan se har den här typen av tänkande mycket att erbjuda oss. Det är värt att jobba på det och använda det tillsammans med våra känslor. Det är också värt att komma ihåg att ingen föds med förmågan att agera utifrån sitt strategiska tänkande; snarare är detta något vi kan förvärva med övning och erfarenhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.