7 begränsande övertygelser som hindrar dig från att växa

7 begränsande övertygelser som hindrar dig från att växa

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 22 oktober, 2023

Begränsande övertygelser är tankar, åsikter eller övertygelser som antas vara absoluta sanningar och som vanligtvis har en negativ inverkan på våra liv. De hindrar oss från att gå framåt och växa som människor. Några exempel är påståenden som: “jag är inte bra på det”, “det är för svårt för mig” eller “jag kommer aldrig att klara av det”.

Vi förvärvar de flesta av dessa begränsande övertygelser i barndomen, ett skede där vi tenderar att absorbera kunskap när den presenteras för oss, utan att ifrågasätta eller analysera den. Detta gör att vi under uppväxten antar dem som en del av vår identitet, och tänker hela tiden på hur de kan påverka vår potential.

Därför vill vi med den här artikeln visa dig några av dessa begränsande övertygelser som påverkar din personliga tillväxt. Vi ger dig också några tips som hjälper dig att övervinna dem.

Begränsande övertygelser som hindrar dig från att växa som person

Det finns många övertygelser som kan verka begränsande på vår personliga tillväxt. Här är en lista över de vanligaste.

1. Jag kommer aldrig att vara tillräckligt bra

Detta är inte sant. Detta är en begränsande föreställning baserad på rädslan för att misslyckas. Vi kan visst alltid bli tillräckligt bra på något; vad vi behöver göra är att engagera oss i att lära oss och utöka våra förmågor.

2. Jag ska aldrig uttrycka min ilska eftersom jag då kan såra eller stöta bort andra

Detta är inte heller sant. Om någon går över våra gränser har vi all rätt att känna oss arga och uttrycka vårt obehag, så länge vi respekterar den andra personen. Att kunna uttrycka oss under dessa omständigheter är livsviktigt för att vi inte ska bli trampade på eller utnyttjade.

3. Att ha mycket pengar kommer att göra mig lycklig

Tvärtemot vad många tror köper pengar inte lycka. Så länge vi upprätthåller denna tro lägger vi vår lycka i händerna på en extern agent (pengar), vilket gör oss till slavar av denna.

Kom ihåg att det endast är vi själva som är ansvariga för vår lycka. Innehav av materiella saker kan göra att vi känner oss bekväma, men inte lyckliga.

Dinero como objetivo.
Att sätta pengar som mål är ett misstag som kan leda oss på en väg till olycka.

4. Mitt arbete måste vara perfekt för att ha någon betydelse

Detta är en annan falsk föreställning. Sanningen är att ingen är perfekt och att vi alla gör misstag. Helst bör vi lära oss att vara uppmärksamma på dem och lära oss av dem. Om vi alltid jagar det omöjliga (perfektionen) dömer vi oss själva till lidande.

5. Vissa människor är dåliga, avskyvärda och perversa och borde bli straffade

Denna begränsande övertygelse är inget annat än en kontinuerlig källa till ilska, förbittring eller till och med hat. Ett mer realistiskt perspektiv är att tro att människor beter sig på dessa sätt för att de har problem, för att ingen har lärt dem att göra på något annat vis, för att de är sjuka eller lider.

6. Det värsta som kan hända är när saker inte går som jag vill

Livet är inte alltid som vi vill att det ska vara eftersom vi aldrig kan kontrollera allt. Således, att hålla i denna övertygelse gör att vi lever i konstant irritation och stress.

Flytta istället fokus och tänk att livets skönhet ligger i dess förmåga att överraska oss. Många gånger kan de saker som i slutändan händer generera ett större välbefinnande än vad vi ursprungligen planerat för oss själva.

7. Begränsande övertygelser: tillgivenhet och godkännande från betydande personer är en absolut nödvändighet

Att få allas godkännande och tillgivenhet är en annan omöjlig uppgift. Faktum är att de människor som älskar oss inte alltid godkänner våra beteenden. Och det är inte något dåligt.

Denna föreställning leder till att vi försöker möta förväntningarna från omgivningen. Detta kan leda till olycka och personligt missnöje när vi förlorar vår äkthet.

Hur släpper man sina begränsande övertygelser?

Begränsande övertygelser har ofta negativa effekter på oss. De kan till exempel hindra oss från att fatta bra beslut, dra nytta av nya möjligheter eller nå vår fulla potential.

I värsta fall kan de till och med göra att vi fastnar i ett negativt sinnestillstånd, vilket hindrar oss från att leva det liv vi verkligen vill. Vi ska därför berätta hur du gör för att släppa dessa öertygelser.

Identifiera dina begränsande övertygelser

Det första steget för att släppa dina begränsande övertygelser är att identifiera dem. För att göra detta kan du börja med att skriva ner dem och gruppera dem i olika kategorier, såsom ekonomi, familj, relationer eller hälsa.

Kom ihåg att det finns fler begränsande övertygelser än de vi nämner ovan. Så om du har svårt att känna igen någon av dem i dig själv, försök att komma ihåg situationer där du har agerat negativt. Om du tittar noga på dina giftiga beteenden kan du upptäcka att den bakomliggande orsaken är begränsande övertygelser.

Utmana dem

När du väl har identifierat dessa begränsande övertygelser är nästa steg att utmana dem. För att göra detta kan du ställa dig själv frågor som “varför tänker jag så här, när lärde jag mig det här, sedan när har jag tänkt så här om mig själv?”

Omformulera dina begränsande övertygelser

Det tredje steget är att omformulera dessa övertygelser och komma på mer realistiska. Framför allt om det är en väldigt förvrängd tro, som inte har något stöd i verkligheten.

Det sätter ordning på idéer och sätter dem i konkreta termer.
Att skriva är en bra övning för självkännedom.

Stärk självkänslan

För att kunna släppa våra begränsande övertygelser är det viktigt att arbeta med vår självkänsla. Detta innebär att vi accepterar oss själva som vi är, med våra styrkor och svagheter. Vi måste också acceptera att vi alltid kan göra misstag.

Våga utforska mer

Begränsande övertygelser kan vara resultatet av ett slutet tänkesätt. Därför bör vi lära oss att öppna våra sinnen och låta nyfikenheten vägleda oss.

När vi låter oss vara nyfikna är det mer sannolikt att vi utforskar vår omgivning och kliver ut ur vår komfortzon. Vad detta kan göra är att hjälpa till att expandera sinnet och utmana våra rigida övertygelser.

När bör man söka professionell hjälp?

Om att ta dig ur dina begränsande övertygelser på egen hand endast blir till en kamp i uppförsbacke, är det bästa att söka hjälp av en terapeut eller psykolog. Liknande, om dina begränsande övertygelser orsakar andra, mer allvarliga tillstånd (som ångest eller depression), kan en psykiater komma väl till hjälp.

Glöm inte att psykologer och terapeuter har resurserna och kunskapen för att hjälpa dig att upptäcka dina begränsande övertygelser, övervinna utmaningar och leva ett mer tillfredsställande liv.

Lyckligtvis, oavsett hur invanda dessa övertygelser kan vara, kan vi alltid ta itu med dem och ändra dem. Antingen på egen hand eller med hjälp av en yrkeskunnig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ellis A. The role of irrational beliefs in perfectionism. En G. L. Flett & P. L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory, research, and treatment. Estados Unidos: American Psychological Association; 2002. 217–229.
  • Meadows M. Confidence: How to Overcome Your Limiting Beliefs and Achieve Your Goals. Meadows Publishing; 2015.
  • Vîslă A, Flückiger C, Holtforth M, David D. Irrational Beliefs and Psychological Distress: A Meta-Analysis. Psychotherapy and Psychosomatics [Internet] 2016 [consultado 23 nov 2021]; 85(1): 8-15. Disponible en: https://doi.org/10.1159/000441231

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.