Fria människor attraherar möjligheter

Du måste vara modig för att korsa barriärer och vara övertygad om att du förtjänar att vara fri för att uppnå det. En positivt attityd är viktigt för att uppnå den frihet och lycka som är så dyrbar.
Fria människor attraherar möjligheter

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2019

Fria människor attraherar möjligheter av den enkla anledningen att de är som de är; deras öppenhet och motivation att inte kännas sig bundna till något som kan komma i vägen för deras prestationer öppnar många dörrar.

Många av oss tror att frihet är något så dyrbart att det snarare än att vara verklighet är en aspiration; något sällsynt vi förmodligen aldrig kommer få. Vissa familjeband, romantiska förhållanden och till och med dina egna begränsande tankar kan stå som verkliga barriärer mellan dig och dina drömmar.

Vi bjuder in dig att reflektera över det.

Fria människor jagar sina drömmar och aspirationer

Idén om att vara fri för att attrahera möjligheter går bortom den enkla attraktionslagen. Du måste framförallt ha en viss attityd. Att vilja ha något räcker inte för att det ska komma till dig av sig självt. Att stå stilla och vänta fungerar aldrig, för det är dina tankar, och därför känslorna som genereras av dem, som startar handlingens motorer.

Det är dock även kritiskt att överväga något viktig; när vi säger fria människor så menar vi inte de som saknar sammankopplingar och band. Du måste inte vara singel för att vara en fri tänkare.

Vi syftar framförallt på följande aspekter.

Fria människor attraherar möjligheter

Oavsett hur du klär dig är din attityd det viktigaste

Din attityd är rustningen som ingen fiende är stark eller erfaren nog att besegra. Din attityd är det bästa du kan klä dig i på morgonen när du går hemifrån.

  • En attityd är en uppsättning övertygelser, värderingar, motivationer och syften som definierar en person.
  • Din attityd borde aldrig fastslås av vad andra väntar sig av dig. Om så är fallet är du inte längre fri.
  • En person med en stark och fri attityd kan klargöra vad dennes behov och syften är, och framförallt är denna person uppriktig och konsekvent med vad han eller hon gör och säger.

För att vara fri måste du tänka på vad du förtjänar

Man kan inte få något om man inte först tror att man förtjänar det – så enkelt är det. Men hur enkelt detta resonemang än låter är det inte alltid vad som händer.

  • Först och främst måste du dra en fin linje mellan vad du vill ha och vad som är möjligt, och den linjen kallas för objektivitet.
  • Här kommer ett exempel: du vill bli miljonär, men du kommer inte förändra mycket från dag till dag om du fokuserar bara på det.
  • Vad du förtjänar är vad som gör dig lycklig, och därför är det viktigt att kämpa för. Inget och ingen kan sätta upp barriärer runt det så länge du gör allt med respekt.
  • Frihet är dörren du tar dig fram till med stort personligt mod. Det är därför viktigt att du övertygar dig själv om att du förtjänar det, att du har rätt att uppnå dina drömmar.

Du måste ta första steget utan att vara rädd.

Promenerar barfota

Möjligheter ligger bortom rädslans linje

För att vinna måste du veta hur du besegrar sina fiender. Vid många tillfällen är dina rädslor dock långt ifrån att vara av kött och blod – de är i ditt eget sinne.

  • Du blir rädd när du föreställer dig hur de omkring dig kommer svara när du högt säger vad du vill ha: ett nytt jobb, att börja plugga igen, att flytta till en ny stad, att ta en resa, att byta omgivning…
  • Rädsla är övertygelsen om att du inte kommer nå framgång. Denna låga självkänsla är vanlig, och en negativ självbild kan få dig att känna som om du inte kan uppnå något.

Kom ihåg att du förtjänar att få vad du drömmer om. Begränsande tankar, idén att ditt tåg redan lämnat stationen och att du måste stå ut med saker och ting som de är, är oftast dina verkliga fiender.

Den fantastiska känsla som bara fria människor upplever

Att ha ett fritt sinne och hjärta är lika berikande som det är produktivt. Det betyder helt enkelt att man är medveten om sina styrkor och förmågor, och att man använder dem till allt man vill uppnå.

  • Ett öppet och flexibelt sinne som erkänner misstag och kommer på nya strategier för att övervinna dem är ett sinne som attraherar möjligheter.

Å andra sidan vågar de som älskar att vara andra till lags aldrig lämna sina komfortzoner, där allt är programmerat och förutsägbart. De stänger dörren till allt som är nytt; den friska bris som kommer fylld med drömmar och där de bästa möjligheterna finns.

Vågar du vara fri?

Spara


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.