Jag känner inte ilska längre – jag lyssnar bara

Du får inte låta andras beteenden styra ditt liv. Du bär ansvaret för dina egna känslor, och bör lära dig att lyssna först - reagera senare.
Jag känner inte ilska längre – jag lyssnar bara

Senaste uppdateringen: 09 mars, 2019

Ilska är en normal och för vissa även vardaglig känsla. Det är vanligt bland vuxna, men framförallt bland barn som ännu inte lärt sig hur man kontrollerar sina känslor och istället lär sig att lyssna.

Se dock inte på ilska som något enbart dåligt. Vi blir alla arga då och då. Vi har alla ögonblick då vi kan känna oss fulla av vrede när vi bemöts av orättvisor i livet, men det är även positivt eftersom det driver dig till att reflektera över vad som är tillåtet och det som sårar dig.

Men du måste lära dig att avgränsa din ilska både tidsmässigt och vad gäller tillfälle. Tänk på det hela som en stor neonskylt, något som lyser upp i din hjärna för att varna dig när vissa aspekter av din omgivning borde oroa dig, och när du måste ta ett beslut.

Om du låter denna känsla styra över dig faller du ner i avgrundsgropen av irrationell ilska, och i slutändan kanske du gör något som du kommer ångra. Du måste ta hand om din ilska och hålla den i check, så att du i efterhand kan ge problemet en mer ordentlig fundering.

I dagens artikel vill vi inbjuda dig att se djupare in i denna vardagskänsla.

Lär känna din ilska för att bättre kunna svara på din omgivning

En av de allra kändaste specialisterna inom ilska och resistans är utan tvekan Eckhart Tolle. Denna positivistiska psykolog och representant för de mer spirituella områdena i beteendevetenskap ger en väldigt träffande bild på ilskans psykologiska struktur.

Ilskan är en kraftfull, negativ och fångande känsla. Okontrollerad ilska som sliter med dig i ögonblicket fyller sinnet med negativa tankar.

 • När du känner dig ilsken är det inte längre du som resonerar, utan det är de staka negativa känslorna.
 • En aspekt av problemet du bör tänka på, som Eckhart Tolle nämner, är att du ibland kan vara arg utan att du ens vet om det.
  När det sker är du bara ett kort steg från att denna negativitet invaderar andra delar av ditt liv, och i slutändan kan du bli fullkomligt överväldigad av pessimism.
 • Ilska kan också överföras mellan människor, och spridas som en kvävande energi som skapar distans och obekvämhet i din närhet. Det är något högst otrevligt.

Vi kommer nu visa dig hur du löser upp denna obekvämhet, detta harmonilösa tomrum mellan dig och din omgivning.

Målad elefant

Hur du blir medveten om vad du skapar

För att ta ett exempel: föreställ dig att du har haft en dålig dag på jobbet. En kollega har spridit rykten och gett kritik som har sårat dig. Det har naturligtvis en negativ effekt på dig.

 • Som protagonist väljer du att hålla ilskan inom dig, och blir följaktligen trött och börjar projicera negativitet i hemmet med din familj. Var och varenda negativ händelse utlöser en oproportionerligt stor reaktion.
 • Det första du behöver lära dig känna igen är att denna interna reaktion, obekvämheten och den dåliga känslan inom dig även projiceras utåt till din omgivning.
 • En negativ känsla genererar inte bara negativa känslor, utan också opassande beteenden. Du måste lära dig att förekomma ilskan och veta när en inre strid sker inom dig.

Hur du istället bara lyssnar – och agerar senare

Du är redan medveten om vad som händer dig och det du orsakar folk omkring dig. Fokuset på problemet borde inte ligga i hemmet eller på arbetsplatsen: utan i ditt sinne.

 • Ibland kan du inte ändra en person eller en grupps beteende. I exemplets fall kommer din medarbetare kanske inte ändra sig. Personens personlighet är på ett visst sätt, och denne har alltid varit väldigt kritisk och spridit många rykten.
 • När du inte kan förändra det negativa i din omgivning är det du som måste förändra hur du låter omgivningen påverka dina tankar och känslor.
 • Du behöver inte låtsas som om det inte rör dig eller som om du inte bryr dig. Försök bara att utöva en del “kontroll”. Överkom dina negativa känslor så att de inte dominerar dig och förvandlar ditt liv till en skärseld.
 • Det som styr över dig håller dig fånge och bestjäl dig på din livskvalitet. Det borde du aldrig tillåta.
Kvinna med lykta

Stilla din ilska

Du måste lugna din ilska och bli mer bestämd, lugn och balanserad. Säg till den ryktesspridande kollegan att dennes beteende inte är särskilt trevligt. Bara för att du lärt dig att kontrollera dina känslor betyder det inte att du inte har rätt att agera.

Så fort du har gjort det klart för källan till din ilska och smärta att hens beteende inte är acceptabelt kan du rationalisera bort alla negativa känslor som är kvar inom dig.

 • “Den kritiken gäller inte mig för jag definieras inte efter kritiken mot mig. De orättvisor man gör mig kommer inte såra mig: jag vet vem jag är, och jag försvarar mitt självförtroende”.
 • “Oavsett vad andra tycker och tänker om mig så rör det inte mig. Deras tankar är en del av deras avskilda och egna universum, men det definierar inte den jag är i min värld. Därför behöver jag inte hålla fast i dessa känslor av ilska och negativitet. Jag kan frigöra mig själv”.

Ilskan livnär sig på negativa känslor, och kontrollerar dem.  Glöm inte att dessa strategier också fungerar för barn.

Desto snarare du lär dig att förstå dina känslor, desto bättre. Lär dig att lyssna, förbli lugn i svåra situationer och att stå på dina egna fötter.

Spara

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.