Uppfostra barn med kärlek, inte rädsla och begränsningar

Om du vill uppfostra lyckliga och rättvisa barn är det viktigt att din undervisning är baserad på respekt och inte begränsningar. Det är viktigt att barnen följer regler för att det är rätt sak att göra, inte för att de är rädda att bestraffas.

Tvärtemot vad många tror är en strikt uppfostran inte en garanti att barnen blir lydigare. Lydnadstänk som åkallas genom skrik och strikta regler resulterar bara i rädsla och osäkerhet i barnen.

Faktum är att det är ganska konstigt hur vi associerar bilden av det lydiga och stillsamma barnet med något man bör eftersträva.

Ibland ligger det nämligen en djup osäkerhet eller olycka bakom det där stillsamma beteendet. Det kan handla om ett barn som behövt resa så många barriärer runt sitt hjärta att de bara förstår livet som ett fängelse.

Utöver det blir de även inkapabla till att ta initiativ eftersom de förväntar sig att någon annan alltid kommer säga åt dem vad de får och inte får göra.

Ett lyckligt barn är ett barn som får utforska, leka, skratta och kommunicera. Rädsla och strikt lydnad leder bara till att såra barnets utveckling och självförtroende.

Så när du måste välja hur du vill uppfostra ditt barn, välj en metod som låter dina barn växa upp med en känsla av integritet. Välj en typ av uppfostran som lär barnet tidigt vad respekt är, samt hur man sprider lycka i världen och inom sig själv.

Begränsningar i uppfostran

Alla vill ha ett barn som lyssnar på sina föräldrar, som behagar dem och uppför sig efter en viss standard.

Se även: Lär barn lycka, inte perfektionism

Även om det är sant att det är något man kan eftersträva får man inte glömma att sådan stillsamhet och lydnad är ohälsosamt som endimensionellt beteende.

Lydnad och respekt för reglerna måste gå hand i hand med en förståelse för dem.

 • Barnet måste förstå vad som förväntas av dem, och varför regler är viktiga att följa.
 • ”Jag gör vad min mamma säger för hon vill det bästa för mig. Jag måste städa rummet för det är viktigt med renlighet. Jag är tyst när andra talar av respekt och för att det är viktigt att lyssna också”.

Barn ska inte följa regler för att de är rädda för bestraffning. Beteendepsykologi fungerar inte alltid när det gäller undervisning och uppfostran.

Om barnet vänjer sig vid att sina föräldrar skriker och har sig varje gång barnet begår ett misstag kommer hen att utveckla en rädsla och ilska för sina föräldrar.

Härnäst kommer vi tala om detta mer i detalj.

2-child-hiding-eyes

Uppfostran baserad på rädsla leder till olycka

Tidig barndom är vad man brukar kalla perioden då barnet är mellan en månad och sju år. Allt som händer under denna tidsperiod är viktigt för barnets framtida utveckling.

Se även: Smekningar ger näring åt hjärtat

Varje förälder vill att sitt barn lyder dem när de blir ombedda om något.

 • Det håller barnet integrerad i familjens dynamik och dessutom trygg.

Men barn vill alltid ta klivet bortom sina begränsningar för att söka erkännelse, både från sig själva och från dig som förälder.

 • Om de bestraffas varje gång de vill utforska dessa begränsningar kan det ge näring åt deras ilska, som i sin tur kan leda till att de utmanar dig ännu mer och att de förseglar sig inom sig själva.
 • Ett barn ska inte behöva ägna sin barndom åt att vara konstant rädd.

Rädsla eroderar deras självförtroende och orsakar onödig stress på den unga, mognande hjärnan.

Att bestraffa ett barn som söker erkännelse leder till att barnet lär sig att sluta sig från sina föräldrar och istället söka erkännelse från utanför familjen. Du skapar med andra ord en osäker personlighet som saknar självförtroende.

Alla som upptäcker och lär sig se världen genom rädslans lins på grund av sin familj växer upp i djup olycka.

”Om de som älskar mig allra mest skrämmer mig kan jag intet mer göra än att försvara mig i denna värld.”

3-child-and-toy

Lär dina barn med kärlek och respekt

 • Att uppfostra barn med respekt betyder att du berättar för ditt barn vad som förväntas av dem vid varje tillfälle.  Samtidigt bör du uppmuntra dem att vara sig själva och ge dem friheten att utforska världen, om så tryggt vid din sida.
 • Att lära ut med kärlek betyder att det inte finns något behov av skrik i uppfostringsprocessen, och att argument och diskussioner istället förs med en avslappnad och klarsynt röst.
 • Om du vill lära dina barn att vara lydiga med kärlek måste du lära dig att lyssna på dem i gengäld. Lyssna noggrant och basera dina beslut, förslag och vägledning på deras tankar.
 • Försök inte få perfekta barn. Ditt mål borde vara att uppfostra lyckliga barn som vet samhället regler och förstår din familjs dynamik.
 • Om du vill lära ut något till dina barn måste du ge ditt barn en röst. Om du enbart fokuserar på bestraffning och pekar ut vad de gör fel uppfostrar du någon som inte kan stå upp för sig själv.
 • Istället för att vara för strikt när barn inte beter sig så ska du förklara vad de har gjort fel och hur de kan bättra sig i framtiden.
 • Kom ihåg att det inte är bra att ställa för många krav. Du vill inte göra så ditt barn blir undergivet och tystlåtet.

Fokusera på barnets naturliga begåvningar. På så sätt känner de sig mer självsäkra när de får chansen att välja vad de vill eftersträva för att nå lycka i livet.

4-child-at-window

Bli vän med ditt barn istället för att bestraffa dem. Om du lär dig att förstå ditt barns behov har du en bättre chans att hjälpa dem utvecklas för varje dag som går.

Spara

Kategorier: Nyttiga vanor Tags:
MER FÖR DIG