Varför är det viktigt att utveckla vårt självmedvetande?

Självmedvetenhet är mycket mer än att bara se oss själva och känna oss själva: det är grunden för emotionell intelligens.
Varför är det viktigt att utveckla vårt självmedvetande?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 03 maj, 2023

Självmedvetande hänvisar till varje persons förmåga att observera och fokusera på sig själv. Det är en grundläggande bas för utvecklingen av emotionell intelligens, som fastställts av Daniel Goleman. I denna mening är det att utveckla vårt självmedvetande också kopplat till att lära känna oss själva.

Att utveckla självmedvetande är ett sätt att ta sig ur ett tröghetstillstånd – från vilket många människor fungerar och reagerar “bara för att”– för att bli mer medveten, ansvarsfull och samtidigt fri i dina val.

Detta beror på att det bygger på att identifiera hur vi känner, hur vi skulle vilja känna, vad vi kan göra åt sår siuation och vart vi vill ta oss. I artikeln nedan ska vi gå in mer i detalj angående detta.

Hur gör man för att utveckla självmedvetande?

Stanna upp, observera och fokusera… kanske är dessa nyckelorden för att börja utveckla självmedvetande. I och för sig innebär det att när man upplever en viss känsla – som till exempel ilska – så tar man en paus där man frågar sig själv vad som orsakar den och var den kommer ifrån, innan man agerar.

Nu är känslorna nyanserade. Den känslomässiga världen är sällan svartvit, och det är också viktigt att komma ihåg detta.

Vilka är fördelarna med att utveckla ett självmedvetande?

Det ger dig otaliga fördelar att utveckla ditt självmedvetande, både på en personlig nivå och på nivån av mänskliga relationer. Bland dem kan vi nämna följande.

Att förstå hur vi är och hur vi agerar

Det hjälper dig att utveckla din potential. Genom att känna till dig själv kan du identifiera dina styrkor och svagheter, så att du kan identifiera de områden eller aspekter som kräver mer arbete och de där du kan utmärka dig. Detta hjälper dig samtidig att växa som människa.

Dessutom hjälper självmedvetande dig att tyda och tolka dina känslor. Och att koppla dem till dina beteenden och tankar hjälper dig också oss att förstå att du fungerar som en helhet och inte enskilda delar.

Att känna vår kropp och respektera vår hälsa

La autoconciencia tiene varias etapas
Att känna oss själva in i minsta detalj, både fysiskt och känslomässigt, är syftet med självmedvetenhet.

Självkännedom fungerar också som en kompass, vägleder oss och fungerar som ett larm när vissa situationer är skadliga och obehagliga för oss. Personer som är måna om att hålla koll på sig själva kan identifiera varningsskyltar och stanna upp vid behov.

I den motsatta ytterligheten av självmedvetande hittar vi människor som kan säga: “Jag har inte ätit något alls på hela dagen, men märkte inte ens av det”. Dessa fall gäller personer med höga nivåer av stress och trötthet som uppkommer på grund av att de har missat föregående signaler.

Att vara tydligare med vad vi behöver och våra beslut

När vi känner oss själva kan vi också identifiera vad vi behöver från andra människor, vi kan kommunicera tydligare och ställa mer konkreta önskemål. På så sätt förbättras också våra relationer avsevärt. Samtidigt kan vi fatta bättre beslut.

Ha större empati för andra

När vi kan förstå oss själva har vi lättare att också förstå vad som händer med andra. Därför blir det i sin tur lättare att sluta vår kritiska bedömning av andra och bli mer empatiska. Detta ger tydliga förbättringar på våra mellanmänskliga relationer.

3 tips för att utveckla vårt självmedvetande

Självmedvetande hjälper oss att förstå hur vi känner och agerar. Därför är det viktigt både för att förbättra vår vardag idag och vårt liv på lång sikt. Det finns olika sätt att bygga det på; vi nämner några av dem nedan.

1. Ställ frågor till dig själv

Tillväxtens värsta fiende är det sunda förnuftet, det tillstånd där vi tar allt för givet och slutar fråga oss själva varför saker händer. Samma sak händer vid “autopilot-läget”.

Av denna anledning har ett av sätten för hur vi kan utveckla vårt självmedvetande att göra med att uppmuntra oss själva att gå lite längre med avseende på hur vi känner, tänker eller agerar, och att ställa oss några frågor. Några exempel är följande:

  • Vad känner jag?
  • Vad fick mig att känna så här?
  • Hur agerar jag mot det?

2. Meditera och pausa

Självinsikt behöver också tystnad, tid och pauser. Det handlar om att veta hur man hittar utrymme för sig själv och för egenvård. För detta kan meditation vara hjälpsamt, och ett annat alternativ är att föra en dagbok och skriva ner hur du känner.

Oavsett format är det viktiga att du reserverar några minuter åt dig själv.

3. Be om feedback från andra

Hur ser andra på oss? Är det vi vet om oss själva också vad vi projicerar ut mot omvärlden? Att be om feedback eller konstruktiv kritik kan hjälpa oss att lära oss om våra blinda fläckar.

Självmedvetande hos barn

Självmedvetande är inte bara för vuxna, utan är något vi kan odla hela livet, ända från barndomen. Fördelarna ökar när vi lär barn att känna utveckla sitt självmedvetande i en tidigare ålder. Några nycklar för att göra det är följande.

1. Låt dem vara fria

På vägen mot självmedvetande och att lära känna sig själva har vuxna en nyckelroll eftersom vi är de som vägleder och orienterar barnen från början.

Här är det viktigt att vara medveten om vilken typ av uppfostran vi tillhandahåller, både generellt och i dessa stunder samt i indirekta beteenden. Det är viktigt ge fritt spelrum med många olika alternativ och låta barnen vara vad de vill vara, alltid inom en ram med respekt för dem själva och för andra människor.

Kanske två av de vanligaste grundläggande fördomarna har att göra med könsfördomar, som finns i fraser och föreställningar som “flickor borde vara mer känsliga och pojkar gråter inte”. Dessa fördomar härstammar från oss vuxna, och det faktum att vi ibland underskattar barns förmågor.

2. Var deras följeslagare

La autoconciencia en los niños är särskilt
Vuxna bör finnas som följeslagare och vägledare till barn när de börjar utveckla sitt självmedvetande.

Det är viktigt att vi är följeslagare och vägledare för våra barn när de lär känna sig själva och börjar utveckla sitt självmedvetande. I slutändan leder detta till att barnen lär sig att uttrycka sig själva.

På så sätt förstår de vad som händer med dem och att det blir lättare för dem att lära sig att be om det de behöver och framför allt att kontrollera sig själva; att inte känna sig överkörda för att de inte vet vad som händer dem.

3. Ge plats för uttryck

Det räcker inte att bara se vad som händer. Det är också viktigt att kunna uttrycka det. Här kommer alla att hitta sitt individuella sätt för att göra det, men till en början är det bra att vi kan hjälpa våra barn att hitta orden som hjälper dem att förklara vad de känner eller vad de behöver.

Ibland hjälper det att prata om det eller skriva ner det för att få ordning på dessa känslor. Detta bidrar i sin tur till att koppla ihop båda hjärnhalvorna; den vänstra – som organiserar och ger logik; och den högra – som mer hanterar känslor, minnen och förnimmelser.

Att kunna skapa denna koppling är nyckeln, eftersom trots att hjärnhalvorna har så skilda egenskaper, i realiteten är väldigt sammankopplade med varandra.

Självmedvetande är nära sammankopplat med respekt

Att utveckla självmedvetande bör ses som en process under uppbyggnad och i permanent lärande. Dess relevans ligger i det faktum att vi, i den mån vi känner oss själva, kan respektera oss själva och hävda våra rättigheter.

Allt detta inte bara i förhållande till andra människor, utan också i förhållande till oss själva. För faktum är att det oftast är vi själva som är ansvariga för att undertrycka våra verkliga behov.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sutton A. Measuring the Effects of Self-Awareness: Construction of the Self-Awareness Outcomes Questionnaire. Eur J Psychol. 2016 Nov 18;12(4):645-658. doi: 10.5964/ejop.v12i4.1178. PMID: 27872672; PMCID: PMC5114878.
  • Goleman, Daniel: Inteligencia Emocional. Editorial Kairós. (2001).
  • Dishon N, Oldmeadow JA, Critchley C, Kaufman J. The Effect of Trait Self-Awareness, Self-Reflection, and Perceptions of Choice Meaningfulness on Indicators of Social Identity within a Decision-Making Context. Front Psychol. 2017 Nov 30;8:2034. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02034. PMID: 29250005; PMCID: PMC5714897.
  • Vago DR, Silbersweig DA. Self-awareness, self-regulation, and self-transcendence (S-ART): a framework for understanding the neurobiological mechanisms of mindfulness. Front Hum Neurosci. 2012 Oct 25;6:296. doi: 10.3389/fnhum.2012.00296. PMID: 23112770; PMCID: PMC3480633.
  • Seitún, M. (2013). Capacitación emocional para la familia: Cómo entender y acompañar lo que sienten nuestros hijos. SUDAMERICANA.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.