Vad innebär heteronormativitet och hur påverkar det oss?

Heteronormativitet innebär att heterosexualitet är något som är givet och naturligt, eller "normen". Läs om varför detta är så skadligt.
Vad innebär heteronormativitet och hur påverkar det oss?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 01 november, 2023

Om du är heterosexuell, hur många gånger i ditt liv har du behövt gå ut och kämpa för rätten att gifta dig? Har du blivit misshandlad för att få hålla din partner i handen? Har du tvingats ge förklaringar om personen du har ett förhållande med eller om din partner? Svaret är säkert nej. Det beror på att vi lever i ett samhälle där heteronormativitet är den validerade modellen. Vad innebär egentligen heteronormativitet och hur påverkar det oss?

Men bara för att det är “vanligt” betyder det inte att det är “bäst”. Den största nackdelen med det är att även om vissa människor kan leva i full frihet, finns det de som inte bara hindras från att göra det, utan måste möta kritik, våldsepisoder, fördomar angående sin orientering och omöjligheten att få uppleva sina rättigheter. Låt oss fördjupa oss lite djupare i detta ämne.

Vad innebär heteronormativitet?

Heteronormativitet är en social, politisk och ekonomisk regim som presenterar heterosexualitet som den enda normala och naturliga sexuella läggningen. Att leva inom heteronormativitet innebär att vi blir påtvingade tanken att det bara finns två distinkta och motsatta kön som kan bli sammankopplade på ett sexuellt affektivt sätt och i släktskap.

Men detta koncept är i själva verket en sociohistorisk konstruktion. I samhället förstår vi det som universell attraktion och relation mellan människor av olika kön det vill säga mellan en man och en kvinna.

Det är en modell som vi i våra samhällen anser vara unik, föreskrivande och som kommer med många antaganden. Detta är synligt i frågor om rättigheter och lagar såväl som i vardagliga samtal. Till exempel, när en man pratar med en annan man om sin partner, antar den senare – nästan automatiskt – att han syftar på en kvinna.

Det är så här heterosexualitet, genom att bli normen, utgör ett hinder för andra sätt att leva och uttrycka sexualitet. Det kan göra dem osynliga, göra dem överdrivet synliga, få dem att verka underlägsna och i allvarligare fall göra dem till en “sjukdom”.

Faktum är att det också åtföljs av begränsningar för dem som är en del av heteronormativiteten. Detta eftersom det genom att föreskriva modeller av “borde vara”, sätter i rampljuset de som uppvisar beteenden som inte är i enlighet med deras kön. Detta inträffar till exempel när en man gråter och blir stämplad som “svag” eller “känslig”.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Hur vet jag om mitt barn är transsexuellt?

Heteronormativitetens egenskaper

Följande är några av egenskaperna hos heteronormativitet som finns i samhället:

 • Det antas vara naturligt, självklart och universellt. Det antas helt enkelt att alla människor är heterosexuella.
 • Det är baserat på sexuell binäritet, eller föreställningar att män och kvinnor har “kompletterande” roller. Det bör dock noteras att de värderas olika och hierarkiskt inom detta system.
 • I de flesta samhällen och kulturer finns pågår en ständig förstärkning av heterosexualitet som en universell modell att följa. Tänk bara till exempel på huvudpersonerna i romaner och filmer.

Hur kan heteronormativitet påverka människor?

Sexualitet och våra sätt att uttrycka det är en grundläggande dimension i varje persons liv. Det handlar inte bara om sex, utan också om känslomässiga kopplingar och relationen till den egna kroppen, bland annat.

Men inom heteronormativitetens ram kan inte alla människor njuta av sin sexualitet, sexuella läggning eller könsidentitet på samma sätt. Än idag är många fortfarande stigmatiserade för att de är homosexuella, lesbiska eller bisexuella. De blir ofta infantiliserade med fraser som “du växer ur det…” Det finns till och med de som föredrar att leva hela livet “i garderoben”.

För att inte tala om att dessa människor i vissa länder fortfarande inte ens kan åtnjuta fullständiga rättigheter, som andra medborgare. På många håll finns det fortfarande inte lika äktenskap, och homosexualitet straffas till och med med dödsstraff.

I många länder har HGBTIQA+-personer inte rätt att få grundläggande rättigheter som utbildning och hälsovård.

Med allt detta sagt, vilka är då konsekvenserna av att leva under obligatorisk heteronormativitet? Utan tvekan innebär denna heteronormativitet något som inverkar på alla nivåer; fysiska, psykiska och sociala. I synnerhet när det gäller mental hälsa kan vi nämna några av följande konsekvenser:

 • Minskad självkänsla
 • Självhat på grund av internaliserade modeller av homofobi
 • Isolering och ensamhet
 • Känslor av sorg, ångest och depression
 • Lidande orsakat av stigma och diskriminering
 • I vissa fall tvingas människor att leva ett “dubbelliv” på grund av det avvisande som de kan uppleva i sina relationer för att de kan känna attraktion av en person av samma kön.
 • På grund av behovet av validering kan de ha ohälsosamma överkompenserande attityder och beteenden. (De kan till exempel bli det “perfekta barnet” på bekostnad av sitt eget välbefinnande).
 • I mer extrema fall kan till och med tankar om död och självmord dyka upp.

Det är viktigt att förtydliga att homosexualitet inte är direkt relaterat till denna påverkan på den mentala hälsan som att homosexualitet skulle vara skadligt i sig, utan snarare på grund av sammanhanget med diskriminering och våld som man kan uppleva i sin miljö.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Fem olika typer av sexuell läggning

Vikten av att acceptera mångfald

Mångfald (sexuell, religiös, etnisk, kroppslig osv.) tillåter inte bara människor att uttrycka sig fritt – vilket är en grundläggande universell rättighet – utan är också berikande. Följande är några anledningar till varför det är positivt och nödvändigt:

 • Det tillåter uppbyggnaden av mer jämlika, respektfulla och toleranta samhällen.
 • Det hjälper alla människor att leva ett fritt liv, utan att känna rädsla eller skam för att vara som de är.
 • Det stödjer utvecklingen och en positiv upplevelse kring kroppen, känslor, känslor och band. Detta gör att man inte bara kan förhindra flera obehagliga eller riskfyllda situationer, utan också främja en positiv och autentisk koppling till vem vi är och vem vi vill vara.

Vi måste tala om mångfald

I många hem tar man ofta upp frågan om sexualitet i allmänhet och heteronormativitet i synnerhet endast när det råkar komma på tapeten. Det är dock absolut nödvändigt att ändra detta reaktiva sätt att tänka, eftersom både barn och ungdomar är en aktiv del av världen de lever i, och är permanent i kontakt med information och människor.

Om vi inte ger dem en kvalitativ och mångsidig uppfostran kan de bli medbrottslingar eller huvudpersoner i situationer där andra människor blir diskriminerade på grund av sin sexuella läggning, till exempel genom homofobisk mobbning.

Slutligen är det viktigt att sluta tänka på sexuell mångfald som ett tabuämne; vi är alla inblandade i det. Mångfald handlar inte bara om sex; det handlar också om relationer och känslor. Det handlar om rättigheter och respekt.

I det här fallet är en bra första övning för föräldrar och vuxna att tänka igenom sina egna föreställningar och fördomar innan de delar kunskap och erfarenheter med barn. Vi bör tala om ämnet på ett naturligt sätt, utan rädsla eller förlägenhet, och anpassa informationen och språket till vår samtalspartners ålder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ferrari, F., Imperato, C., & Mancini, T. (2021). Heteronormativity and the Justification of Gender Hierarchy: Investigating the Archival Data From 16 European Countries. Frontiers in psychology12, 686974. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8359921/
 • Pecheny, M. (2003). De la “no-discriminación” al “reconocimiento social”. Un análisis de la Evolución de las demandas políticas de las minorías sexuales en América Latina. Recuperado desde el sitio web del Instituto Gino German: http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/PechenyMario.pdf
 • Pecheny, M. (2013). Desigualdades estructurales, salud de jóvenes LGBT y lagunas de conocimiento: ¿qué sabemos y qué preguntamos? Temas en Psicologia, 21(3), 961-972. https://dx.doi.org/10.9788/TP2013.3-EE10ESP.
 • Pecheny, M., Christel L., Farji, N., Fernández, S., Ortega, J. Mertehikian, Y,. Weisbrot, V., Marentes, M. (2017). Análisis de la accesibilidad y la calidad de atención de la salud para la población lesbiana, gay, trans y bisexual (LGBT) en cinco regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Fundación Huésped, del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires/CONICET) y de la Universidad de San Martín. Septiembre 2017.
 • Pérez, B. (2005). Homosexualidad: secreto de familia. El manejo del secreto en familias con algún miembro homosexual. Editorial Egales.
 • Pichardo, J. I. (2009). Entender la diversidad familiar: Relaciones homosexuales y nuevos modelos de familia. Bellaterra.
 • Pollitt, A. M., Mernitz, S. E., Russell, S. T., Curran, M. A., & Toomey, R. B. (2021). Heteronormativity in the Lives of Lesbian, Gay, Bisexual, and Queer Young People. Journal of homosexuality, 68(3), 522–544. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7035158/
 • Ray, T. N., & Parkhill, M. R. (2021). Heteronormativity, Disgust Sensitivity, and Hostile Attitudes toward Gay Men: Potential Mechanisms to Maintain Social Hierarchies. Sex Roles, 84(1-2), 49-60. https://doi.org/10.1007/s11199-020-01146-w

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.