Fem olika typer av sexuell läggning

Det är viktigt att känna till de olika typerna av sexuell läggning eftersom det kan vara en hjälp för att acceptera och trivas bättre med sin sexualitet och även hindra från att man dömer andra.
Fem olika typer av sexuell läggning
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det är viktigt att känna till vilka olika typer av sexuell läggning som finns. Det hjälper varje enskild individ att skapa en förståelse för sina preferenser och även en respekt för andras. Sexualitet och attraktion är två grundläggande element i mänsklig utveckling. Att skapa kontakt och känna samhörighet på olika nivåer är nödvändigt för att vi ska hålla oss själva friska både fysiskt och psykiskt.

Att ha ett hälsosamt förhållande till vår sexualitet är mycket viktigt. Det betyder att vara medveten om vad man tycker om, vad man blir berörd av och vad som väcker njutning. Men det betyder också att man kan acceptera sig själv för den man är och kunna uttrycka det öppet.

De myter och tabun som har funnits kring sex i århundraden kan försvåra denna grundläggande uppgift. Det är därför viktigt att du förstår vad som är korrekt information.

Vad är sexuell läggning?

Först och främst är det viktigt att vara tydlig med vad sexuell läggning innebär eftersom man ofta blandar ihop det med andra relaterade begrepp.

Man kan definiera sexuell läggning som den fysiska, psykiska eller emotionella attraktion som man känner för en specifik person eller grupp. Således är det en stabil och varaktig preferens för en specifik person eller grupp som man vill skapa romantisk, känslomässig och sexuell kontakt och känna samhörighet med.

Härnäst bör man skilja föregående term från andra, till exempel könsidentitet, som betecknar en individs subjektiva och djupgående upplevelse när det gäller dennas kön. Det betyder att det avser det kön som en person identifierar sig med inte behöver vara detsamma som dennas biologiska kön.

Man bör heller inte blanda ihop sexuell läggning med könsuttryckDet handlar om hur man uttrycker sig med yttre faktorer med hänsyn till sin personlighet och hur man klär sig och sminkar sig. Detta uttryck kanske inte stämmer överens med sociala förväntningar och normer (till exempel när samhället karakteriserar vissa män som feminina eller vissa kvinnor som maskulina).

hand håller i färgglatt hjärta

Typer av sexuell läggning

De olika typerna av sexuell läggning bygger på de olika preferenser vi har när det gäller vår sexualitet. Vissa är välkända och allmänt accepterade, medan andra inte får det erkännande de förtjänar.

Här är de vanligaste sexuella läggningarna:

1. Heterosexualitet

Det här är den vanligaste typen av sexuell läggning och även den mest socialt accepterade.

Heterosexuella personer är de som är attraherade av individer av motsatt kön, både fysiskt och emotionellt. Till exempel föredrar heterosexuella män att ha romantiska och sexuella förhållanden med kvinnor och vice versa.

2. Homosexualitet

Homosexuella personer attraheras av personer av samma kön. Homosexualitet är efter heterosexualitet den näst vanligaste sexuella läggningen.

Generellt används orden gay och lesbisk för att prata om homosexuella män respektive kvinnor.

3. Bisexualitet

Bisexualitet syftar till när personer är fysiskt och emotionellt attraherade av personer av båda könen. Dessvärre möter bisexuella personer vissa fördomar när de pratar om sin sexualitet eftersom många säger att det är en fas. Andra gånger får bisexuella höra att de bara är förvirrade och osäkra.

Men bisexualitet är som de andra sexuella läggningarna. Faktiskt antyder vissa studier att större delen av befolkningen till viss del är bisexuell.

4. Pansexualitet

Pansexualitet är sexuell och romantisk attraktion till en människa, oberoende av kön, könsidentitet eller utseende. Pansexuella personer fokuserar istället på individens egenskaper och personlighet.

För en pansexuell spelar det ingen roll om personen är man, kvinna eller identifierar sig som icke-binär.

5. Asexualitet

Asexuella personer känner inte attraktion till något kön. En asexuell person har alltså inget intresse av sex eller sexuella aktiviteter.

En asexuell person kan emellertid känna en känslomässig intellektuell eller romantisk attraktion till andra människor. I stället knyter de an till personer på andra sätt, till exempel känslomässigt. Asexuella personer kan knyta kontakter med personer av samma kön, motsatt kön eller båda.

Det är viktigt att inte blanda ihop asexualitet med celibat eller avhållsamhet . När det gäller asexualitet finns inte någon sexuell lust. Men vid celibat och avhållsamhet kontrollerar eller undviker personen sitt begär på grund av tro eller övertygelse.

symboler för sexuella läggningar

Andra typer av sexuell läggning

Utöver de som nämnts ovan, finns det många andra typer av sexuell läggning. Till exempel är demisexuella personer bara attraherade av personer som de har ett starkt känslomässigt band till. Sapiosexuella personer attraheras av en persons intelligens.

Kort sagt finns det stor variation och ett brett spektrum gällande sexuellt tycke och smak.

Sexualitet går inte att begränsa till några stela och oföränderliga alternativ. Flexibilitet och acceptans är två viktiga element för att upptäcka, uppleva och njuta av vår sexualitet utan att döma oss själva eller dem runtomkring oss.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rieger, G., Savin-Williams, R. C., Chivers, M. L., & Bailey, J. M. (2016). Sexual arousal and masculinity-femininity of women. Journal of Personality and Social Psychology111(2), 265.
  • Prause, N., & Graham, C. A. (2007). Asexuality: Classification and characterization. Archives of Sexual Behavior36(3), 341-356.
  • Savin-Williams, R. C., Joyner, K., & Rieger, G. (2012). Prevalence and stability of self-reported sexual orientation identity during young adulthood. Archives of sexual behavior41(1), 103-110.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.