5 tecken som tyder på intuitiv intelligens

Tvärtemot vad många tror så kan man lära sig intuitiv intelligens, och vårt undermedvetna och våra livsförväntningar kan hjälpa oss att göra det mesta av den.
5 tecken som tyder på intuitiv intelligens

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2019

Intuitiv intelligens är i mode. Det är långt från den rationella fokus vi applicerar i vår värld av logisk analys, och mäts av en intellektuell kvot.

I dessa tider talar vi om många olika typer av intelligens. Varje person är bra i en eller flera dimensioner, vilket är var vår storhet ligger och därmed vår kraft att lyckas i livet. Författare såsom Howard Gardner talar om vikten av mänsklig intuition. Istället för att söka detta strikt vetenskapligt har vi nu erkänt det som ett verkligen värdefullt koncept.

De som lyssnar på sin intuition kan sammankoppla med sina sanna jag, inklusive tidigare upplevelser, känslor och det “sjätte sinne” som låtar oss finna kreativa lösningar. Vi utmanar dig att nedan läsa de fem tecken som kan ses om du applicerar intuitiv intelligens i ditt dagliga liv, snarare än ett strikt rationellt eller logiskt tillvägagångssätt.

1. Intuitiv intelligens lyssnar på och förstår känslor

fjäril i hand

Albert Einstein brukade säga att det enda som verkligen är värdefullt är intuition. De tankar som kommer från den medvetslösa världen till den medvetna är som en gåva från hjärnan. Självfallet talar vi inte om vilken present som helst.

 • De är en reflektion av personen som vet hur man sammankopplar den känslomässiga världen med sina erfarenheter och sitt sjätte sinne.

Känslor är definitivt en fundamental del av detta. Att förstå vad som oroar oss, vad som blockerar oss, vad som gör oss arga och vad som gör oss ledsna ger oss tydlig och sann kunskap om oss själva.

 • Det är svårt för någon som inte känner sig själv att generera kreativa idéer och ta vissa beslut i enlighet med sina behov.

Sann intuition kommer från självsäkerhet. Vi kan endast applicera sann intuitiv intelligens i våra dagliga liv när vi fått en balanserad uppfattning om oss själva och vad vi känner.

2. Du litar på dina aningar

Först och främst vill vi klargöra att en aning inte är magi, förutsägelse eller en spirituell röst som ger oss råd.

 • En aning är vårt undermedvetnas röst. Det är ett snabbt svar i ett givet ögonblick när vi måste agera.
 • När vi känner en förutsägelse är det inget mer än denna undermedvetna värld som blir medveten för att hjälpa oss.

För att bättre förstå det kommer här ett exempel:

 • Du känner inte en person, men någonting säger dig att du borde undvika vänskap eller någon form av förhållande med personen. Varför känner du så? Borde du följa denna aning?

När vi får dessa känslor är det vår egen intuition som skickar oss ett meddelande i enlighet med våra tidigare upplevelser, vår personlighet, våra känslor och våra uppfattningar. Det är som om vi öppnat vår “ryggsäck” av erfarenheter för att finna ett svar.

3. Du är observant och låter inte andras bedömningar influera dig

Jorden i öga

Vissa litar inte på sin intuitiva intelligens, och tror att de inte bör låta sig själva influeras av dessa tankar och känslor.

Men författare såsom Robin M. Hogarth – expert i beslutstagande och författare av boken “Educating Intuition” – berättar följande:

 • Intuitiva personer är väldigt observanta.
 • De har en kritisk syn på saker och är inte lätta att övertyga.
 • När de tar ett beslut litar de på sin intuition såväl som känslor eller stimulans som kan föra med sig klarhet.

Efter att ha lyssnat på sin intuition tar de dock alltid ett medvetet och logiskt beslut. Intuition är en utmärkt utgångspunkt.

4. Du njuter av ensamma stunder

Ensamhet tillfredsställer vårt behov att sammankoppla med oss själva. Det är den enda tiden när vi kan analysera våra tankar och förstå våra känslor. Personer med intuitiv intelligens är ofta i kontakt med sin inre värld, med hjälp av meditation.

Att vara ensamma låter oss njuta av oss själva och sedan ha en bättre koppling till världen.

5. Du har lärt dig att “se tecknen”

kvinna i naturen

Med “förstå tecknen” menar vi något väldigt konkret.

Du vet när den bästa tidpunkten är för att göra något. Du uppfattar när någon ljuger för dig, när du måste agera och när du behöver avsluta ett förhållande eller andra ansvar direkt.

 • Att följa dessa tecken är att vara uppmärksam på dina omgivningar.
 • Det är att använda en erfarenhet du lärt dig av som har lett till vishet och även tillit för dig själv.
 • Att följa dessa tecken är att ta ett modigt steg mot förändring och en ny fas i livet för att uppnå större lycka.

Generellt sett är detta sjätte sinne fullt utvecklat vid 40- eller 50-årsåldern. Det är då vi har tillräckliga erfarenheter och säkerhet i oss själva för att göra förändringar som gör oss lyckliga.

Intuition kan som ett sjätte sinne läras, oavsett om du är man eller kvinna. Alla kan och bör vi använda det.

Om du är intresserad rekommenderar vi att läsa följande böcker:

 • Blink: The Power of Thinking Without Thinking. Malcolm Gladwell (2005).
 • Educating Intuition. Robin M. Hogarth (2002).

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Gardner, Howard. Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de cultura económica, 2016.
 • Gardner, Howard. Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós, 1998.
 • Mielczareck, Vanessa. Inteligencia intuitiva. Editorial Kairós, 2009.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.