Intelligens är att ignorera det som inte spelar någon roll

Ibland kan det vara speciellt svårt att ignorera de sår som någon närstående har orsakat. För din egen skull måste du lära dig att släppa det.
Intelligens är att ignorera det som inte spelar någon roll

Senaste uppdateringen: 25 januari, 2019

Winston Churchill sa att ingen kan nå sitt öde om man tillbringar dagarna med att kasta sten på varje hund som skäller på en. Ibland är att ignorera det du inte kan förändra ett intelligent sätt att gå vidare och skjuta det som inte är värt det åt sidan.

Men hur vet man vad som är “värt det” och vad som inte är det? Varje situation är unik och personlig. Å ena sidan är det kritik och negativa människor. Å andra sidan kanske man kämpar med att släppa taget om rädslor och att begränsa övertygelser.

Idag vill vi bjuda in dig att reflektera över detta viktigt ämne, som handlar om personlig tillväxt: att veta när man ska konfrontera och släppa taget om saker som hindrar en från att gå vidare.

Konsten att ignorera på ett intelligent sätt

Att ignorera på ett intelligent sätt är en konst – en subtil handling av vishet och mognad. Ignorera aldrig vad som verkligen är viktigt:

  • De som älskar dig och därför stödjer din tillväxt.
  • Vissa aspekter av ditt liv, såsom de talanger som för dig närmare dina drömmar och mål.
  • Slutligen, behoven hos de du har ansvar för.

Låt oss ta en titt på några strategier som kan hjälpa dig att utöva några av de beståndsdelar som definierar konsten att ignorera.

Fjäril i handen

Vår största brist är att “senarelägga” lycka

I en spännande artikel från Psychology Today fann man att många människor går miste om tillfällen bara för att de tror att tiden inte är inne. Men vad får oss då att tro att “nu inte är rätt tid”?

  • Kommentarer och kritik från andra. Till exempel: du är inte lycklig i ditt förhållande, men dina föräldrar säger att du ska “hålla ut lite längre”.
  • Att fortsätta på grund av rädslan att göra andra besvikna och till och med falla för övertygelsen att saker och ting kommer att förändras samt att lyckan kommer att infinna sig över en natt, bara vi håller ut lite längre.

Du bör aldrig skjuta upp lycka. Om ditt hjärta och sinne säger åt dig att något inte står rätt till är det dags att börja ignorera allt som säger annorlunda. Men att göra det kräver mod.

Ignorera kritik och sårande kommentarer

Vid första anblicken kan det verka rätt enkelt att ignorera kritik och sårande kommentarer. Verkligheten kräver faktiskt stor ansträngning eftersom det påverkar ditt självförtroende direkt.

  • De negativa kommentarer som påverkar oss mest är de som kommer direkt från någon vi bryr oss om.
  • Till exempel, “Hur kan jag ignorera vad min familj, partner eller bästa vän säger?” För att förtydliga: de som älskar dig stödjer din lycka och respekterar dig.
  • Alla som verkligen bryr sig om dig sätter aldrig upp barriärer för din personliga tillväxt. De skadar heller aldrig ditt självförtroende och sårar dig aldrig med subtil sarkasm eller språk som är laddat med förakt.

Faktum är att det mest intelligenta du kan göra i dessa situationer är att ignorera andras negativa beteende.

Fjärilar flyger över ängen

Att inse självbegränsande övertygelser kräver mod

Ibland existerar vår värsta fiende bara i vårt sinne.

En förklaring till detta är att det finns vissa begränsande attityder och övertygelser som vi bär med oss från barndomen, som kan leda till att vi tror på tankar som “jag vet inte hur” och “jag kan inte”.

  • Ibland kan låg självkänsla ta ifrån oss det mod vi behöver för att ignorera människor, situationer och saker som åsamkar oss skada snarare än lycka.
  • Osäkerhet är ytterligare en vanlig anledning till varför vi ofta hamnar i dessa dilemman. Du kanske till exempel aldrig vågar tacka nej till inbjudningar till inställningar du egentligen inte vill gå på, eftersom du inte kan ignorera din rädsla för att det ska “se dåligt ut”.

Dessa är bara några små exempel, men när de ligger på hög blir de ett centralt tema i våra liv som tvingar oss att följa vad andra säger snarare än vad vi själva vill.

Och det är inte rätt.

Att lära sig att ignorera det som egentligen inte spelar någon roll är också det personliga modets konst. Det är övertygelsen att vi för att vara lyckliga, måste ta steget ut och bara säga “NEJ”.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.