Sapiosexualitet: attraktion till smarta personer

Även om intelligens är ett drag som tilltalar många så är det för vissa en avgörande faktor när det kommer till attraktion för någon. Lär dig om sapiosexualitet här!
Sapiosexualitet: attraktion till smarta personer
Montse Armero

Skriven och verifierad av psykolog Montse Armero.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Sapiosexualitet är en term som blivit välkänd i relationsvärlden. Den kommer från det latinska ordet sapiens, som betyder vis, och refererar till personer som attraheras till smarta människor.

Även om experter myntade uttrycket relativt nyligen så är själva konceptet väldigt gammalt. Redan 380 f.kr. talade Platon om kopplingen mellan kärlek och intellekt i sin bok Symposium.

Intelligens har alltid varit att attraktivt drag, men hos sapiosexuella är det vad som attraherar dem mest.

Från fysisk attraktion till sapiosexualitet

Par nära varandra

Fysisk attraktion på egen hand slår inte fast huruvida du gillar någon eller inte. Man attraheras vanligtvis till summan av en persons egenskaper.

Som vi alla vet spelar fysisk attraktion en väldigt viktig roll i många situationer,  såsom när man dejtar, förälskar sig eller till och med röstar på politiker. Detta är en faktor de flesta tar hänsyn till, medvetet eller inte.

Men det är även sant att fysisk attraktion på egen hand inte definierar huruvida man kommer attraheras till någon eller inte. De flesta känner sig faktiskt inte attraherade till bara ett drag, utan en uppsättning egenskaper.

Attityder, tankar, känslor och beteenden som utgör personens personlighet påverkar därför vår önskan om att vara med vederbörande. Beroende på varje persons smak kan man dock värdera vissa aspekter över andra.

Hjärnans erotik

Inom sapiosexualitet tar folk hänsyn till fysiska faktorer och personlighet, men de känner sig mer attraherade till utbytet av nya idéer och djupa konversationer som berikar dem både känslomässigt och intellektuellt.

För dem är ord inte bara redskap för kommunikation, utan även förförelse. De känner sig mycket mer attraherade till en persons kunskap eller intimiteten som kan byggas i en konversation än till andra drag.

Olika typer av intelligens

När vi talar om intelligens associerar vi de vanligtvis med hög kognitiv förmåga eller vissa personers ansamling av kunskap. Men för många forskare går definitionen långt bortom det.

Forskare som Howard Gardner och hans teori om multipla intelligenser eller Daniel Goleman med sin emotionella intelligens har utökat konceptet till många andra faktorer.

Det innebär att sapiosexuella kan attraheras till akademisk kunskap eller förmågan att lösa komplexa problem, men även mycket kreativa, känslomässigt mogna personer eller sådana som har stor förmåga att interagera med andra.

Kännetecken hos sapiosexualitet

Stimulerande konversationer

Sapiosexuella är ofta öppensinnade personer som attraheras till nyheter och vill lära sig och komma över ny kunskap.

Nuförtiden finns det alltså en mycket bredare definition av intelligens. Därför behöver sapiosexuella inte skilja sig nämnvärt från den övriga befolkningen. De kan faktiskt ha mer gemensamt med dig än du kanske anar.

Vissa karaktärsdrag definierar dem dock:

 • De tenderar att vara personer med en hög nivå av självkunskap.
 • Sapiosexuella är öppensinnade individer.
 • Nyheter attraherar dem.
 • De är vanligtvis djupa och eftertänksamma personer.
 • De är ivriga att lära sig och ägnar en del av sin tid åt att anskaffa ny kunskap.
 • Djupa konversationer förför dem.
 • Även om både män och kvinnor kan vara sapiosexuella är det vanligare hos kvinnor.

Nackdelar

Intelligens är bara ytterligare ett drag. Även om det är en positiv egenskap så kan attraktion till en annan persons kognitiva förmåga vara skadligt för vissa.

Så är fallet hos personer med låg självkänsla, som tenderar att idolisera andra eftersom det är lätt för dem att projicera en bild på dem som inte är verklig. Denna attityd kan till slut skada och göra dem ännu mer osäkra.

Att känna igen och beundra en annan persons drag är hälsosamt i romantiska relationer. Detta är sant oavsett om det gäller intelligens eller någon annan egenskap. Men varje relation ska vara balanserad och inte få en part att känna sig sämre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Danvila, I. & Sastre, M. A. (2010). Inteligencia Emocional: una revisión del concepto y líneas de investigación. Cuaderno de Estudios Empresariales, Vol. 20, 107-126.
 • Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples veinte años después. Revista de Psicología y educación, Vol. 1, Núm. 1, 27-34.
 • Gignac, G. E., Darbyshire, J. &  Ooi, M. (2018). Some people are attracted sexually to intelligence: A psychometric evaluation of sapiosexuality. Intelligence, 66, 98-111.
 • Gray, P. B., & Garcia, J. R. (2013). Evolution and human sexual behavior. London: Harvard University Press.
 • Walton, M. T., Lykins, A. D., & Bhullar, N. (2016). Beyond Heterosexual, Bisexual and Homosexual: A Diversity on Sexual Identity Expression. Archives of Sexual Behavior, 45(7), 1591-1597.
 • de Landázuri, M. C. O. (2017). ¿ Es el concepto platónico del amor intelectualista? Eros como impulso contemplativo y desiderativo en Platón. In Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (Vol. 34, No. 2, pp. 9-25). Universidad Complutense de Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.