Forskning säger att intelligens ärvs från modern

Mycket har sagts om vad som gör en person intelligent. Sanningen är att forskning har visat att intelligens är nära kopplad till moderns genetik.
Forskning säger att intelligens ärvs från modern
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det är inte en myt. Det är faktiskt så att intelligens ärvs från modern. Forskning har bekräftat det. Alla har vi nog hört att intelligens ärvs från pappan, men nu är det bevisat att det är din mamma du har att tacka för din intelligens.

Kognitiva förmågor bärs av X-kromosomen. Mammans X-kromosomer innehåller mer information för utvecklingen av tankeassocierade hjärnstrukturer.

Hur har det slagits fast att intelligens ärvs från modern?

Forskare studerade möss och insåg att det fanns “konditionerade gener” som betedde sig annorlunda beroende på om de kom från mamman eller pappan. Forskarna gav mössen doser av moderliga och faderliga gener.

Hypotesen var tydlig: om generna var viktiga för embryots utveckling var det logiskt att tro att de påverkade både organ- och hjärnfunktion. De delades upp i två grupper: möss med extra doser moderliga gener och möss med extra doser faderliga gener.

Möss med stora huvuden

X-kromosomen

Möss med extra doser moderliga gener utvecklade större hjärnor, men hade små kroppar. Tvärtom hade mössen med extra faderliga gener små huvuden och överutvecklade kroppar. Forskarna började identifiera vilka gener som kom från mamman och pappan.

Man upptäckte till slut att vissa områden av hjärnan hade fler moderliga celler medan andra hade fler faderliga celler. Forskarna upptäckte även att cellerna med fler faderliga gener ansamlades i området av hjärnan involverat i kraft, styrka och sex.

I kontrast ansamlades cellerna med moderliga gener i området av hjärnan som hanterar språk, tanke, minne och intelligens. Med andra ord, visade detta att intelligens ärvs från modern.

Ny forskning

I sin bok Sex Linkage of Intelligence föreslår den amerikanske författaren Roberth Lehrke att en del av människans kognitiva komponent är direkt kopplad till X-kromosomen. Han bevisade även att kvinnor har dubbelt så hög sannolikhet att ärva kognitiva drag eftersom de har två X-kromosomer.

Lehrke förklarar att alla kvinnor har en “ointelligent” och en “väldigt intelligent” X-kromosom. Men det finns vissa kvinnor med två “väldigt intelligenta” X-kromosomer. Det var till exempel fallet med kvinnan som hade världens högsta IQ – Marilyn von Savant.

För män spelar Y-kromosomen inte någon roll i kognitionen. Det innebär att Y-kromosomen tillsammans med en “ointelligent” X-kromosom kan producera mentalt handikappade människor. Å andra sidan leder en “väldigt smart” X-kromosom till högre intelligens.

Hur stor andel av intelligensen ärver man?

Kognitiva funktioner

Studier visar att runt 45-55% av vår intelligens är ärftlig. Det innebär att en stor del av intelligensen utvecklas om rätt personliga och familjemässiga omständigheter råder.

Andra faktorer som påverkar intelligens

1. Värderingar

Ihärdighet, ansträngning, disciplin, hängivelse och intresse av att lära sig är saker som påverkar ett barns intelligens i takt med att tiden går.

2. Självgång

Självständighet är viktigt

Ett barns självständighet är viktig eftersom det hjälper kognitiva processer att fungera bra. Barnet måste själv definiera och bestämma sig för vad det vill ha utan att tvingas ta beslut under press.

3. Självsäkerhet

Ett barn med självsäkerhet angående sina färdigheter kan lösa alla problem som dyker upp i livet. Det hjälper det att utveckla analytiska förmågor för alla situationer.

4. Känslomässiga band

Intelligens måste stimuleras

Barn som är mer fästa vid sina föräldrar har en tendens att lättare övervinna frustrationer i sina liv. I detta fall finns det studier som också betonar mamman och moderlig kärlek.

Avslutande ord

Intelligens är väldigt komplext och måste stimuleras för att åstadkomma goda resultat. Föräldrar måste bidra till barnets kognitiva utveckling.

God stimulans genom utmaningar som fostrar barnets kognitiva utveckling bidrar till dess önskan att prestera bättre. Nu när du vet att intelligens ärvs från modern kan du presentera ditt barn för intellektuella övningar för att förbättra dessa färdigheter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Deary IJ. Intelligence. Curr Biol. 2013 Aug 19;23(16):R673-6.
  • Deary IJ, Johnson W, Houlihan LM. Genetic foundations of human intelligence. Hum Genet. 2009 Jul;126(1):215-32. doi: 10.1007/s00439-009-0655-4. Epub 2009 Mar 18. Review. PubMed: 19294424.
  • Fernández, J. J. (2009). Herencia genética y rendimiento educativo: nuevos avances en la bibliografía empírica internacional. Panorama Social, 10, 129-139. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/010art10.pdf
  • Plomin R, Deary IJ. Genetics and intelligence differences: five special findings. Mol Psychiatry. 2015 Feb;20(1):98-108. doi: 10.1038/mp.2014.105. Epub 2014 Sep 16. Review. PubMed: 25224258. Free full-text available from PubMed Central: PMC4270739.
  • Rodríguez, G. M. (2006). Tipo de vínculo madre/hijo y desarrollo intelectual sensoriomotriz en niños de 6 a 15 meses de edad. Interdisciplinaria, 23(2), 175-201. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-70272006000200003&script=sci_arttext&tlng=pt
  • Scott Barry Kaufman (October 17, 2013). “The Heritability of Intelligence: Not What You Think”. Scientific American. Retrieved 20 October 2013.
  • Sauce B, Matzel LD,The paradox of intelligenceHeritability and malleability coexist in hidden gene-environment interplay.”, Psychol Bull. 2018 Jan;144(1):26-47.
  • Videla, R. (2015). Aspectos bio-psico-sociales de la teoría Triárquica de Sternberg que influyen en el desarrollo de la Inteligencia. Un camino hacia la inteligencia, 1-18.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.