Forskning säger att intelligens ärvs från modern

· juni 4, 2018
Mycket har sagts om vad som gör en person intelligent. Sanningen är att forskning har visat att intelligens är nära kopplad till moderns genetik.

Det är inte en myt. Det är faktiskt så att intelligens ärvs från modern. Forskning har bekräftat det. Alla har vi nog hört att intelligens ärvs från pappan, men nu är det bevisat att det är din mamma du har att tacka för din intelligens.

Kognitiva förmågor bärs av X-kromosomen. Mammans X-kromosomer innehåller mer information för utvecklingen av tankeassocierade hjärnstrukturer.

Hur slog experter fast att intelligens ärvs från modern?

Forskare studerade möss och insåg att det fanns ”konditionerade gener” som betedde sig annorlunda beroende på om de kom från mamman eller pappan. Forskarna gav mössen doser av moderliga och faderliga gener.

Hypotesen var tydlig: om generna var viktiga för embryots utveckling var det logiskt att tro att de påverkade både organ och hjärnfunktion. De delades upp i två grupper: möss med extra doser moderliga gener och möss med extra doser faderliga gener.

Upptäck: 5 tips för att lugna sinnet & se saker positivt

Möss med stora huvuden

X-kromosomen

Möss med extra doser moderliga gener utvecklade större hjärnor, men hade små kroppar. Tvärtom hade mössen med extra faderliga gener små huvuden och överutvecklade kroppar. Forskarna började identifiera vilka gener som kom från mamman och pappan.

Man upptäckte till slut att vissa områden av hjärnan hade fler moderliga celler medan andra hade fler faderliga celler. Forskarna upptäckte även att cellerna med fler faderliga gener ansamlades i området av hjärnan involverat i kraft, styrka och sex.

I kontrast ansamlades cellerna med moderliga gener i området av hjärnan som hanterar språk, tanke, minne och intelligens.

Ny forskning

I sin bok Sex Linkage of Intelligence föreslår den amerikanske författaren Roberth Lehrke att en del av människans kognitiva komponent är direkt kopplad till X-kromosomen. Han bevisade även att kvinnor har dubbelt så hög chans att ärva kognitiva drag eftersom de har två X-kromosomer.

Lehrke förklarar att alla kvinnor har en ”ointelligent” och en ”väldigt intelligent” X-kromosom. Men det finns vissa kvinnor med två ”väldigt intelligenta” X-kromosomer. Det var till exempel fallet med kvinnan som hade världens högsta IQ – Marilyn von Savant.

För män spelar Y-kromosomen inte någon roll i kognitionen. Det innebär att Y-kromosomen tillsammans med en ”ointelligent” X-kromosom kan producera mentalt handikappade människor. Å andra sidan leder en ”väldigt smart” X-kromosom till högre intelligens.

Hur stor andel av intelligensen ärver man?

Kognitiva funktioner

Studier visar att runt 45-55% av vår intelligens är ärftlig. Det innebär att en stor del av intelligensen utvecklas om rätt personliga och familjemässiga omständigheter råder.

Läs även: 3 sätt att lära dina barn emotionell intelligens

Andra faktorer som påverkar intelligens

1. Värderingar

Ihärdighet, ansträngning, disciplin, hängivelse och intresse av att lära sig är saker som påverkar ett barns intelligens i takt med att tiden går.

2. Självgång

Lekande bebis

Ett barns självständighet är viktig eftersom det hjälper kognitiva processer att fungera bra. Barnet måste definiera och slå fast sakerna det vill ha utan att tvingas ta beslut under press.

3. Självsäkerhet

Ett barns självsäkerhet i sina färdigheter kan lösa alla problem som dyker upp i livet. Det hjälper det att utveckla analytiska förmågor för varje situation.

4. Känslomässiga band

Flicka med mamma

Barn som är mer fästa vid sina föräldrar har en tendens att lättare övervinna frustrationer i sina liv. I detta fall finns det studier som också betonar mamman och moderlig kärlek.

Avslutande ord

Intelligens är väldigt komplext och måste stimuleras för att uppnå goda resultat. Föräldrar måste bidra till barnets kognitiva utveckling.

God stimulans genom utmaningar som fostrar barnets kognitiva utveckling bidrar till dess önskan att prestera bättre. Nu när du vet att intelligens ärvs från modern kan du presentera ditt barn för intellektuella övningar för att förbättra dessa färdigheter.