3 sätt att lära barn emotionell intelligens

Att veta hur vi ska hantera vår ilska, förstå vår sorg, skapa bättre relationer med dem omkring oss... Allt detta ingår i det vi kallar emotionell intelligens.
3 sätt att lära barn emotionell intelligens

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2019

Att lära barn emotionell intelligens är viktigt för att de ska bli lyckliga och bättre förstå världen omkring dem. Vi ska själva därför vara deras bästa exempel. De flesta av oss känner till koncepten som definierar emotionell intelligens tack vare Daniel Coleman. Det utvecklades på 1940-talet.

Författare som Edward L. Thorndike och David Wechsler insåg att intelligens var något mer än vår förmåga att resonera eller behålla information. De ansåg vidare att det var mycket mer än intelligens i matematik och språk. Det finns även psykologiska dimensioner i en person som vi inte kan mäta och dessa kan vara viktigare i vardagen.

Att veta hur vi ska hantera vår ilska, förstå vår sorg, skapa bättre relationer med de omkring oss… Allt detta ingår i det vi kallar emotionell intelligens.

Flicka med pappersfigurer

Det vore väldigt bra om skolor lärde ut metoder för att få barn mer känslomässigt kompetenta. Tills dess att emotionell intelligens anses vara lika viktigt som matte är det värt att lära ut det till våra barn hemma. De kan också lära sig det – beteendet och den visdom vi alla borde uppvisa. Därför ger vi dig 3 bra nycklar för att lära barn emotionell intelligens. Lika viktigt är att börja praktisera det med dina små redan idag!

Lära barn emotionell intelligens

Människor lär sig emotionell intelligens. I själva verket spelar det ingen roll om vi är 4 eller 70 år gamla. Du kan lära dig grunderna som definierar och bygger emotionell intelligens varje dag. Det gör oss till kapablare och lyckligare människor. När det gäller våra barn är det mycket lämpligt att börja denna utbildning tidigt.

Att göra det internaliserar begrepp och förmågor på ett naturligt sätt. De kan bättre anpassa sig till alla de sociala och personliga situationer som de kommer uppleva i livet. Det är till exempel viktigt att hindra våra barn från att bli mobbare eller mobboffer. Det är att utbilda dem i emotionell intelligens. Låt oss titta på några grundläggande strategier för att effektivt lära barn emotionell intelligens.

barn och katt

1. Mina känslor har ett namn; hjälp mig att förstå dem.

Varje känsla, utbrott, leende eller lyckligt ögonblick dina barn upplevelser har ett namn, vilket är något de ska lära sig så snart som möjligt. De bör veta hur man sätter namn på känslor. Dessa kommer därefter fungera som känslomässiga guider.

  • Vänj dina barn vid att använda fraser som: “Jag känner… för att…”
  • Det är också viktigt att få dem att känna sig bekväma med att prata om sina känslor och tankar. Det är viktigt att tillåta dem att göra det utan att känna sig dömda av oss.

2. Hur du känner och hur jag känner är inte alltid detsamma.

En viktig del av emotionell intelligens är empati. Det tar tid att förvärva denna psykologiska förmåga.

  • Faktum är att barn i åldrarna 7 till 8 år har tagit avstånd från idén om “individualism”. Denna egoism är typisk för små barn ibland.
  • Så småningom kommer de att börja försvara sina vänner. De kommer börja förstå andras synvinklar och bli sensibiliserade för deras välbefinnande.

Fram tills dess är det upp till oss att göra barn medvetna om empati varje dag. Du kan åstadkomma det med hjälp av dessa strategier:

  • Hur tror du att din farfar mådde idag? Var han glad, ledsen, orolig? Hur tror du att den där lilla pojken i parken kände sig när du knuffade honom?
  • Var ett exempel för dina barn. Varje dag ger dem möjlighet att se den person som bryr sig om andra, att förstå andras känslor och att kunna se deras synvinkel. Om de ser det i dig kommer de på så sätt att kunna införliva det i sitt eget beteende utan att ens inse det.
Mamma lär barn emotionell intelligens på strand


3. Hjälp mig att försvara mig själv och vara bestämd.

En mycket viktig form av emotionell intelligens för dina barn är förmågan att vara bestämd på ett ändamålsenligt, säkert och moget sätt. Det innebär att de kan visa empati och samtidigt uttrycka sina egna känslor för att försvara sig.

Det är viktigt att våra barn också agerar på ett självsäkert sätt. Bestämdhet låter oss försvara våra rättigheter, skydda våra gränser och vår integritet och samtidigt respektera andras rättigheter.

  • Barn ska kunna tala fritt i första person och utan att vara rädda för att be om sina behov. Samtidigt måste de visa respekt för andra.
  • Ett barn som blir lyssnat på vet hur man kommunicerar med och lyssnar på andra.

Våra barn kommer inte alltid ha oss vid sin sida för att försvara dem och vägleda dem genom varje svårighet. Därför måste vi erbjuda dem effektiva personliga färdigheter så att de känner sig starka, kapabla och säkra i sina dagliga liv. Samtidigt, lyssna på de behov och bekymmer som dina barn har.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.