Hur man framgångsrikt ger barn en känslomässig utbildning

Med rätt känslomässig utbildning kan du lära dina barn att vara goda medborgare och samtidigt främja deras framtida lycka.

Du kan lära dina barn att bara korsa gatan när ljuset är grönt, att ta hand om sina husdjur, att läsa böcker och multiplicera siffror, ja till och med att återanvända hushållsavfall. Men kan du också lära dem att uttrycka sina känslor? Att säga vad de känner innan de låser in sig på sina rum?

Utbildning ska inte bara fylla ett tomt sinne med kunskap. Att utbilda sina barn omfattar även att hjälpa dem lära sig att vara lyckliga i denna komplexa värld samtidigt som man främjar andras lycka. Det är viktigt att du lär dina barn goda värderingar och ger dem känslomässig utbildning varje dag.

Med tanke på att skolorna inte har integrerat denna fråga i sin akademiska läroplaner är det viktigt att du redan tidigt börjar ge dina barn en känslomässig utbildning. Här är några goda råd på vägen.

Hur man ger barn en känslomässig utbildning

Flicka i solen
Barns utbildning börjar från första dagen de kommer till världen. Utbildning består även av kärlek, smekningar, vänliga ord och goda vanor. Genom matning, nattning och leenden som du uppmuntrar dina barn att försöka efterlikna.

Utbildning är den röst som ger dem uppmuntran och stöd, erbjuder dem en känsla av trygghet i varje steg de tar och lär dem att vara modiga efter varje fall. Allt detta är känslomässig utbildning.

Det verkliga äventyret börjar runt åtta års ålder. Vid denna tid börjar barn förstå hur världen egentligen är och vilka de är. De har redan en känsla för rättvisa och vad som är rätt och fel.

Från denna punkt fortsätter de att forma sin personlighet och sina intressen. De går ut i världen med större nyfikenhet, där du är nyckeln som erbjuder stöd, självständighet och vardaglig kärlek.

Här är fyra nyckelaspekter vid känslomässig utbildning av barn.

1. Självkännedom

Flicka med blomma
Barn bör växa upp till att bli de bästa versionerna av sig själva. Vad betyder det? De måste vara medvetna om både sin potential och sina begränsningar.

Lär dem värdet av att göra saker för sig själva, att vara självständiga, så att de kan se vad de kan, vad de är bra på och var de potentiellt kan gå fel.

Var noga med att inte vara överbeskyddande, för då får de inte känna på ansvar och kan inte få en god självkänsla. Låt dem växa och stöd dem med varje steg de tar, och kom alltid ihåg att varje gång de begår misstag så ska du inte straffa dem – lär dem hur de gör det bättre.

2. Ge dem ansvar

Glad flicka
Känslomässigt mogna människor tar ansvar för sig själva. De är inte beroende av andra för att göra saker för dem och de litar på sin förmåga.

När dina barn blir äldre bör du ge dem större ansvar. De måste lära sig att livet inte bara handlar om rättigheter och friheter, utan att vi alla måste ta ansvar för våra handlingar för att vara fria.

3. Lär dem att vara glada men också att acceptera frustration

Pojke
Från en mycket ung ålder bör barn lära sig att förstå att de inte kan få allt. Varje gång de får ett negativt svar från dig bör de inte reagera som om världen har slutat snurra. Här är ett exempel:

Din åtta år gamla son ber dig att köpa honom en mobiltelefon. Uppenbarligen är han fortfarande för ung för det, så du diskuterar det med honom och förväntar dig att han ska förstå. Om han får ett utbrott, sparkar på möbler och skriker har han ännu inte lärt sig att acceptera frustration. På lång sikt kan det leda till en hel del elände, men när det hanteras på rätt sätt kan du förklara situationen lugnt och med goda argument.

4. Betydelsen av ”allas bästa” och ”win-win”

Dans
Livet är inte en resa vi gör ensamma. Vi lever i ett samhälle bland andra människor som blir en del av vår vardag; människor som vi upprättar mellanmänskliga band med och som vi växer känslomässigt med som ett samhälle.

Vad betyder det? För att lyckas med känslomässig utbildning av dina barn måste du arbeta på följande aspekter:

  • Uppmuntra empati så att de känner igen känslor hos andra, såsom far- och morföräldrar, syskon, vänner…
  • Hjälp dem att förstå att om de gör något fel så påverkar det även andra. Att om de strävar efter att vara respektfulla och förstående och att göra andra människor glada så ”vinner alla på det”. Att om de ler mot någon är det sannolikt att de kommer att få ett leende tillbaka. Positiva känslor är alltid de kraftfullaste.
  • Det är också viktigt att se till att dina barn lär sig att vara nöjda med sig själva – de måste ha intressen de tycker om och prova på nya saker som ger dem kunskap och tillfredsställelse. Samtidigt kommer de lära sig att egenkärlek är en kraftfull sköld. Med god självkänsla och acceptans av deras fysiska och känslomässiga jag kan de lättare älska andra.

Spara

Kategorier: Nyfiken på Tags:
MER FÖR DIG