Montessoripedagogik för att hantera ditt barns ilska

För den som vill använda Montessoripedagogik måste känsla och socialisering gå hand i hand. Föräldrar spelar en fundamental roll i barns utveckling.
Montessoripedagogik för att hantera ditt barns ilska

Senaste uppdateringen: 09 mars, 2019

Även om det är sant att montessoripedagogik har beundrats lika mycket som den kritiserats, är det fortfarande ett intressant ämne du kan dra nytta av i både klassrummet och hemma, samt i den dagliga utbildningen av dina barn.

Idag ska vi prata om barns arga och livliga utbrott, som är så komplicerade för oss att kontrollera och förstå. Ett av de mest användbara koncepten från Maria Montessori är att barn, från att de föds till sex års ålder, upplever vad som kallas för “gyllene tillfällen”. Dessa är den bästa tidpunkten att lära dem hur de hanterar och förstår den komplexa, känslomässiga värld som ibland överväldigar dem.

Idag vill vi erbjuda dig några enkla tekniker för att tackla några av ditt barns känslomässiga tillstånd.

Montessoripedagogik för att hantera barns utbrott och ilska

Många av oss vet i runda slängar vilka tekniker som används på de dagis som använder montessoripedagogik. Dessa sätter i grund och botten barnets anatomi först. De fokuserar huvudsakligen på hur barnet ansvarar för sin egen inlärning genom att utforska sin nyfikenhet och interagera med allt som omgivningen erbjuder.

Men många föräldrar frågar sig hur Montessoripedagogik kan hjälpa dem i en närmre och mer primär miljö, som i hemmet. Hemmet är där barnet kan mottaga de mest grundläggande inlärningsverktygen.

Låt oss ta en titt på några råd som avsevärt kan hjälpa föräldrar att kontrollera sina barns vredesutbrott.

ilsket barn

Socioemotionell utbildning

Maria Montessori talade aldrig “enbart” om känslomässig intelligens. Enligt den berömda läraren går känslor och socialisering hand i hand.

När ett barn får ett utbrott är vad det känner inget mer än oförmågan att justera sig till en upplevelse. Specifika exempel inkluderar:

 • Barnet får inte vad det vill ha, känner sig förnärmat, är irriterad över något eller någon, eller inkapabel att vänta på en belöning… Allt detta resulterar i tårar, skrik och sparkande.
 • Känslor kommer till ytan när det interagerar med vuxna eller andra barn, och resulterar i att barnet inte kan skilja på saker.
 • Trots att många har kritiserat Montessorimetoden för att ge barnen denna så kallade frihet och självständighet får vi inte glömma något fundamentalt: Den vuxna är vägledaren, den vuxna möjliggör inlärning, och framförallt är den vuxna modellen som barnet imiterar och följer.
 • Dessa känsliga perioder, som tros inträffa mellan födseln och sex års ålder, är nyckelpunkter i barnets utveckling och föräldrar finns där för att svara på varje fråga och hantera varje känsla.

Aspekter vi måste överväga för att ge utlopp åt barnets känslomässiga värld

 • Enligt Montessoripedagogik borde vi inte avfärda ett enda ord eller beteende från våra barn, och inte heller jämföra dem med någon annan. Dessa handlingar gör dem argare.
 • Se till att ditt barn känner sig självsäkert i varje stund. Du borde till exempel försäkra att det känner sig bekvämt med att tala med dig, bekvämt med att upptäcka världen, tala med andra barn, leka med andra barn respektfullt, lita på personer och skapa saker.
 • Låt dina barn begå misstag. Ge dem råd, men låt dem lösa sina egna misstag. Barn måste göra saker helt själva för att känna sig kapabla att höja sin självkänsla.
 • När ett barn blir argt betyder det att det finns något som barnet inte vet hur man uttrycker. Alternativt kan det även betyda att det finns en aspekt i miljön som vi måste känna till och förstå.
 • Det är därför viktigt att som förälder vägleda sina barn med lugn och tålamod. Försumma aldrig dessa upphetsade utbrott, speciellt om de är små. Det är viktigt att spåra dem till källan och hjälpa dem att ta tag it det.

“Calm bottles”

Under de senaste åren har så kallade “calm bottles“, eller lugnande flaskor, blivit extremt populära, och används för att lindra stress och ångest hos barn. Det är dock viktigt att klargöra vad deras syfte är och hur man använder dem.

lugnburk
 • En lugnande flaska är visuell stimulans som barn kan lägga sin uppmärksamhet på i några ögonblick, tack vare rörelsen av glitter i flaskan.
 • Ett barn måste alltid använda en i sällskap av en vuxen.
 • Ett barn kan till exempel ta med sig en lugnande flaska till sängen varje dag. När ditt barn tittar på och rör vid den kan du till exempel fråga hur dagen var eller vad som oroar ditt barn, vad som skrämmer hen, vad hen gillar och vad hen inte gillar.
 • Försök ställa dessa frågor på rätt sätt, utan att döma ditt barn, och även utan att tvingas fråga direkt. Istället borde frågorna du ställer vara en del av en lek som fostrar ditt barns känslomässiga utlopp.

Lugnande flaskor är enkla resurser som kan vara till avsevärd hjälp för oss föräldrar, och de är lätta att göra hemma.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.