Mobbing av barn: alla kan drabbas

Vad ska man göra som förälder när ens barn faller offer för mobbing? Vi vill hjälpa dig i denna artikel.
Mobbing av barn: alla kan drabbas

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

På senare år har allt fler berättelser om mobbing av barn dykt upp i nyheterna. Termen tycks diskuteras regelbundet, men även om vi vet mycket om det så är det få som vet hur de ska reagera när det inträffar.

Vi tenderar att vara ännu mer vilsna när det är våra egna barn som drabbas. Barn måste visserligen lära sig att lösa problem på egen hand, men med mobbing måste man som vuxen alltid ingripa.

Vi vill ge dig några tips angående hur man kan agera när man ställs inför mobbing av barn.

Vad är mobbing av barn?

Mobbad pojke

Mobbing och systematiska övergrepp kan antingen vara fysiska eller känslomässiga. Det kan till och med uttrycka sig i form av ignorering och utstötning.

Mobbing refererar till en dynamik av konstanta, strukturella övergrepp mellan medmänniskor över tid. Övergreppen är dock inte alltid fysiska, utan inkluderar även giftiga attityder mot offret.

Det kan inkludera förolämpningar, utstötning, grymma skämt, cybermobbing och många andra saker.

Enligt data från en studie som stöddes av Världshälsoorganisationen (WHO) drabbas upp till 32% av alla barn mellan åldrarna 9 och 18 av övergrepp från andra barn.

Flera utredningar drog slutsatsen att påverkan från mobbing får negativa konsekvenser på kort, medellång och lång sikt för barnet.

Trakasserier är inte ett problem barn ska behöva lösa. Istället är det din plikt som förälder eller vuxet vittne att agera å offrets vägnar.

Hur man bör agera inför mobbing av barn

En förälders roll i situationer med mobbing är fundamental för att lösa problemet. Annars kommer det djupt påverka den känslomässiga och fysiska utvecklingen hos personen.

Först är det viktigt att ta sig tid att förstå mobbing.

1. Varför mobbing inträffar bland barn

Offret kan kontinuerligt utsättas för trakasserier i form av knuffar, skvaller, förolämpningar, slag och till och med sexuella attacker från en individ eller grupp.

Ofta är “ursäkten” till dessa attacker:

 • Fysiskt utseende.
 • Socioekonomisk status.
 • Utstickande beteende (till exempel blyga eller annars sårbara barn).
 • Etnicitet eller religion.
 • Sexuell läggning. I det här fallet spelar det ingen roll vilken sexuell läggning barnet har. Det räcker med att förövaren tror eller säger att personen är avvikande för att trakasserierna ska vara “rättfärdigade”.

När du utvärderar huruvida ett barn verkligen är utsatt för mobbing ska du tänka på huruvida övergreppen har eskalerat samt om de har upprätthållits över en viss period, eller om det är en isolerad händelse.

Detta är nyckeln till att slå fast huruvida du har att göra med långsiktig mobbing eller en engångshändelse. Oavsett måste man givetvis agera för att ta tag i situationen.

2. Varför du bör ingripa

Förtvivlat barn

Mobbing av barn, tonåringar eller till och med vuxna kan leda till allvarlig depression.

Innan du utvärderar hur du bör agera mot mobbing vill vi påpeka varför detta är så viktigt. Alla former av trakasserier över tid kan skada ditt barn på många sätt:

3. Strategier föräldrar kan använda för att hantera mobbing

Låt oss nu titta på hur föräldrar kan agera mot mobbing.

Det är viktigt att du håller huvudet kallt och förblir lugn under hela processen. Du måste vara en pelare av styrka som ditt barn kan luta sig mot.

Första steget: undersök och ta reda på vad som hände

 • Lyssna på barnet. Vare sig det berättar vad som hände eller inte så ska du lyssna på det utan att ifrågasätta. Bestraffa aldrig ett barn för att det säger sanningen.
 • Få ditt barn att känna dig säkert. Trösta det, för det känner sig troligen nere och behöver kärlek samt skydd. Detta gäller oavsett hur gammalt barnet är.
 • Kunskap är makt, så ta reda på alla detaljer innan du skrider till handling. Kom ihåg att lyssna utan att döma och spara reaktionerna till senare. Ta reda på exakt vad som hände och med så många detaljer som möjligt: datum, platser, vittnen, bevis på cybermobbing, etc.
 • Berätta för ditt barn att du uppskattar att det berättar för dig om vad som hänt. Oftast kan unga känna sig skyldiga om de “skvallrar” om något, så man måste försäkra dem om att de gjort rätt som berättat.

Andra steget: agera

 • Träffa barnets lärare. Denne måste veta vad som försiggår och agera i enlighet med det.
 • Tala med skolans rektor. Om mobbingen inte slutar efter att läraren har ingripit så måste du ta det vidare till en högre auktoritet. Mobbing av barn leder till allvarlig känslomässig och fysisk skada, så be om ett möte med rektorn och se till att även läraren deltar så att ni tillsammans kan sätta stopp för det som händer.
 • Träffa mobbarens föräldrar. Skolan bör arrangera ett möte med föräldrarna till mobbaren. Kom dock ihåg att det troligen kommer bli obekvämt eftersom alla föräldrar vill tro det bästa om sitt barn.
 • Om skolan inte hjälper ska du göra en polisanmälan. Om ovan nämna åtgärder inte fungerar ska du inte tveka att involvera polisen.

Det finns många hjälplinjer man kan ringa angående mobbing, såsom Röda Korsets “Jourhavande kompis”. Det finns även andra kampanjer och föreningar man kan kontakta för hjälp, som Friends.

Det är inte lätt att definiera hur du ska agera inför mobbing av barn. Man kan dra sig från att agera, men det får man absolut inte göra. Tveka inte at skrida till handling, oavsett vem som mobbas.

Det är inte hos det mobbade barnet som problemet ligger, och det ska aldrig behöva lösa det på egen hand.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.