Hur du hjälper barn att hantera grupptryck

Grupptryck kan påverka barns självkänsla och influera deras beslut. Det är viktigt att du visar ditt stöd och hjälper barnen att inte förlora sin självständighet och självgång.
Hur du hjälper barn att hantera grupptryck

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Grupptryck är en verklighet som påverkar både barn och ungdomar i deras liv. Den har inflytande över olika aspekter, såsom vad de har på sig och hur de hanterar eller undviker andra personer. Grupptryck kan även få barn att göra saker, såsom att dricka alkohol, ha sex eller ta droger. Därför är det så viktigt att lära barn att hantera grupptryck.

Människor är naturligt sociala varelser. Därför är många uppmärksamma på andra personers åsikter och kritik. Detta är framförallt sant under barndomen och ungdomsåren. Under dessa perioder är det viktigt att föräldrar lär och vägleder barn så att de kan hantera grupptryck och tackla sociala hinder.

Allt du lär dina barn i hemmet är vad som kommer hjälpa dem att hantera detta problem. De första besluten i livet tas trots allt av föräldrarna. När man måste hantera saker och ting ensam för första gången så kan det därför vara överväldigande.

Det är ditt jobb som föräldrar att vägleda dina barn under deras första år så att de sedan kan ta bra beslut på egen hand.

Vad är grupptryck?

Barn måste kunna hantera grupptryck

Du kan se grupptryck överallt, men det är vanligast i skolor och till och med på högskolor. På dessa platser faller barn och tonåringar in i mindre sociala grupper som består av personer av samma ålder som har gemensamma intressen. Dessa grupper är inte dåliga i sig själva, men de kan utöva stark inflytelse över medlemmarna.

I dessa olika sociala grupper finns det vanligtvis en eller flera ledare. Normalt sett är de “populära” pojkar och flickor som andra ofta är undergivna. För att komma in i denna typ av sociala grupp måste man vanligtvis uppfylla vissa krav. Vidare måste man ha samma smak, klä sig liknande, tänka på samma sätt och till och med tala på samma sätt.

Varför är det viktigt att hjälpa barn att hantera grupptryck?

Som pappa eller mamma måste man komma ihåg att ungdomsåren är en väldigt svår tid. Under denna period upptäcker barnen vilka de är, sina ansvar, sina förmågor och sin plats i världen. Att lyssna på, förstå och hjälpa dem är ett perfekt sätt att bygga tillit mellan er.

Grupptryck är inte alltid negativt, men man måste lära barnen att skilja mellan rätt och fel såväl som var deras gränser går. Det är viktigt att du lägger märke till eventuella förändringar i barnens attityd. På så sätt kan du förebygga att problem blir värre.

Vidare ska du se till att barnen förstår att varje handling får konsekvenser. De måste lära sig att säga “Nej” när det krävs och inte känna sig skyldiga för att de vägrar göra något. De måste veta att de ska ta beslut baserat på vad de vill, inte på vad andra vill.

Föräldrars roll i deras barns självkänsla

Stärk dina barns självkänsla

Du spelar en avgörande roll i utvecklingen av dina barns självkänsla. När du ovillkorligt accepterar deras smaker och aktiviteter så validerar du deras beslut. Därmed hjälper du dem att känna sig självsäkra. Genom detta kommer dina barn känna att de klarar av att göra saker på egen hand. Vidare känner de sig värderade och stödda, vilket är en grundpelare för självkänslan.

En av de huvudsakliga byggstenarna för självkänsla är att känna tillhörighet. Familjen är utan tvekan den första och främsta kärnan för att känna att man tillhör något. Vidare är det platsen där barn bör känna ovillkorlig kärlek. Ett grundläggande krav för att få bra självkänsla är att känna sig accepterad hemma.

Detta skede är svårt för både dig och dina barn, så du måste ha stort tålamod. Vi ska ge dig några tips för att hjälpa dig att lära dina barn att hantera grupptryck, såväl som hur man ger dem god självkänsla.

Lär dem att socialisera

Socialisering är en process som varar livet ut. Den börjar i samma ögonblick som barnen börjar relatera till andra i sin omgivning. De flesta barn har faktiskt inga problem med att skaffa vänner.

Vissa har dock svårt att skaffa vänner eftersom de inte har bra sociala färdigheter. De goda nyheterna är att barn kan lära sig att skaffa vänner med hjälp av hela familjen.

Tråka inte ut dina barn med långa samtal om vad de bör göra för att vara bra klasskamrater eller vänner. Visa dem istället vad vänskap innebär genom att vara en förebild. Lär dem hur de bör bete sig mot nya människor.

Du kan till exempel bjuda in vänner med barn för att spendera en eftermiddag tillsammans. Dina barn kommer då kunna se hur du kommer överens med dina vänner. Vidare kan du observera barnen när de leker med jämnåriga. Om du märker av en konstig attityd kan du ta upp det med dem på kvällen för att hjälpa dem att jobba med sina osäkerheter.

Uppmuntra ditt barns förmågor

Barn tenderar att ha drömmar och mål på kort, medellång och lång sikt. Massor av barn säger att de vill bli sportstjärnor eller jurister när de blir äldre, eller en uppsjö av andra yrken. Stöd dem, även om det bara är lite. Om ditt barn vill bli kirurg kan du köpa sjukhusbaserade leksaker. Om det är lite äldre kan hon få följa med på en kurs i första hjälpen.

Att ta med dem på kurser kommer troligen även öka barnens intellektuella utveckling och höja deras självkänsla. Begränsa inte deras inlärning. Om de frågar om et ämne ska du svara så ärligt och tydligt du kan. Om du inte vet mycket om det, gör lite efterforskningar och lär er tillsammans.

Träffa dina barns vänner och klasskamrater

När dina barn är små är det normalt sett upp till dig att hjälpa dem att skaffa vänner. Ofta rör det sig om barn till dina egna vänner. Men när barnet börjar spendera mer tid på förskola och skola, kan de bestämma själva vilka deras vänner ska vara.

Här kommer kommunikation att spela en fundamental roll. Att fråga dem vilka deras vänner är kan hjälpa dig att se huruvida de gjort bra val. Du kan organisera aktiviteter med alla deras vänner för att på så sett se hur alla kommer överens och vad de gillar att göra tillsammans.

Konsekvenser av grupptryck bland barn

Festande ungdomar

När barn och ungdomar samlas i grupp blir de generellt sett mer våghalsiga. Detta är framförallt sant när det kommer till aktiviteter som har större konsekvenser. Det är vanligt att dessa grupper planerar äventyr eller aktiviteter som bryter mot regler. Det kan röra sig om att skolka eller gå till förbjudna platser.

Det kan verka oskyldigt inledningsvis, men när grupptrycket väl börjat så kan tonåringar börja göra allvarligare saker. De kan börja röka cigaretter, snatta, ljuga för föräldrarna eller mobba andra barn.

Medlemmarna i dessa grupper är inte bra vänner för dina barn, för risken är att de kommer manipulera och trycka ned dem, och det är inte karaktäristiskt för vänskap. Hjälp därför dina barn at förstå att dessa personer inte utgör bra vänner. Påminn dem även om att dessa handlingar har allvarliga konsekvenser som endast kommer bli värre om de ger vika för grupptryck.

Slutsatser om att lära barn att hantera grupptryck

Negativt grupptryck hotar dina barns individualitet och deras rätt att ta egna beslut. Därför bör du vara medveten om eventuella förändringar i deras beteende. Du är trots allt deras förebild; om du tar bra beslut så är chansen högre att även de kommer göra det.

Det är bra för dina barn att välja vad de vill ha på sig och inte känna sig pressade att klä sig på ett visst sätt. Det utvecklar deras känsla av självgång och stärker deras självkänsla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.



Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.