När barndomsstress orsakas av föräldrarna

De vuxnas snabba livsstil, deras iver att nå framgångar och höga förväntningar på perfektion kan göra att deras barn uppvisar symptom på stress.
När barndomsstress orsakas av föräldrarna

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Numera lever många av oss livet i mycket snabb takt. När vi strävar efter framgångar i livet kan vi bli okontrollerat krävande. Denna snabba takt i livet påverkar ofta våra barn och orsakar barndomsstress.

Som förälder kan din snabba livsstil ställa för stora krav på ditt barn. Många föräldrar förväntar sig att deras barn snabbt ska lära sig att sova ensamma, gå på pottan, kontrollera sina känslor, prata, gå och anpassa sig till skolan…

Med denna snabba takt kräver många föräldrar också samtidigt att deras barn ska få bra betyg, ha bra relationer och uppvisa enastående prestationer i skolan på samma gång som de håller igång ett fullspäckat schema med fritidsaktiviteter. Barndomsstress är kroppens svar när barnet ställs inför alltför många krav som inte kan uppfyllas.

Vad är barndomsstress?

För mycket press kan skapa barndomsstress

Många barn måste stå ut med en kravnivå som – på grund av dess intensitet och varaktighet – stör deras mentala balans. Barnen måste lägga ner extremt stor ansträngning för att anpassa sig och klara denna press. De flesta barn klarar emellertid inte att uppfylla dessa krav, och de börjar lida av barndomsstress.

Barndomsstress kan orsakas av olika faktorer. Vissa kan vara ordentligt överväldigande, till exempel att vara med om en naturkatastrof, väpnade konflikter eller personliga olyckor som föräldrarnas död eller att bli utsatt för sexuella övergrepp.

I andra fall kan barndomsstress också härröra från stressiga rutiner eller utvecklingsstadier i vardagen som orsakar känslomässig stress eller obehag. Stressade föräldrar uppfostrar sina barn med samma stressnivå.

Vilka är symptomen på barndomsstress?

Barndomen är ett stadie i livet som innebär många förändringar. Bebisar och barn har förmågan att anpassa sig till dem; de utvecklas och övervinner tillväxtstegen ett efter ett. Men ibland, på grund av den extra pressen som utövas av föräldrarna, kan det leda till att de blir sönderstressade.

Symptom på stress i barn under fem års ålder:

Symptom hos barn som är äldre än fem år:

 • Irritabilitet, dåligt humör och gråt utan anledning. De kan också uppvisa aggressivt beteende
 • Lågt engagemang i de dagliga aktiviteterna och rutinerna samt brist på motivation
 • Trötthet, lathet eller vårdslöshet
 • Huvudvärk och fysiska obehag
 • Sjukdom utan fysisk orsak (psykosomatisk sjukdom)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Apatiskt beteende eller uppgivenhet
 • Mardrömmar och sängväntande
 • Förändringar i studievanor eller betyg
 • Förändringar eller problem med matvanor

Kolla även in den här artikeln: Vad är undvikande/restriktiv ätstörning?

Kan föräldrarnas snabba livsstil orsaka barndomsstress?

En förälders snabba livsstil tillsammans med packade scheman som inte ger dem tillräckligt med tid att klara av balansen mellan privat- och familjeliv och jobbet, kan ha en betydande inverkan på deras barns liv och välbefinnande.

Föräldrarnas stressfulla liv kan innebära både en påverkan på de naturliga cyklerna hos deras barns fysiska, mentala och känslomässiga utveckling, och dessutom leda till att barnens enskilda, särskilda behov inte uppfylls.

Dessa föräldrar följer ofta “föräldramodeller” och förväntar sig att deras barn ska passa in i dem. De vill snabba upp den tid ett barn behöver för att reglera sina sömncykler för att kontrollera deras matsmältning eller deras känslor.

Och då har vi ännu inte nämnt all den stress barnen kan uppleva från skolgången. Fulla scheman, de långa sträckorna att ta sig mellan hem och skola, rädsla för misslyckande, mobbning eller trakasserier i skolan, föräldrarnas höga förväntningar och läxor… alla dessa faktorer bidrar till barndomsstress.

Hur man hjälper barn att hantera barndomsstress

Lär ditt barn att hantera barndomsstress

Den första rekommendationen är att sänka intensitetsnivån. Som förälder måste man försöka sitt bästa för att hjälpa sina barn inte att påverkas av den stress som kommer från de vuxna.

Barndomsstress påverkar inte bara barnets övergripande hälsa, utan kan också sitta kvar ända upp i vuxen ålder. Faktum är att vissa vuxna med hjärtsjukdomar och diabetes kopplar detta till stress de haft under barndomen.

De grundläggande rekommendationerna för att förebygga och lindra stress är:

 • När det gäller ångest eller stress, föregå med gott exempel och visa upp din självkontroll. Du är den förebild som ditt barn kommer att följa, och hur de reagerar på de stressfaktorer som finns omkring dem kommer från dig.
 • Anta attityder som tålamod, glädje, lugn och mildhet och lär dig förmågan att tänka igenom saker. Dessa attityder ger ditt barn fler resurser för att undvika stress.
 • Tillbringa tid med dina barn och ge dem lösningar på de problem de har hemma och i vardagen. På detta sätt kan du främja ett realistiskt och optimistiskt sätt att möta problem.
 • Lyssna på och bekräfta ditt barns åsikter. Om ditt barn redan uppvisar symptom på stress är det viktigt att öppna kommunikationskanaler.
 • Ta reda på vilka åsikter de har rörande skolaktiviteter och läxor.
 • Respektera varje enskilt barns särskilda behov. Undvik att jämföra med syskon och andra barn. Värdesätt deras förmågor och färdigheter.

Slutliga rekommendationer

Dina barn är värdefulla. Låt dem inte känna att de bara kommer att respekteras, värderas eller älskas i livet om de är perfekta och presterar felfritt. Din kärlek och respekt kommer av andra orsaker.

Undvik också att kräva mer än vad ditt barn kan ge eller uppnå. Lär känna och respektera ditt barn för vem de är, och var inte en källa till barndomsstress.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.