Syskon - vänner du aldrig kan välja

Syskonbråk är allt utom negativt. De hjälper dig utvecklas som person. Även om ni ibland kommer att gå genom svajiga perioder i ert förhållande kommer ett syskon alltid att finnas där för dig när du behöver det.
Syskon - vänner du aldrig kan välja

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vänner är viktiga människor som alltid står vid din sida. På ett eller annat sätt är de folk du träffar och väljer att behålla i ditt liv. Detsamma gäller inte för syskon. Dessa familjemedlemmar är människor som du spenderar en stor del av ditt liv med och ni skapar väldigt nära band, oavsett om du vill det eller inte.

Dina syskonförhållanden tillhör de mest intensiva och riktiga känslobanden du knyter i livet.

I de flesta vanliga förhållanden går det att säga upp kontakten om saker och ting blir för komplicerat eller otrevligt. Så fungerar det inte bland syskon. Du och ditt syskon kommer att ha otaliga bråk och argument under hela livets gång.

Du kan alltid räkna med dina syskon

Du kan alltid räkna med dina syskon

Dina syskon är de som verkligen känner dig. Du har inte aktivt gjort valet att bo tillsammans med dem en stor del av din uppväxt, men ni har ändå bott tillsammans i flera år.

Det är något som kan vara väldigt svårt för ett par, men mellan bröder och systrar kan det inte ens ifrågasättas. Även om man, när man bor tillsammans, alltid kommer att ha sina bråk och dispyter.

Utöver allt det baseras denna syskoninstinkt, att alltid förlåta i sinom tid oavsett vad bråket handlade om, på den villkorslösa kärlek som man delar med en bror eller syster.

Det är en typ av kärlek som sakta har byggts upp genom åren, sten för sten, genom de skratt, tårar, lycka, frågor och åsikter som ni har delat.

Här kommer något intressant:

Syskonbråk är långt ifrån något negativt. De hjälper dig att förstå dina känsloimpulser och gör dig mer flexibel. De hjälper dig att i framtiden bättre kunna lägga ilskan åt sidan i frustrerande debatter, och kunna se klart i ögonblick av ilska.

Med ett syskon kommer du aldrig att lida av fullkomlig ensamhet

Men vad mer kan ett syskonförhållande egentligen ge? Vi tar en titt på några av fördelarna som kanske till och med kan överraska dig.

  • Ditt självförtroende ökar
  • Du blir mer generös
  • Vare sig du tror det eller inte så blir du mer tålmodig
  • Du undviker de tidiga känsloproblem som ensambarn upplever
  • Du kommer aldrig att lida av fullkomlig ensamhet

Du kan utan tvekan få dessa fördelar från andra saker i livet utöver syskonskap, men det visar ändå hur vackert och nyttigt ett syskonförhållande kan vara.

Ett syskonförhållande går inte att jämföra med något

Även om du kanske har mycket starka förhållanden med vänner eller andra människor i ditt liv kommer det aldrig gå att jämföra med det förhållande du har till dina syskon.

Tänk på det: du har bott med denna eller dessa människor från barnsben, och ni har tillsammans byggt upp ett förtroende emellan er som är helt utan sin like.

Ibland kan syskon bete sig själviskt mot varandra

Ni kan hålla ihop genom vått och torrt utan att ens försöka. Det är något som folk lovar till varandra i äktenskap, men ingen kan göra lika bra som syskon. Om detta löfte bryts kan ett äktenskap gå i kras, medan ett syskon alltid kommer att förbli vid din sida oavsett.

Det är sant att ibland så lyckas inte syskon bygga ett kärleksfullt förhållande. Det finns fall då ett syskon beter sig rentav giftigt mot den andra, eller fall då två människor helt enkelt är inkompatibla med varandra och därför väljer att inte ta del i varandras liv.

När det händer orsakar det fruktansvärda sår i förhållandet och båda syskonen får en dålig erfarenhet.

Ditt syskon utgör en del av din livserfarenhet

Ibland kan syskon bete sig själviskt mot varandra. Ibland händer andra otrevliga saker i förhållandet. I ett normalt förhållande bör lika många bra som dåliga saker lyftas till ytan när ni talar med varandra. När det inte händer kanske ditt syskon helt enkelt är bittert och ältar på negativa tankar.

Men, kom ihåg att syskon ändå utgör en del av din livserfarenhet och är en viktig hörnsten i din familj.

Om ni i slutändan väljer olika vägar i livet vet ni att ni ändå, när ni i framtiden återfinner varandra, kommer att känna samma delade förtroende och värme som innan.

Och om någonting någonsin händer dig, eller du har ett problem? Då vet du att du kan ringa ett syskon och de kommer att finnas där för att hjälpa dig.

Beskydda dina syskon och håll dem nära

Tänk på ditt syskonförhållande som ett träd. Oavsett hur långt bort ifrån varandra grenarna växer delar de ändå samma rötter. Det kommer alltid att finnas något som länkar er till varandra.

De blickar ni kan ge varandra som säger mer än tusen ord, språket som bara ni förstår, hemligheterna som ingen annan någonsin kommer att veta.

Syskon är en viktig del av ditt liv, så värdera dem högt. Beskydda dem och håll dem nära. Inget annat förhållande i livet kommer att vara så ovärderligt, unikt och rent som det förhållande du har till dina syskon.

Det är ett förhållande baserat på ren, villkorslös kärlek.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • McHale, S. M., Updegraff, K. A., & Whiteman, S. D. (2012). Sibling relationships and influences in childhood and adolescence. Journal of Marriage and Family, 74(5), 913-930.
  • Dunn, J. (2002). Sibling relationships. Blackwell handbook of childhood social development, 223-237.
  • Branje, S. J., Van Lieshout, C. F., Van Aken, M. A., & Haselager, G. J. (2004). Perceived support in sibling relationships and adolescent adjustment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(8), 1385-1396.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.