Nio tecken på barnmisshandel du måste känna till

Barnmisshandel påverkar inte bara den som utsätts, utan hela dennes omgivning. Ett misshandlat barn kan dessutom bli till en misshandlare i framtiden.
Nio tecken på barnmisshandel du måste känna till

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Det är överväldigande att tänka att ett barn – ett oskyldigt och sårbar väsen – kan attackeras och såras av sina närstående. Men så ser verkligheten ut, och därför är det viktigt att känna till dessa tecken på barnmisshandel.

Barn utsätts för misshandel i högre utsträckning än vi skulle vilja tro. Det kan till och med ske framför våra ögon, i våra samhällen och även inom familjen.

Barnmisshandel sker i alla socioekonomiska nivåer, kulturer och kön. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppger faktiskt en fjärdedel av alla vuxna att de drabbades av våld i barndomen.

Med andra ord har 25% av alla män och kvinnor utsatts under sin barndom.

Som tur är finns det tecken på barnmisshandel som kan hjälpa oss att ingripa.

Försummat barn

Hur man upptäcker barnmisshandel

Bortom det uppenbara kanske du frågar dig själv huruvida det är barnmisshandel att skrika på eller smiska ett barn. För att få en tydligare bild kan du ta en titt på typerna av misshandel som anses vara skadliga för barnets hälsa:

  • Känslomässig och psykologisk misshandel: detta involverar att inte visa barnet tillgivenhet, inte att ta hand om dess känslomässiga behov samt att försumma det. Denna misshandel inkluderar förolämpningar, att säga att barnet är värdelöst eller att demonstrera detta genom sitt beteende. Det inkluderar även att isolera barnet från sin familj eller sociala omgivning. Det är ofta den svåraste typen av barnmisshandel att upptäcka, och även den minst förstådda.
  • Fysisk misshandel: detta involverar att åsamka barnet skador och fysisk smärta. Detta våld behöver inte begränsas till slag, utan kan även inkludera fysisk bestraffning eller fysisk försummelse som kräver sjukvård.
  • Fysisk eller känslomässig försummelse: detta involverar att överge barnet eller inte tillfredsställa dess behov. Det inkluderar att inte uppfylla dess mest grundläggande behov, såsom mat, tak över huvudet, kläder, utbildning, sjukvård och skydd. Denna försummelse kan även vara känslomässig.
  • Sexuella övergrepp: detta involverar alla former av sexuella akter med barnet.
Agera mot barnmisshandel

Nio tecken på barnmisshandel

“Varje natt hörde jag barnets skrik och något jag trodde var slag,” sade en mamma angående sina grannar. Eftersom hon misstänkte barnmisshandel ringde hon myndigheterna. Dessvärre bekräftade de misstankarna.

“När en 7-årig pojke öppnade dörren och jag såg hans livliga och ömma uttryck, trodde jag att det var omöjligt att han blev misshandlad,” sade modern.

Intuition hjälper oss ofta att upptäcka skadliga situationer, men den räcker inte för att upptäcka huruvida ett barn misshandlas eller inte.

När ett barn lever i en giftig familj så finns det dock tecken som vi kan tyda. Här kommer nio tecken på barnmisshandel som vi ska titta på.

1. Regression i utvecklingen

Barn som utsätts för misshandel ägnar sig ofta åt aktiviteter som är karaktäristiska för yngre barn. Några exempel är att suga  på tummen, kissa i sängen, rädsla för mörkret eller rädsla för främlingar.

2. De undviker vissa platser eller personer

Ett misshandlat barn kan uttrycka tvekan eller ångest. Det kan även uppvisa tecken på ångest eller rädsla när de är på väg hem.

De kan även visa en ovanlig rädsla för en specifik person eller plats.

3. Ätstörningar

Barnmisshandel kan leda till ätstörningar

Stressen, rädslan och ångesten som misshandeln orsakar kan leda till förändringar i barnets matvanor. Detta kan resultera i stor viktnedgång eller viktuppgång.

4. Sömnstörningar är ett tecken på barnmisshandel

Ett misshandlat barn kan visa tecken på trötthet eller utmattning på grund av att det har problem att somna.

5. Dåliga prestationer i skolan eller perfektionism

Pojke i skolan

Stor frånvaro eller dålig uppmärksamhet i klassrummet kan vara ett tecken på barnmisshandel. Å andra sidan strävar vissa misshandlade barn efter perfektion för att få den kärlek och det stöd de inte får hemma.

6. Brist på personlig skötsel och hygien

Misshandlade barn kan verka försummade. De kan även verka ovårdade och inte bära kläder efter väder.

7. Tecken på barnmisshandel: riskfyllda beteenden

Barn som misshandlas kan våga experimentera med riskabla aktiviteter, såsom droger, alkohol och vapen.

8. Olämpliga sexuella beteenden

Pojke som inte vågar prata

Barn som har utsatts för övergrepp kan ägna sig åt överdrivet sexuellt beteende. De kan till och med använda väldigt uttryckligt sexuellt språk.

9. Oförklarliga skador

Att ofta se brännskador eller blåmärken kan vara ett tecken på barnmisshandel, speciellt om förklaringarna från barnet inte är övertygande.

Vad man ska göra

Tecknen vi nämnt ovan är bara varningstecken, men om man har starka misstankar om att barnet utsätts för misshandel så måste man agera. Det är viktigt att försäkra att barnet får det stöd det behöver.

Kontakta polisen, en psykolog eller skolans kurator. Att agera är alltid rätt val.

Vuxna som överlevt barnmisshandel

Vuxna som misshandlades som barn

Ibland inser inte ens barn att de blir misshandlade. I de flesta fall är det föräldrarna eller nära familjemedlemmar som de antar älskar dem som utövar våldet.

Därför är den psykologiska smällen större, vilket är anledningen till att man kan bära med sig osynliga ärr upp i vuxen ålder.

Beroende på typen av övergrepp så kan en vuxen som överlevt barnmisshandel uppleva följande psykologiska problem:

  • Ångest: de som har blivit utsatta för misshandel kan vara rädda för personer eller situationer som påminner dem om övergreppen. De kan vara rädda för sexuell intimitet, få tvångsmässiga beteende eller drabbas av panikattacker.
  • Ilska: de kan känna intensiv ilska mot förövaren och till och med sig själva, speciellt när de tror att de borde ha satt stopp för misshandeln.
  • Självdestruktivt beteende: en vuxen som utsattes för övergrepp som barn kan bli beroende av droger och alkohol. Han kan till och med såra sig själv eller sabotera sin arbetsmässiga eller känslomässiga utveckling.

Dessvärre är det mest tragiska som kan drabba en persons om utsatts för barnmisshandel att denne själv blir en förövare i vuxen ålder. Det är en ond cirkel som överförs från generation till generation.

Att komma över barnmisshandel

Gråtande flicka

Psykologiska ingripanden kan omvända effekterna som misshandeln orsakat och möjliggöra känslomässig läkning.

Generellt kan det låta offret utforska känslor av ilska, smärta, frustration och rädsla, för att på så sätt återfå en känsla av säkerhet.

Utöver psykoterapi kan meditationstekniker, rollspel och stödgrupper också vara hjälpsamma. Konst kan också möjliggöra utvecklingen av dolda konstnärliga talanger som visar sig under läkeprocessen.

Handavtryck från barn

Generellt måste föräldrar alltid vara medvetna om hur deras uppfostran kan påverka barnens framtid. De måste trots allt komma ihåg att personen ifråga en dag kommer vara vuxen.

Då kan personen ifråga uppfostra sin egen familj med hjälp av kärlek, omvårdnad och respekt.

Det är därför du bör vara uppmärksam på dina uppfostringstekniker och hur du uppfostrades som barn. Framförallt bör du söka professionell hjälp om du tror att det är nödvändigt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.