Konsekvenserna av fysisk bestraffning av barn

Fysiska bestraffningar är en gammal och kontroversiell metod som kan orsaka fler problem än det löser.
Konsekvenserna av fysisk bestraffning av barn

Senaste uppdateringen: 11 maj, 2019

Många har använt fysisk bestraffning av barn under en lång tid för att disciplinera barnen. Nuförtiden vet vi dock att denna metod inte är effektiv. Att fysiskt bestraffa barn kan istället orsaka skador på barnet som varar under lång tid.

Trots detta så anser ändå många föräldrar att fysisk bestraffning är det bästa sättet att uppfostra barnen på. Detta inkluderar smisk, nypningar, att man drar i håret och i vissa fall kan det även röra sig om tyngre straff. Det är väldigt oroväckande att det kommer in allt fler rapporter om fysiska straff.

Fysisk bestraffning av barn eller fysiska övergrepp?

Det finns en tunn linje som separerar fysiska straff från övergrepp. Båda karaktäriseras av våldsamt beteende mot ett barn eller en tonåring för att få kontroll över barnet.

Det första kan definieras som en önskan att skapa ett smärtsamt minne eller en smärtsam upplevelse för barnet utan att orsaka skador, så att barnet inte kommer upprepa beteendet. Den andra involverar vanligtvis fysiska skador. Fysiska övergrepp kan uppstå som ett resultat av för mycket fysiska straff.

Pappa som slår.

Denna typ av straff kan dock också påverka barnets psykiska tillstånd, och ge upphov till en rad mentala och emotionell problem vid en ung ålder.

Konsekvenserna av fysisk bestraffning av barn

Trots alla de kampanjer som gjorts för att få ett slut på den fysiska bestraffningen så är det fortfarande vanligt att barn utsätts för detta. De som vill förklara det kommer säga att det får barnen att bete sig bättre direkt, men det är inte en effektiv strategi för att lära ut normer och regler.

Pappa som skäller på son.

Härunder tar vi upp en lista på några klara och negativa konsekvenser för barn när det gäller denna typ av bestraffningar.

 • Det skadar deras självkänsla. Det gör dem osäkra, rädda och socialt tillbakadragna.
 • Fysiska bestraffningar begränsar ett barns autonomi. Istället lär det dem att lyda blint.
 • Det begränsar deras emotionella utveckling, vilket leder dem till att känna smärta, ledsamhet och ångest.
 • Fysiska bestraffningar skapa en kommunikationsbarriär mellan föräldrar och barn som kan vara genom hela vuxenlivet.
 • Det kan orsaka att barnet känner sig övergivet och ensamt.
 • Det förhindrar att barnen utveckla viktiga sociala färdigheter för att de ska kunna lösa konflikter.
 • Fysiska bestraffningar leder till aggressiva eller våldsamma beteenden mot vänner och klasskamrater.
 • Det påverkar barnets inlärningsprocess. Fysiska bestraffningar minskar barnens kreativitet och emotionella intelligens.
 • Fysisk bestraffning påverkar barnets mentala hälsa och kognitiva förmågor.
 • Det lär barnen att se våld som en lämplig metod för att lösa konflikter. Många barn som fått utstå våld blir därför våldsamma själva. Som vuxna tenderar de därför att tro att fysiska bestraffningar är en bra sak, och att de bör använda denna metod med sina egna barn.
 • Det orsakar beteendeproblem i samhället (förstörelse av egendom, stöld, vandalism).

Andra konsekvenser av fysisk bestraffning av barn

De mentala effekterna är vanligtvis proportionerliga mot den typ av våld som föräldrarna använder. Forskningen har dock visat att de barn som blivit offer för denna typ av våld även utsätter andra för samma sak.

Detta manifesterar sig inte som en tendens att vilja göra andra illa. Det har istället att göra med att de inte känner till något annat sätt att disciplinera barnen. Då de växer upp så bemöts de av konflikter som de löser genom att använda det enda redskap som de känner till: våld.

Vad som händer efter fysisk bestraffning av barn.

Liknande studier visar att fysiska straff är en ledande orsak till att barn börjar använda substanser, som droger och alkohol. Andra konsekvenser påverkar deras personlighet, humör och sömnkvalitet. Detta kan bero på de ökade kortisolnivåerna (stresshormon) vilket kan leda till neurobiologiska obalanser.

Att tänka på

Det är viktigt att man är medveten om att fysisk bestraffning av barn påverkar deras emotionella och psykologiska utveckling. Du bör därefter leta efter andra metoder för att förbättra din relation med dina barn.

Positiva tekniker inkluderar att man förstärker bra beteende, ignorerar vissa negativa beteenden eller att man förklara för barnet att en viss attityd inte är bra. Lär barnen att använda kärlek och tålamod, inte våld och rädsla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barcelata, B., & Álvarez, A. (2005). Patrones De Interacción Familiar De Madres Y Padres Generadores De Violencia Y Maltrato Infantil. Acta Colombiana de Psicología.

 • Carreño, C. I., & Rey, A. (2010). Reflexiones en torno a la comprensión del maltrato infantil * Towards Understanding Child Abuse. Universitas Psychologica.

 • Benavides Delgado, J., & Miranda, S. (2007). Actitud crítica hacia el castigo físico en niños víctimas de maltrato infantil. Universitas Psychologica.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.