Giftiga familjer: problem de kan orsaka

Problemet med giftiga familjer är att de fyller barnen med osäkerhet, vilket gör dem oförmögna att se sitt eget värde senare.
Giftiga familjer: problem de kan orsaka

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Du känner säkert många personer som har vuxit upp i giftiga familjer. Denna erfarenhet är vanligare än man tror. Du är ibland inte ens medveten om att du lever i en, eftersom du befinner dig helt nedsänkt i den.

Det är en komplicerad situation, en typ av toxicitet som du inte kan fly ifrån, som du inte kan undvika. Men visste du att giftiga familjer kan ge upphov till psykiska problem?

Vi måste ta en djupare titt på detta.

Giftiga familjer och psykiska problem

Kaktusnapp

Familjen är mycket viktig. Det är bland annat inom familjen barn utbildas och börjar förvärva sin förmåga att kommunicera med andra. Därför är det inte svårt att se hur alltför mycket toxicitet kan skapa allvarliga problem om det inte finns någon balans eller friska känslor.

Det finns flera typer av familjer, men endast giftiga familjer med allvarliga problem såsom överbeskyddande, eller andra omständigheter, kan pverka små barn negativt. Detta gör att barnen drabbas av psykiska besvär utan att helt förstå orsaken till dem.

Det är därför vi kommer att tala om några av de viktigaste sambanden mellan giftiga familjer och dessa mentala problem. Låt oss ta en titt!

1. Pygmalioneffekten och dess påverkan på barn

Pygmalioneffekten beskriver helt enkelt de roller som barn anammar genom att påverkas av sina föräldrar. Detta innebär att allt en förälder vill eller befarar för sina barn, omvandlas till barnens verklighet. Så varje gång du stämplar ett barn genom att säga saker som “du är så lat” och “du har en dålig personlighet” kan det få allvarliga konsekvenser för honom eller henne.

Föräldrar är fortfarande inte medvetna om hur mycket de påverkar barn. De inser inte att de etiketter de ger kan antas av barnen vid ett senare tillfälle. På sätt och vis förorenar detta deras beteende.

2. Dödlig kärlek

Kvinna med hjärta i bur

“Ingen kan älska dig mer än vad vi gör.” Detta är något som många föräldrar säger till sina barn. Om de tar det bokstavligt kan det få dem att känna att de inte förtjänar att bli älskade mer än så, trots att de känner sig mycket älskade av sin familj.

Det stora problemet med detta är att det i allmänhet får dem att vara tysta i de mest extrema situationer, såsom känslomässiga övergrepp eller misshandel. Det är viktigt att veta att familjens kärlek kan vara ohälsosam, och därför behöver du ifrågasätta den. Familjen är inte nödvändigtvis bra bara för att den är just din familj. Vissa familjer är mycket giftiga.

3. Överbeskyddande föräldrar

Överbeskydd kan orsaka problem som känslomässigt beroende, och barnen kan komma att fortsätta kämpa med det även i vuxen ålder. Det är därför det är viktigt att bibehålla balansen och aldrig gå över gränsen till överbeskydd.

Vill du ha osäkra barn? Vill du uppfostra barn som inte har förtroende för sig själva? Detta är vad överbeskyddande leder till, tillsammans med andra svåra känslomässiga problem som inte är lätta att fixa.

Allt som händer i barndomen påverkar oss.

4. Osäkerhet

Hur många gånger har du sett barnen hamna mitt i ett pars kris? Även om du inte vill erkänna det så absorberas vi av våra problem till den grad att vi glömmer bort barnen.

Många vuxna låter också sin frustration och osäkerhet gå ut över barnen, vilket sätter dem under en stor press. En press de inte ska behöva känna! De är inte ansvariga för problem mellan vuxna.

Barn med katt

Alla dessa situationer kan leda till depression, personlighetsstörningar och beroenden som senare kan påverka barnen när de blivit vuxna.

Har du erfarenheter av en giftig familj? Vilka problem drabbades du av som ett resultat av detta? Vi kan inte välja vår familj, men vi kan åtminstone välja att vara medvetna om dess problem, för att inte upprepa vår historia med våra egna barn.

Tänk på att dina problem inte är viktigare än andras.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Altarejos, F. (2002). La relación familia-escuela. 113 ESE Nb003.

  • Valdivia Sánchez, C. (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. La Revue Du REDIF.

  • Garcia de Herrera, L., & Caceres Manrique, F. de M. (1989). Atención primaria en salud mental para escolares: segunda parte TT  – Primary care in mental health for students: second part. Rev. Univ. Ind. Santander, Salud.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.