10 symptom som visar på en depression hos tonåringar

Vi bör veta hur man identifierar de signaler som indikerar att det kan handla om en depression för att kunna handla så snart som möjligt och undvika obehag som gör situationen värre.
10 symptom som visar på en depression hos tonåringar

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Tonåren är en viktig etapp i livet hos alla människor. Personligheten definieras och man genomlever emotionella och fysiska upplevelser som öppnar portarna för mognad. Det finns dessvärre en relativt hög risk för depression hos tonåringar.

Alla går vi igenom svåra stunder under denna epok av livet, men det finns vissa beteenden som kan visa på psykiska problem, såsom depression.  Enligt Världshälsoorganisationen så lider fler än 350 miljoner personer världen över av depression, och det är en sjukdom som främst drabbar unga mellan 10 till 19 år.

Det som oroar experterna mest är att det har blivit en av de främsta orsakerna till att tonåringar blir handlingsförlamade. Det är något som drabbar båda könen och det är den tredje största orsaken till självmord.

Därför har National Association of School Psychologists i USA samt Mayo-kliniken hittat de vanligaste symptomen på depression hos tonåringar. De pekar på att det är mycket viktigt att upptäcka dessa i tid för att man ska kunna undvika dess konsekvenser.

Sömnproblem

Att en tonåring inte sover bra eller ofta istället sover under dagarna är en indikation på att allt inte står rätt till. Förändringar i sömnvanor är ett fysiskt bevis på depression som även kan påverka resten av dagen.

Förändringar i kosten

Kvinna med depression

Alla typer av extrema kosthållningar för med sig stora negativa konsekvenser, och det är därför något som ofta är relaterat till depression.

Att en person äter för lite eller för mycket är en uppenbar signal på att det finns emotionella eller psykiska problem med i bilden, något som kan orsaka allvarliga problem som anorexi eller bulimi.

Ej längre intresserad av sina intressen

Det är vanligt att sätten man roar sig på ändras under olika åldrar. Det bör dock vara en varningssignal om en tonåring tappar intresset för allt och föredrar att vara ensam.

Irritation eller spontan tristess

Ledsen flicka

Det finns situationer i tonåringars liv som kan orsaka känslor som ilska och tristess. Det är normalt att detta är något tillfälligt och att det händer då något inte går bra. Det som inte är normalt är att dessa känslor fortskrider från dag till dag och blir värre.

Kommentarer till sig själv

Under olika tillfällen i livet och av olika anledningar kan tonåringar komma att attackera sin egen självkänsla så att den blir väldigt låg. Detta problem uppkommer då negativa känslor blir starkare så att det i slutändan blir ett kroniskt och destruktivt problem.

Denna signal för depression kräver omedelbar uppmärksamhet eftersom det kan orsaka värre problem, både fysiska och emotionella.

Färre sociala relationer

Mobbad flicka

Detta är ett problem som ofta drabbar deprimerade tonåringar. Generellt undviker personen att spendera tid med vänner och föredrar att vara ensam större delen av tiden.

Problem med koncentrationen

Tonåringarna kan även få svåra problem med att koncentrera sig, ta beslut, komma ihåg saker etc. Detta kommer i sin tur att reflekteras i skolresultaten.

Våldsamma beteenden är ett symptom på depression hos tonåringar

Då personen blir våldsam och börjar med mobbning eller liknande beteenden så kan detta vara tecken på en depression eftersom dessa handlingar kan vara ett försök att dölja depressionen. Detta inkluderar även riskbenäget sexuellt umgänge och en ökad konsumtion av alkohol och droger.

Självmordstankar

Gråtande flicka

Detta är utan tvekan ett tecken på att något mycket allvarligt pågår i en tonårings psykologiska miljö. De flesta av dessa tankar är inriktade på viljan att dö eller brist på anledningar att leva, vilket visar sig i fraser som “Jag vill dö” eller “Mitt liv har inte någon mening” etc.

I svårare och mer okontrollerade fall kan det resultera i självmordsförsök eller egenförvållade skador.

Flykt från hemmet

Detta är vanligt då en tonåring har problem inom familjen, inte känner sig accepterad eller går igenom en svår period. Detta är något man bör uppmärksamma eftersom det kan resultera i att personen får råd från personer med dåliga intentioner.

Håll utkik efter dessa tecken på depression hos tonåringar; om man ingriper i tid kan man avsevärt minska de negativa effekterna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Thapar, A., Collishaw, S., Pine, D. S., & Thapar, A. K. (2012). Depression in adolescence. The Lancet. Lancet Publishing Group. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60871-4
  • Dwivedi, K. N., & Varma, V. P. (2008). Depression in Children and AdolescentsDepression in Children and Adolescents (pp. 1–153). Whurr Publishers Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470777954
  • Cicchetti, D., & Toth, S. L. (1998). The Development of Depression in Children and Adolescents. American Psychologist53(2), 221–241. https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.2.221
  • Brunstein Klomek, A., Marrocco, F., Kleinman, M., Schonfeld, I. S., & Gould, M. S. (2007). Bullying, depression, and suicidality in adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry46(1), 40–49. https://doi.org/10.1097/01.chi.0000242237.84925.18
  • Ha, J. H., Kim, S. Y., Bae, S. C., Bae, S., Kim, H., Sim, M., … Cho, S. C. (2007). Depression and internet addiction in adolescents. Psychopathology40(6), 424–430. https://doi.org/10.1159/000107426

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.