6 fantastiska hjärnövningar för att träna sinnet

Även om du kanske aldrig tänker på det kan monotoni negativt påverka din koncentrationsförmåga.
6 fantastiska hjärnövningar för att träna sinnet

Skriven av Ángela Aragón

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Sinnet försämras allteftersom vi blir äldre. Om du skriver prov, känner stress, oro eller ångest, eller om du börjar bli äldre förslår vi att du provar på följande hjärnövningar. Innan vi beskriver dem i mer detalj vill vi berätta hur hjärnan fungerar. Som du kanske redan vet har hjärnan två halvor: den högra hjärnhalvan och den vänstra. Båda har olika funktioner.

Den vänstra ansvarar till exempel för språk och logisk analys. Å andra sidan täcker den högra halvan de icke-verbala områdena av hjärnan samt kreativitet. De bästa hjärnövningarna är de som stimulerar båda sidorna av hjärnan.

1. Hjärngympa

träna hjärnan

Hjärngympa förbättrar din kreativitet, koncentration, psykomotorisk aktivitet och gör det lättare för dig att lära dig saker. Sociologen Paul Dennison föreslår en serie övningar bestående av 26 kroppsrörelser som sammankopplar de båda hjärnhalvorna.

Han rekommenderar att man värmer upp med ytlig andning såväl som att dricka ett glas vatten innan aktiviteten. Det bästa vore att göra de föreslagna övningarna varje dag samt att upprepa varenda en tio gånger i 30 sekunder.

2. Kroppsrutin

Höj gradvis ditt högra knä och berör det med din vänstra armbåge, varpå du återgår till stående position. Efter detta upprepar du övningen, men med ditt vänstra knä och högra armbåge. Denna enkla rutin optimerar nervaktiviteten, vilket resulterar i bättre psykomotorisk aktivitet och koncentration, som framförallt behövs för att använda din kreativitet.

3. Hjärnövningar: kom ihåg telefonnummer

memorera kontaktlistan

Till skillnad från den tidigare övningen behöver du bara använda hjärnan för den här. Öppna din kontaktlista, välj de nummer du använder mest och memorera dem för att se hur hjärnan enkelt börjar memorera även andra saker.

Minnet är en viktig del av hjärnan som låter dig utveckla viktiga karaktärsdrag, såsom kreativitet, eftersom man bara kan föreställa sig saker baserat på vad man redan vet. I den här artikeln listar vi fem strategier som kan hjälpa dig förbättra minnet.

4. Lyssna på musik

Något så uttrycksfullt som musik kan bli din bästa vän under stressiga perioder och när du pluggar. Här är det värt att nämna Alfred Tomatis arbete, som demonstrerade att Mozarts verk hjälpte i terapi för att bekämpa depression.

Det är så “Mozarteffekten” föddes. Mozarteffekten är en uppsättning psykologisk och musikalisk forskning som indikerar att rytmen och melodierna som finns i Mozarts verk främjar syresättning av hjärnan. Därför kan dessa aspekter av Mozarts musik även förbättra koncentrationen.

5. Flyktrutin

par med hundar

Att göra samma sak varje dag gör hjärnan avslappnad. Därför minskar din koncentrationsförmåga. Därför är en av de bästa hjärnövningarna att ta en annan rutt hem och bli mer mottaglig för nya socialiseringsmetoder.

Att träffa nya människor sammankopplar de båda hjärnhalvorna, vilket är ganska intressant. Detta eftersom vi å ena sidan använder intuition och nyfikenhet när vi träffar nya människor, men å andra sidan även använder vår logik såväl som verbala färdighet.

6. Lägg inte allt på samma plats

I samma anda som vad vi sa tidigare om rutiner får du sämre koncentrationsförmåga om du alltid lägger saker och ting på samma plats.

Att flytta på ett av dina hushållsobjekt får dig att tänka på den nya platsen för att memorera och minnas den. Det är utmärkt träning för hjärnan, och det enda du behöver är dig själv och ett hushållsobjekt.

Kort sagt är listan ovan några hjärnövningar som kan komplettera traditionella varianter. Dessa fantastiska hjärnövningar är lätta och snabba att lära sig. Det enda du behöver göra nu är att inkludera dem i din dagliga rutin.

Så vad väntar du på?

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cabral, D. F., Rice, J., Morris, T. P., Rundek, T., Pascual-Leone, A., & Gomes-Osman, J. (2019). Exercise for Brain Health: An Investigation into the Underlying Mechanisms Guided by Dose. Neurotherapeutics : the journal of the American Society for ExpEerimental NeuroTherapeutics16(3), 580–599. https://doi.org/10.1007/s13311-019-00749-w
  • Clements-Cortes, A., & Bartel, L. (2018). Are We Doing More Than We Know? Possible Mechanisms of Response to Music Therapy. Frontiers in Medicine5, 255. https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00255
  • Cooke, M. L., Moyle, W., Shum, D. H. K., Harrison, S. D., & Murfield, J. E. (2010). A randomized controlled trial exploring the effect of music on agitated behaviours and anxiety in older people with dementia. Aging & Mental Health, 14(8), 905–916. https://doi.org/10.1080/13607861003713190
  • Efffendy, E., Prasanty, N., & Utami, N. (2019). The Effects of Brain Gym on Quality of Sleep, Anxiety in Elderly at Nursing Home Care Case Medan. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 7(16), 2595–2598. https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.397; texto completo
  • O’Regan, L., & Serrien, D. J. (2018). Individual Differences and Hemispheric Asymmetries for Language and Spatial Attention. Frontiers in Human Neuroscience, 12, 380. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00380
  • Riès, S. K., Dronkers, N. F., & Knight, R. T. (2016). Choosing words: left hemisphere, right hemisphere, or both? Perspective on the lateralization of word retrieval. Annals of the New York Academy of Sciences, 1369(1), 111–131. https://doi.org/10.1111/nyas.12993; texto completo

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.