Lär dig mer genom att öppna ögonen, inte munnen

Det sägs att vi har två ögon och en mun så att vi kan titta två gånger innan vi talar. Tänk på det när du bygger personliga förhållanden.
Lär dig mer genom att öppna ögonen, inte munnen

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2019

Att öppna ögonen från hjärtat betyder att man förstår och upptäcker mycket mer än genom att bara öppna munnen. Detta eftersom det första steget för att sammankoppla med någon är att lyssna på denne och veta hur man observerar. Det är något man måste göra medan läpparna är förseglade.

Dagens samhälle ger dig knappt tid att göra denna nödvändiga introspektion, som uppfattar världen från ditt hjärtas tystnad och ett sinne som förstår först och aldrig dömer. Hets, sociala nätverk och ständig iver att dela de senaste ryktena kan ibland förvärra detta behov av omedelbarhet, där det inte finns tid för reflektion. Så i dagens artikel vill vi föreslå att du tar det lugnt, tar ett djupt andetag och börjar se saker med öppna ögon och hjärtat “påslaget”. Vågar du?

Att öppna ögonen öppnar sinnet

Du har förmodligen redan hört talas om “The Slow Movement“, som kan översättas till den långsamma rörelsen. Det är en kulturell trend med stor psykologisk och känslomässig vikt. Den som startade detta tankesätt och attityd mot livet ville framförallt att vi ifrågasätter myten om att snabbhet ger oss nya teknologier och att hyperuppkoppling är viktigare än kvaliteten hos kommunikation, där man värderar omedelbarhet högre än något annat.

Liknande finns även en reaktion på snabbmat, som reflekterar en attitydförändring mot den snabba takt vi alla nu för tiden lever i. Vi som befolkning har slutat se folk i ögonen och tittar istället på skärmar, och det slutar inte där. Förhållanden mellan människor kräver även att vi tänker lite mer på följande ämnen.

kvinna med öppet öga

Behovet att lyssna innan vi talar

En av de saker som kanske stör dig i dina konversationer med vissa människor är att de inte lyssnar på dig för att förstå, utan för att svara.

 • Innan du öppnar munnen måste du öppna ögonen och öronen för att påbörja empatisk kommunikation.
 • Empatisk kommunikation är den typ där verbala och icke-verbala aspekter är lika viktiga.
 • De verbala överväger budskapet som kommuniceras. Men dina ögon måste vara vaksamma på till exempel detaljer, gester, uttryck och den stora känslomässiga värld som kan läsas i en persons ansikte.

Det är viktigt att kunna koppla bort motorn från ruschen. Som resultat kan vi njuta av de avslappnande dialoger där vi sammankopplar till 100% med personen framför oss.

Öppna ögon som kan “begrunda” sammankopplar med hjärtat

Sokrates sa att konsten att se är dygden att fråga “varför” om saker. Vi borde lära oss hur vi skiljer på konsten att “se” från behovet att veta (“begrunda”).

 • En person som är begränsad till att “se” upptäcker sakers form, de ytliga ryktena och en ytlighet som aldrig kan fördjupas.
 • Någon som bara “ser” sveps iväg av utseenden och sina egna bedömningar, och sammankopplar aldrig riktigt med personen framför dem.
 • Nu när du tittar på din egen verklighet gör du det från en intimare utsiktspunkt. Härifrån sammankopplar ditt medvetande dina ögon med hjärtat, med vad du bryr dig om, anledningen till allt, och du etablerar ett exceptionellt band med dina omgivningar och de som finns i dem.
kvinna täcker över sina ögon med löv

Öppna ögonen för sanningen, munnar yttrar bara rykten

Man säger ofta att ärliga ögon aldrig behöver undertexter, för en blick är en reflektion av din känslomässiga värld. Om dina ögon har denna “magiska” förmåga ska du se till att använda den. Lyssna utan att döma. Tänk utan att gissa och låt dig komma nära personen som talar till dig. På så sätt kommer du att förstå dem fullt ut och med respekt.

 • Använd dina ögon för att få information och välj sedan alla dina ord. Använd dem aldrig för att såra någon – var ärlig, men stör inte din kommunikation.
 • Om du träffar någon som inte kan hålla din blick och undviker att se dig i ögonen när du talar ska du fråga dig själv varför. Kanske är det brist på tillit eller blyghet. Men det är viktigt att personer ser varandra i ögonen under en konversation.
 • I våra vardagliga möten har vi fler än ett tillfälle att sprida rykten. Dessa blir munnarna som talar utan att veta, som rusar genom livet, som inte utövar respekt eller känslomässig intelligens.

Bli inte arg när du hör kritik – det är inte värt det. Den som stänger sina ögon och bara använder munnen kommer aldrig kunna tala sanning om dig, för denne känner dig inte.

Detta är din värld, din verklighet, ditt sätt att tänka. Så öppna ögonen och ödsla inte tid på saker som inte är värt det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barranquero-Carretero, A. (2013). Slow media. Comunicación, cambio social y sostenibilidad en la era del torrente mediático. Palabra Clave. https://doi.org/10.5294/pacla.2013.16.2.6

 • Echeburúa, E., & De Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. Adicciones. https://doi.org/10.20882/adicciones.196

 • Galera Campos, M. V., & Molina Moreno, M. M. (2016). La escucha activa. In Aprendizajes plurilingües y literarios: Nuevos enfoques didácticos.

 • Balart, M. (2013). La empatía: La clave para conectar con los demás. Claves Del Poder Personal.

 • Aguinaco, V. F. (2014). Contra la prisa: el movimiento slow y derivadas. Crítica, (990), 80-83.
 • Guzmán Huayamave, K. (2018). La comunicación empática desde la perspectiva de la educación inclusiva. Actualidades Investigativas en Educación, 18(3), 340-358.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.