Du bär ansvar för vad du säger, inte hur andra tolkar det

Du bär ansvar för vad du säger, inte hur andra tolkar det

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2019

Kommunikation är inte alltid lätt. Vad man säger missförstås ibland, för alla har sin egen förståelse av saker och ting.

Istället för att lyssna på dig är folk mest beredda på att ge sina egna svar. Fördomar, ett diskret sätt att kategorisera verkligheten innan man riktigt förstår den och tendensen att prata innan man tänker är de vanligaste misstagen folk gör när de kommunicerar.

Det är därför du, trots att du kan ha försökt om och om igen att tydliggöra något eller om du är trött på att ge samma förklaring till någon som inte förstår dig eller situationen, kanske borde inse att det i vissa fall kan vara mer produktivt att helt enkelt inte investera energi i att förklara något som inte har någon lösning.

Vi bjuder in dig att fundera över det.

Vad du säger, vad du kommunicerar och vad andra förstår

Det första kravet för effektiv kommunikation är respekt. Ibland finns det däremot inte. Vissa kanske väljer att höja sin röst eftersom de tror att det gör dem bättre förstådda. Andra kan inte behålla ögonkontakt eller visa empati. Det finns mycket som leder till missförstånd.

Låt oss analysera det lite mer i detalj.

Hjärta på snöre

Den kommunikationsstil du har utvecklat

Ditt sätt att kommunicera, som har utvecklats under barndomen och tonåren, kan påverka hur du tar itu med andra som vuxen.

  • En mer auktoritär stil, till exempel, kan karakteriseras som en enkelriktad kommunikation istället för att adressera det som har sagts eller förstå andras behov. Den sortens kommunikation kommer oftast från en person med makt över andra.

En person som använder en auktoritär kommunikationsstil lyssnar inte eller visar inte aktivt empati. Personen är begränsad till sin förmåga att ge order och kan få andra att tro att vad de tycker och känner inte är viktigt.

  • Den motsatta kommunikationsstilen är demokratisk och effektiv. Här uppnås ömsesidighet, respekt, lyssnande och lämplig förståelse.

En person som lär sig att kommunicera på det sättet från en tidig ålder förstår hur de möter andras behov genom att noga tänka över varje ord, växa i självförtroende och utveckla bättre personlig säkerhet.

Det är viktigt att lyssna till ”vad som inte sägs”

När vi säger att du måste lära dig att höra ”vad som inte sägs” syftar vi på att utveckla empati, något som tyvärr inte alla använder i sina vardagliga liv.

  • Ibland är en mening så mycket mer än ord. Uttrycket hos den som talar samt dennes ton och gester definierar denna typ av icke verbal kommunikation som ibland kan väga tyngre än vad som faktiskt sägs.
  • Vi undviker allt mer ögonkontakt när vi talar. Nu för tiden ersätts ofta uttryck med ”emoji” eftersom så mycket av det vi säger nu går via elektroniska meddelanden.
  • Det är viktigt att fortfarande kultivera förhållanden ansikte mot ansikte där ni har ögonkontakt. Det är den viktigaste byggstenen i att kommunicera eftersom kommunikation är menad att först och främst ge utlopp för känslor.
Kvinna med man i glas

Sluta ge förklaringar till de som inte förstår

Ibland går det bara inte att vinna och även om det kan vara jobbigt för själen är det viktigt att acceptera. Det är också viktigt att inse att även de som älskar dig kanske inte alltid förstår dig.

  • Ibland kan dialogen gå långt bortom känslor eller till och med emojis. Här pratar vi om värderingar.
  • Tänk dig till exempel en familj eller två föräldrar som inte förstår varför deras barn väljer en specifik partner.

Du kan prata om kärlek, tillgivenhet och annat – men dessa byggstenar i ett förhållande kanske inte har någon mening för folk som ser dem som mindre värda än saker som ”vad folk kommer tänka” eller ”att lämna oss är ett svek.”

Det finns otaliga exempel på det. Ibland är det du säger och står för meningslöst för de som inte vill höra, även när du strävar efter att bygga en bro av förståelse.

Innan du fortsätter kämpa för att vinna dina oövervinnerliga strider kanske du borde stanna upp och inse att du inte har något annat val än att acceptera att andra människor tycker annorlunda och kanske kan de inte alltid förstå, hur mycket du än försöker kommunicera.

Kom dock ihåg att du trots allt detta alltid måste behandla andra med respekt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.