De många effekter alkohol kan ha på kroppen

De många effekter alkohol kan ha på kroppen

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Alkohol har otaliga skadliga effekter på kroppen. Bland de skadliga ämnena hittar vi etanol – en psykoaktiv drog med en hel del sidoeffekter. Den mängd alkohol du dricker spelar förstås också en mycket viktig roll, såväl som omständigheterna.

Om du dricker alkohol med mat i magen minskar du dess påverkan på kroppen; o m du däremot dricker alkohol på fastande mage har den mycket högre effekt.

Hur påverkar alkohol kroppen?

Alkohol kan ha två helt olika verkan på kroppen eftersom det till en början gör att vi känner oss tillfredsställda och lyckliga, för att senare leda till dimsyn och stora koordinationssvårigheter. Cellernas membran kan inte stoppa alkoholen från att ta sig in i blodet. När det väl gått ut i blodet flödar det snart genom de flesta vävnaderna i kroppen.

Vid överdriven konsumtion kan du lätt tappa medvetandet. En extremt hög konsumtion kan orsaka alkoholförgiftning och till och med leda till döden. En farligt hög alkoholhalt i blodet kan göra att hjärtat stannar eller att du kvävs av dina egna spyor.

Efter intaget kan det ta 30 till 90 minuter för alkoholen att nå blodet. När det händer sjunker blodsockret, vilket gör att du känner dig svag och utmattad. Detta händer eftersom alkohol påskyndar omvandlingen av glykogen till glukos, vilket i sin tur snabbt elimineras.

Alkoholens berusningsfaser

Efter att du druckit visar sig snart alkoholens påverkan på kroppen. Hur du ser det beror på hur mycket alkohol du druckit.

 • Den första fasen består av eufori, upprymdhet och brist på hämningar. Du börjar bete dig impulsivt.
 • Den andra är berusning. När kroppen inte är van vid alkoholen och det påverkar nervsystemet förlorar du förmågan att koordinera dina rörelser. Balansen går förlorad, vilket kan leda till att du ramlar omkull. Alkoholen orsakar depression och värmeförlust i kroppen.
 • Den tredje fasen är hypnotisk och gör dig förvirrad. Den orsakar irritabilitet, oro, insomnande, illamående, kräkningar och huvudvärk.
 • Den fjärde fasen gör dig bedövad och apatisk. Du pratar osammanhängande, medvetandegraden minskar märkbart, muskelstyrkan går förlorad och du kan inte längre kontrollera ditt behov att urinera. Andningssvårigheter blir alltmer påtagliga.
 • Den femte fasen är medvetslöshet eller död. Du drabbas av hjärtchock, vilket orsakar andningsstillestånd och död.

Lista över alkoholens effekter på kroppen

Många av alkoholens effekter på kroppen visar sig på både kort och lång sikt och påverkar en hel del organ.

I hjärnan och nervsystemet

 • Frekvent alkoholkonsumtion påverkar hjärnans funktioner. Först och främst påverkas känslor med plötsliga förändringar i humör. Vidare kan man drabbas av sämre motorik, svårigheter att uttala vissa ord, långsammare reaktionsförmåga och försämrad balans.
 • Neurotransmittorerna kan förändras i struktur och funktion. Detta skapar en rad effekter hos reaktionsförmågan; reflexer försämras, man förlorar förmågan att koordinera rörelser och drabbas av skakningar och hallucinationer. Självkontrollen försvinner och minnet försämras. Koncentrationsförmågan och kroppens motoriska funktioner påverkas allvarligt.
 • Alla dessa effekter tillsammans ligger bakom ett stort antal arbets- och trafikolyckor som kostat många människoliv runt om i världen. Enligt Trafikverket stod alkohol för över 30% av alla dödsfall i trafiken under 2017.
 • Alkohol ger allvarliga skador på hjärnceller liksom de perifera nerverna. Dessa skador kan vara permanenta.
 • Alkohol orsakar även förlust av vitamin B1, vilket i sin tur orsakar Wernicke-Korsakoffs syndrom. Detta gör att känslor, tankar och minnesförmåga ändras.
 • Alkohol skapar sömnstörningar hos majoriteten av dem som ofta dricker alkohol.
 • Dessa personer börjar ofta isolera sig socialt (i arbetet såväl som i familjelivet), vilket i förlängningen kan leda till förlust av vänner, skilsmässa och arbetslöshet. Detta kan orsaka djup depression som i många fall slutar i självmord.
 • Hur stora effekterna blir beror på hur mycket personen dricker och hur ofta.
 • I mycket höga doser kan alkohol leda till koma. I mycket långvariga fall kan det orsaka allvarliga mentala förändringar såväl som bestående hjärnskador.
 • Det kan orsaka perioder av anemi med förändringar i minnesförmågan som kan vara i minuter, timmar, eller till och med flera dagar.

I hjärtat och andningsorganen

 • Ökar hjärtaktiviteten.
 • Konsumtion i mycket höga doser kan höja blodtrycket, vilket på grund av gifthalten i alkohol skapar hjärtmuskelskador.
 • Försvagar hjärtmuskeln och därmed dess förmåga att pumpa blod.
 • Producerar perifer vasodilation, vilket orsakar rodnad i huden och ökar hudens temperatur.

I tarmkanalen: mage, bukspottkörtel, lever och matstrupe

Alla dessa obehag i tarmkanalen beror på det faktum att etanol eroderar och irriterar magslemhinnan, vilket ger en brännande effekt. Detta kan förvärras om man dricker olika typer av sprit på samma gång.

 • Alkohol ökar produktionen av magsyra och ger upphov till irritation och inflammation i magsäckens väggar. Detta kan leda till magsår och inre blödningar, vilket kan vara livshotande.
 • Hög alkoholkonsumtion kan orsaka cancer i magsäcken, struphuvudet, matstrupen och bukspottkörteln.
 • Det kan orsaka esofagit, eller snarare inflammation i matstrupen, samt blödande matstrupsåderbråck.
 • Det kan leda till akut pankreatit, som är en svår inflammation i bukspottkörteln. Detta kan leda till döden. Pankreatit kan också vara kronisk och orsaka intensiv permanent smärta.
 • Alkoholkonsumtion kan leda till att personen drabbas av typ 2-diabetes.
 • Levern är det organ som ansvarar för att bryta ned alkohol. Leverenzymer omvandlar först alkoholen till acetaldehyd och sedan till acetat och andra föreningar. Denna process är mycket långsam och därför skadas levervävnaderna.
 • På grund av leverirritation och cellulär inflammation kan man utveckla alkoholhepatit. Som ett resultat kan levern drabbas och omvandlas till fettlever. Detta tillstånd kan därefter utvecklas till hepatit och senare även cirros. Det kan i längden resultera i levercancer.
 • Andra förändringar i detta organ kan inkludera gulsot (en gulaktig hudfärg), sklera, och vätskeansamling i extremiteter.
 • Njurfunktionen förändras eftersom de antidiuretiska hormonnivåerna sjunker och orsakar uttorkning.
 • Alkohol ger många kalorier med mycket litet näringsvärde. Det hindrar upptaget av vissa vitaminer och mineralämnen, försämrar aptiten och orsakar undernäring.

I blodet

 • Det hindrar produktionen av vita och röda blodkroppar.
 • Megaloblastanemi utvecklas när det inte finns tillräckligt med röda blodkroppar för att transportera syre.

I immunförsvaret och fortplantningsorganen

 • Bristen på vita blodkroppar resulterar i att immunförsvaret slutar fungera, vilket ökar risken för att man drar på sig bakterie- eller virusinfektioner.
 • Minskar sexlusten.
 • Kan orsaka infertilitet eller erektil dysfunktion.

Under graviditet

 • Konsumtion av alkohol under graviditeten kan orsaka fetalt alkoholsyndrom hos fostret. Symtom på detta tillstånd manifesteras som tillväxthämning, förändringar i kraniofaciala drag samt deformationer av hjärtat, levern, njurarna och ögonen.
 • Den allvarligaste skadan attackerar det centrala nervsystemet hos fostret, vilket kan orsaka gravt förståndshandikapp.

Alkoholism

Alkoholism är ett allvarligt problem

På grund av mängden symtom och sjukdomar som associeras med alkoholism är det en av de allvarligaste följderna av okontrollerat alkoholintag.

Låt denna artikel vara till nytta och sök professionell hjälp om du drabbas. Alkoholism är ett allvarligt hälsoproblem som du bör uppmärksamma så fort du börjar känna ett behov av att dricka ofta.

Om du har en vän, familjemedlem eller någon du känner som har detta problem bör du försöka hjälpa denne att sluta. Hjälp till att hitta ett rehabiliteringscenter för alkoholister. Han eller hon kommer senare tacka dig!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.