6 tecken på att du är offer för verbal misshandel

Verbal misshandel består inte alltid av aggressivt språk eller hög röst. De som misshandlar verbalt kan även använda subtila sätt för att skrämma och försöka trycka ner någon annan.
6 tecken på att du är offer för verbal misshandel

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

När vi hör ordet “misshandel” tänker vi automatiskt på fysiskt våld. Men det finns verbal misshandel som, även om den inte efterlämnar några synliga tecken på skada, är precis lika skadlig som den fysiska motsvarigheten.

Eftersom den inte syns kan det vara svårt att veta om man är ett utsatt offer för verbal misshandel. Därför bör man vara uppmärksam på följande tecken:

1. Du känner dig rädd trots att personen inte skriker åt dig

Offer-för-verbal-misshandel-känner-sig-rädd

En vanlig missuppfattning är att verbal misshandel är synonymt med att någon skriker åt en, men så är inte alltid fallet. I själva verket brukar den som misshandlar verbalt manipulera sitt offer och få dem att misstro sig själva. Förövaren kan till och med ha en kärleksfull ton i rösten. Det är varför du måste komma ihåg att bara för att en person inte visar upp ett aggressivt beteende betyder inte det att personen inte misshandlar dig verbalt. Det kan även förekomma hot, både direkta och antydda.

Oroar du dig för hur den andra personen ska reagera när du gör någonting? Är du rädd för att fälla en felaktig kommentar? Väger du varje ord och handling för att inte störa?

2. De jämför dig eller skyller allting på dig

Vi behöver alla respektera varandras individualitet, och vi vill alla bli accepterade för den vi är. Men verbal misshandel underminerar vårt självförtroende genom jämförelser och skuld

Ingen tycker om att få höra att en annan person är smartare, snyggare eller gör någonting bättre. Inte när det sägs med en förebrående ton, förlöjligande eller grymhet. Att få höra det varje dag är ett stort slag mot självförtroendet.

  • Du måste lämna varje situation som utsätter dig för det, så fort du upptäcker första tecknet på det.
  • Kom ihåg att ingen har rätt att förminska dig under några som helst omständigheter.
  • Att bli jämförd skapar känslor av skuld. Det är normalt för verbala förövare att vilja få dig att känna dig skyldig för allra minsta sak.

3. Du går omkring och känner dig rädd

Offer-för-verbal-misshandel-känner-sig-skrämda

Du kan upptäcka att du är offer för verbal misshandel om du känner dig rädd när du är med personen. Det kan vara väldigt subtilt. Det kan uppkomma av alltifrån skämt och nedsättande kommentarer till ett opassande språk och fula ord. Allt detta är ämnat för att skada ditt självförtroende.

Det kan sluta med att du blir tvingad att göra någonting du inte vill göra eller att du överväger att förnedra dig själv.

4. Du upplever att de anklagar dig eller förhör dig hela tiden

De direkta attacker som bottnar i osäkerhet och brist på självförtroende hos våldsförövaren är ett annat tecken på verbal misshandel. Vanligtvis kopplas denna brist på självförtroende till dålig självkänsla. Det är det är som får personen att ifrågasätta varje sak du gör och säger.

  • Dessa frågor och anklagelser kan i början komma lite då och då och sedan öka gradvis. Därför måste du vara uppmärksam för att inse när det händer dig.
  • Ett vanligt misstag är att man som offer för verbal misshandel börjar leta förklaringar för att lugna ner de rädslor man känner. Men problemet är att med tiden blir situationen bara värre och värre.

5. Du upplever negativa förändringar i din sinnesstämning

kvinna-på-soffan-med-armarna-över-bröstet

Som mänskliga varelser påverkas vi mer eller mindre av allt som finns runtomkring oss. Så är man offer för verbal misshandel kan det ha vissa effekter som vi kan identifiera så länge vi är vaksamma.

  • Försök att vara uppmärksam på din sinnesstämning när du är tillsammans med människor. Kan du särskilja dem som gör dig glad? Och de som tär på dig?

Om du kan urskilja att där finns en person som endast ger dig en konstant känsla av otrevnad, som ledsamhet eller obehag, är det dags att börja undvika honom eller henne.

  • Ibland kan det vara svårt att inse att en person har förmågan att påverka dig. Men det är bättre att acceptera läget och sedan släppa taget.
  • Någonting som är viktigt att vara vaksam på är ifall du har känslor du inte förväntade dig att ha, eller inte känner igen. För personer som dessa är ofta väldigt subtila i sin misshandel, och kan väcka djupa känslor som ingen annan kan.

Om det är din partner eller någon annan du älskar som utsätter dig för verbal misshandel ska du försöka vara objektiv så att du kan särskilja exakt vad det är som skadar dig. Utifrån det kan du sedan bestämma vilka steg du ska ta för att rätta till situationen.

6. Du misshandlar verbalt någon annan

Människor lär sig från att betrakta andras beteenden. Där misshandel förekommit blir tyvärr många offer efter en tid själva förövare. Till exempel blir barn som vuxit upp i en miljö där föräldrarna inte kontrollerade sina känslor verbalt aggressiva som vuxna. De har inte fått lära sig hur de ska kontrollera sina känslor.

Det finns såklart sätt att hela och bryta dessa onda cirklar. Vad som rekommenderas är att tala med en specialist som kan hjälpa dig att hantera den misshandel du varit med om och ge dig riktlinjer för hur du ska kunna skapa friska och bra förhållanden.

Reagera mot verbal misshandel

Att känna igen och acceptera att du är offer för verbal misshandel är inte lätt, men tänk på att ditt välbefinnande beror på att du uppmärksammar att du befinner dig i en sådan situation. Innan du börjar tänka på hur människor omkring dig kommer reagera eller på någonting annat, kom ihåg att det är du som kommer i första hand, och det är viktigt att du tar hand om dig själv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Evans P. Abuso verbal. La Violencia Negada.  Ediciones B Argentina S.A. (2000)

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.