Vad händer om man inte älskades under barndomen?

oktober 26, 2018
Att inte uttrycka kärlek för barn under deras barndom kan leda till emotionella tillkortakommanden i framtiden såväl som en oförmåga att känna empati.

Kärlek är energin som får världen att gå runt. Alla föddes vi för att älska och bli älskade, men vad händer med dem som inte älskades under barndomen? Det är tydligen orsaken till många beteendeproblem.

När ett barn föds ska det få skydd och säkerhet som bara moderskärlek kan ge. Dessvärre är så inte alltid fallet, och det kan få stora konsekvenser.

Det reflekteras åratal senare i personens beteende och sättet han eller hon relaterar till andra.

Konsekvenser av att man inte älskades under barndomen

När man inte älskades under barndomen kan det ha otänkbara konsekvenser i vuxen ålder. Här ska vi lista några av dem.

1. Apati och likgiltighet inför andras lidande

Gråtande kvinna

Generellt är de som inte älskades under barndomen ganska likgiltiga. De har svårt att känna empati för vad andra känner. De har ett apatiskt beteende, vilket kan påverka nära relationer. Många av deras problem är resultatet av ett djupt ointresse och apati inför vad andra känner.

Vuxna som inte älskades som barn eller som förvägrades moderlig kärlek av någon anledning är likgiltiga inför andra människors smärta. Det är också svårt för dem att uttrycka sina känslor, så de väljer att stänga av dem.

Läs även: 6 steg för att läka känslomässiga ärr från barndomen

2. Problem med att relatera och uttrycka känslor

Ledset barn

Att vara oälskad som barn kan vara starten på en serie framtida problematiska generationer.

  • När en person som inte upplevde moderlig eller faderlig kärlek växer upp och får barn kan även dessa barn drabbas av konsekvenserna.
  • Kärlek under barndomen är vad som gör människor så lojala och autentiska.

De altruistiska förmågorna som folk måste utveckla medan de växer är resultatet av kärleken de får under de första faserna i livet.

Moderskärlek baseras på de mest grundläggande av instinkter. De representerar även universaliteten, friden och broderskapet i våra relationer till andra.

Brist på moderlig kärlek under de första åren av en persons liv gör att han eller hon inte utvecklar empati som man borde. Vi kan inte ignorera det faktum att alla ej tillfredsställda behov under barndomen reflekteras i vårt beteende som vuxna. Det är därför många hyser agg, är bittra eller förblir likgiltiga inför andras lidande.

Generellt väntar de som inte älskades under barndomen undermedvetet på att få sina behov tillfredsställda. Det har stora beteendekonsekvenser och hindrar deras förmåga att älska och uttrycka kärlek.

Vi rekommenderar att du läser: Otur? Omvandla dina tankar från negativa till positiva

Vikten av att visa kärlek för barn

Upprörd kvinna

Att visa kärlek för barn är extremt viktigt av flera anledningar, eftersom människor humaniseras under barndomen. En person som inte älskades som barn uppfostrades med ett emotionellt tomrum. Det reflekteras i framtida aggressiva beteenden, eftersom personens inledande anpassning skedde i en kärlekslös miljö.

Brist på kärlek i de tidiga skedena av livet påverkar barnet, och därmed även framtida generationer. Dessa framtida generationer, med stora emotionella tomrum, kan hota mänskligheten själv.

Problemet är att även om brist på kärlek under barndomen har stora konsekvenser för vuxna, finns det fortfarande många fall där barn uppfostras med stora emotionella tomrum. Kärleken ett barn får från födseln har otrolig makt över utvecklingen av framtida altruistiska färdigheter, kärlek och empati.

Om du vill se till att dina barn inte ska lida av dessa tillkortakommanden och förbli ärrade för livetmåste du ge dem den tillgivenhet de behöver och förtjänar.