5 egenskaper hos empatiska personer

Empatiska personer kan lyssna utan att tänka på sina svar. De vill bara förstå personerna runt omkring dem. Är du en empatisk person?
5 egenskaper hos empatiska personer

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Empatiska personer har förmågan att placera sig själva i en annan persons skor. De ser saker från den andre personens synsätt. Empati är ett användbart redskap för den miljö som vi lever i. Med empati kan vi ansluta bättre till personerna runt omkring oss.

Även om denna förmåga är unik för människor så är det inte alla som utvecklar den lika mycket. Det finns de personer som naturligt är väldigt empatiska. De behöver inte arbeta hårt med det. Andra behöver arbeta mer för att kunna ansluta till andra.

I denna artikel kommer vi att dela med oss av huvudegenskaperna hos empatiska personer:

De lyssnar verkligen på vad andra personer säger

Empatiska personer lyssnar på varje ord i en konversation. Men skillnaden mellan dem och andra personer är att de ger sin fulla uppmärksamhet. De lyssnar inte bara för att kunna säga något tillbaka. De är verkligen intresserade av vad andra har att säga till dem.

Även om detta kanske inte verkar viktigt så är det en gåva till personen du pratar med att vara uppmärksam när du lyssnar. Det är även en svår förmåga att använda sig av.

De flesta av oss ger för det mesta inte vår fulla uppmärksamhet. Det normala är att man lyssnar så att man kan säga något tillbaka. Problemet med detta är att de anslutningar vi skapar med andra inte är så värst starka.

Empatiska personer svarar å andra sidan på vad du säger med hela kroppen. Det är enkelt att förstå att de är uppmärksamma på vad man säger. De visar det med gester, energi och hållning.

Empatiska personer uppskattar nyfikenhet

Lyssnande kvinna

Som barn får vi ofta höra att det är dåligt att ställa för många frågor. Men verkligheten är lite annorlunda. Det finns vissa saker som man inte bör fråga om förrän det finns en viss nivå av tillit. Med det sagt så innebär inte detta att du inte bör fråga något alls.

Empatiska personer tror inte på denna världssyn. De dras med av nyfikenheten de känner för de erfarenheter en annan person har.

Så nästa gång du pratar med andra, fråga dem om deras intressen, drömmar och mål. Denna övning kommer att hjälpa dig att utveckla empati. Detta kommer även få dig att se verkligheten från en annan persons synsätt.

De testar sina åsikter

Empatiska personer bibehåller inte blint samma åsikt hela livet. Istället lyssnar de och frågar. De förstår att det inte finns ett svar på allt och de förstår att alla har sina egna motiv. De är inte intresserade av att ha rätt hela tiden. De föredrar istället att debattera och utbyta idéer.

Vid slutet av denna process är det inte konstigt för dem att de ändrar sina åsikter eller anammar några av dina. Men missförstå oss inte, de gör inte detta för att du ska tycka om dem. Om de ändrar sina åsikter så är det för att de verkligen anser något.

För att bli mer empatisk, prata mer med personer som tycker annorlunda än dig rörande vissa ämnen. Lyssna på deras idéer och ge dina egna. Det viktigaste i denna process är att du inte försöker övertyga andra om att dina idéer är de rätta. Lyssna bara.

De uppmärksammar vad de säger

Prata med varandra

De ord du använder är lika viktiga som din förmåga att lyssna. Empatiska personer förstår att ord är ett vapen som kan rädda eller skada andra. De är därför väldigt försiktiga med vad de säger. När de pratar så gör de detta utan att döma, kräva eller poängtera saker. Detta innebär också att de frågar om de kan ge råd innan de delar med sig av dem.

Ibland vet man inte skillnaden mellan att hjälpa och att kräva. När du pratar med någon som går igenom en tuff tid är det viktigt att du använder fraser som “Jag kan inte tänka mig att…” eller “Hur kan jag hjälpa dig?”.

På detta sätt kommer den andra personen att känna att du verkligen förstår och att du inte dömer.

De förstår att alla behöver bli behandlade på olika sätt

Empatiska personer förstår att ordspråket “behandla andra som du vill bli behandlad” inte är en regel. Anledningen till detta är att det inte är alla som vill bli behandlade på samma sätt. Att vara empatisk innebär att man släpper sin arrogans och stolthet. Det innebär även att man accepterar att det finns mer än ett sätt att ha rätt.

Ibland dömer vi personer p.g.a. en enkel attityd eller upplevelse. Vi tänker inte på historien bakom deras handlingar. Det kanske inte var en viktig upplevelse för dig, men för dem kan det vara en stor emotionell vikt.

Detta innebär inte att empatiska personer inte tar beslut eller säger vad de vill. Raka motsatsen: de förklarar vad de känner eller vill, men de tänker alltid på lyssnaren.

Med detta i åtanke, tror du att du är en empatisk person? Skulle du vilja vara en? Försök att omsätta dessa egenskaper i praktiken!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández-Pinto, I., López-Pérez, B., & Márquez, M. (2008). Empatía: Medidas, teorías y aplicaciones en revisión. Anales de Psicologia24(2), 284–298. https://doi.org/10.6018/42831
  • Moya-Albiol, L., Herrero, N., & Bernal, M. C. (2010). Bases neuronales de la empatía. Revista de Neurologia50(2), 89–100.
  • Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2004). Inteligencia emocional, calidad de las relaciones interpersonales y empatía en estudiantes universitarios. Clínica y Salud: Revista de Psicología Clínica y Salud15(4), 117–137. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.04.001
  • Esquerda, M., Yuguero, O., Viñas, J., & Pifarré, J. (2016). La empatía médica, ¿nace o se hace? Evolución de la empatía en estudiantes de medicina. Atencion Primaria48(1), 8–14. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2014.12.012

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.