Jag är för känslig, men det är inte bara negativt

Reagerar du på ett sätt som vissa kallar överdrivet? Brukar andra människors känslor påverka dig starkt? Om så är fallet kan det tänkas att du är för känslig.
Jag är för känslig, men det är inte bara negativt

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Är du för känslig? För att sluta måste du låta känslorna flöda och inte hålla dem inne. Om du inte kan det ska du försöka omge dig med positiva människor så att du bara absorberar det goda. Saker påverkar dig mer än de påverkar andra. Dina känslor är mer extrema än andras. Vissa är det helt enkelt. Det gör dem mer empatiska än andra, men också mer mottagliga.

När du är ledsen är du verkligen ledsen; när du är glad är du riktigt glad. Om känslor är inblandade finns det ingen medelväg.

Det kan bero på att du absorberar känslor som inte tillhör dig.

Jag är för känslig och jag lider av det

Emotionellt blockerad kvinna

Om du är en känslig person kan du ha hyllats för din underbara empati, din förmåga att lyssna och dina goda råd. Men vad folk inte vet är att du lider eftersom du inte kan sluta absorbera andras känslor.

Det går till på följande sätt: om du pratar med en vän som går igenom en svår tid för att någon närstående har dött så känner du dennes smärta, du absorberar den, och du lider också. Det skulle inte vara dåligt om du inte var omgiven av människor som ständigt visar sina mestadels negativa känslor.

Det är inte ditt fel. Du är inte medveten om det; du är bara känsligare än andra. Även om det är en bra sak så kan det också vara skadligt för dig.

Karaktärsdrag hos en känslig person

Ledsen kvinna

Nu är det dags att inse att du verkligen är en känslig person – någon som drabbas mer än andra av saker som händer runt omkring dig. Här är några av dessa tecken:

  • Du känner annorlunda: Du vet att du uppfattar och upplever dina känslor intensivare.
  • Det är alltid personligt: Det spelar ingen roll vad det är; du tar det mer personligt.
  • Stress, ångest och bördor är en del av ditt liv: Du valde dem inte, men eftersom du absorberar andras känslor så är de en del av dig.
  • Du är en självreflekterande person: Din känslighet gör det möjligt för dig att analysera dig själv och du självreflekterar för att känna dig själv bättre i alla aspekter.
  • Din empati är mycket utvecklad: Du kan lätt sätta dig i andras skor.
  • Kritik påverkar dig: Även om du försöker undvika det så får det dig nästan alltid att gråta.

Om det inte är dina känslor, släpp taget om dem!

Kvinna med bur

Om du är en känslig person har du säkert märkt att du är mycket reaktiv. Det betyder att du reagerar på ett överdrivet sätt i situationer som inte skulle påverka andra människor.

Tänk dig att du sitter på en buss eller i doktorns väntrum och någon sätter sig bredvid dig. Om personen inte mår bra börjar du känna på samma sätt utan att försöka eller vilja det. Det spelar ingen roll att du inte känner personen alls.

Det blir ett stort problem när det börjar påverka ditt liv och när du inte kan släppa taget om sådant som inte är ditt. Du måste vara mycket försiktig eftersom du kan börja glömma dig själv, överlämna dig själv till andra och lida för andra människor.

Ta hand om dig

Kvinna med blomma

När det händer är det viktigt att börja omorientera dina känslor. Empati är inte negativt, att känna för mycket är inte heller det, men det är däremot att absorbera andras smärta och lidande. Uppfatta och absorbera är inte samma sak, och det är något som ibland löper utom kontroll.

Det är därför du måste vara på din vakt mot dig själv när du känner dig överväldigad eller när du märker att du börjar tappa greppet om dina känslor. Då måste du skydda dig från andras känslor, och lära dig att känna, men också släppa taget.

Det är inte upp till dig att vara ansvarig för andras känslor, sorger och smärtor. Om du är det byggs de upp tillsammans med dina egna känslor tills det blir för mycket och du exploderar. Lär dig att distansera dig från negativa känslor och omge dig med positiva människor. På så sätt absorberar du det goda och undviker det dåliga.

När du inte kan göra det, låt negativiteten ha sin gång. Försök inte att hålla den inom dig.

Bara släpp den.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Listou Grimen H, Diseth ??ge. Sensory Processing Sensitivity: Factors of the Highly Sensitive Person Scale and Their relationships to Personality and Subjective Health Complaints. Percept Mot Skills. 2016;
  • Rizzo-Sierra C V, Leon-S ME, Leon-Sarmiento FE. Higher sensory processing sensitivity, introversion and ectomorphism: New biomarkers for human creativity in developing rural areas. J Neurosci Rural Pract. 2012;
  • Aron EN, Aron A, Jagiellowicz J. Sensory Processing Sensitivity: A Review in the Light of the Evolution of Biological Responsivity. Personal Soc Psychol Rev. 2012;

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.