6 steg för att läka känslomässiga ärr från barndomen

Att leta efter någon att lägga skulden på ödslar bara energi. Det är kritiskt att du tillåter dig själv att bli frustrerad och sedan förlåter dig själv. För att läka dina känslomässiga ärr kan du inte gömma dig för dig själv.
6 steg för att läka känslomässiga ärr från barndomen
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Smärtsamma händelser i ditt liv hänger kvar i form av känslomässiga ärr. För de flesta är det extremt svårt att hantera förhållanden som tar slut, skilsmässor, svek, förödmjukelse, försummelse och orättvisa. Vad som står klart är att många inte har läkt dessa sår, så de fortsätter lida och försöker maskera det för omvärlden.

Dessvärre inser de inte att ju längre de dröjer med att helt läka sig själva, desto djupare blir deras sår. Det kompliceras ytterligare när de vet att något inte står rätt till med dem, utan att inse att det är ett gammalt, oläkt sår. Om du läser det här vill du förmodligen lära känna dig själv bättre och börja ta några steg i rätt riktning. Det är därför vi idag ska försöka visa dig vad du vad behöver göra för att läka dina gamla sår.

kvinna med löv på ögonen

1. Acceptera dina känslomässiga ärr som en del av dig

Vänd inte bort huvudet – ditt känslomässiga ärr finns där. Du kan välja att erkänna det eller inte, men det enda sättet att gå framåt är att konfrontera det och gå vidare. Enligt Lisa Bourbeau betyder acceptans av ett sår att noggrant se på det, observera det och veta att det är en del av människans existens att lösa sådana problem.

Kanske tror du att det bästa du kan göra är att gömma dig för det, men sanningen är att det bara får dig att neka din smärta, och då fördjupas såret med tiden. Du måste acceptera och förstå att du varken är en bättre eller sämre person för att något har sårat dig. Att ha byggt upp ett skyddande skal är en heroisk handling för självbevarelse, men det har redan fyllt sin funktion. För att gå vidare är det dags att släppa taget om skalet som en gång skyddade dig.

När du accepterar dina känslomässiga ärr lär du dig vad du verkligen behöver. Om du inte gör det utvecklar du till slut långsiktiga problem såsom depression, ångest och osäkerhet.

2. Acceptera att det gör mer skada än nytta att ge vika för rädsla eller skuld

Om du fokuserar all kraft på din smärta slösar du bort din energi; energi som du borde använda för att läka dina känslomässiga ärr. Försök att förlåta de som skadat dig och lär dig att förlåta dig självdet är det enda sättet att öppna upp ditt hjärta och gå vidare.

Det första steget mot att förstå och bry dig om dig själv är att ta beslutet och finna viljestyrkan att övervinna dessa gamla sår. Du utvecklar inte bara dessa kvaliteter för ditt eget bästa, utan även för andras, vilket kommer resultera i ett bättre känslomässigt välmående på det stora hela.

tre vänner i varmluftsballong

Du kan inte förvänta dig att andra ska fiska upp dig från botten av brunnen varje gång du faller i. Det är orättvist att förvänta sig att någon ska göra det när det ansvaret ligger hos dig. Det är faktiskt den typen av tänkande som kan leda till förlusten av många förhållanden i ditt liv, något som i sin tur kan skapa mycket känslomässig smärta.

3. Tillåt dig själv att känna vrede mot andra som sårar dig

Ju mer skada du lider och ju djupare dina sår, desto vanligare är det att lägga skuld på och känna vrede mot de som gjort dig illa. Tillåt dig själv att vara arg, men lär dig även att förlåta dem. Om du försöker kämpa mot vreden leder det bara till att undertrycka smärtan, som i sin tur omvandlas till hat och förbittring – två oerhört skadliga känslor.

Att leva i en negativ känslospiral fångar dig i ett liv av smärta och missnöjdhet. Det får dig bara att vidare maskera ditt sanna jag. Som reslutat blir det omöjligt för dig att öppna ditt hjärta och ta itu med dina känslomässiga ärr.

4. Genom acceptans och förlåtelse kommer förändring

Samtliga av dina upplevelser har lärt dig något. Du kanske finner det svårt att acceptera eftersom ditt ego är en mästare på att bygga murar för att dölja dina inre problem. Ja, ditt ego kan göra livet komplicerat, men det är genom dina tankar och beteenden som du lär dig att förenkla det igen. Alla förändringar kräver stor ansträngning. Men du måste blicka mot framtiden och förstå att en vägran att vara dig själv är något du måste ändra.

kvinna som har känslomässiga ärr

5. Se på världen både med och utan smärta

Ta lite tid att reflektera över hur du har burit dina sår under årens lopp. De fanns där och kontrollerade dina handlingar även om du inte märkte det. Kasta dina masker åt sidan; döm inte dig själv och kritisera inte andra. Lägg allt du har framför dig när du försöker läka dina sår.

Du kan ändra hur du ser på saker och ting på en dag. Eller så kan det ta månader eller till och med år. Det bästa är om du kan säga till dig själv: “Okej, jag har burit denna mask av dessa anledningar, men nu är det dags att ta av den.” På så sätt vet du att du är på rätt spår. För den kvarvarande delen av resan kommer du känna en fantastisk kraft inom dig som för dig framåt och som kommer från insikten att du inte längre behöver gömma dig.

6. Förlita dig på din vänskapscirkel för att läka känslomässiga ärr

Kanske har du trott att du kan hantera vad som helst eftersom du redan varit med om så mycket. Det finns dock ingen anledning att undvika trösten från någon som älskar och tålmodigt stöttar dig.

Självklart kan stödet från familj och vänner vara viktigt för att övervinna livets många hinder. Dra dig inte undan från deras omfamning. De är också en del av dig. T illsammans kan ni bygga ett nytt utrymme där du kan leva utan smärta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pennebaker, J. W. (1997). Opening Up: The Healing Power of Eemotional Expression. New York: Guilford.
  • Schmidt, S. (2004). Mindfulness and Healing Intention: Concepts, Practice, and Research Evaluation. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. https://doi.org/10.1089/1075553042245917

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.