5 känslomässiga sår från barndomen

5 känslomässiga sår från barndomen
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Det är dessvärre rätt vanligt att vår emotionella hälsa skadas från barndomen. Vi är ofta inte medvetna om vad som blockerar oss, vad som gör oss yra eller vad vi är rädda för. I majoriteten av fallen är grunden till vad vi känner det vi upplevde som barn – sår som orsakades av några av våra första upplevelser i världen och som aldrig läktes.


“Emotionella sår är smärtsamma upplevelser från barndomen som formar våra vuxna personligheter, vilka vi är och hur vi möter motgångar.”


Vi måste bli medvetna om dem och undvika att gömma undan dem. Ju längre vi väntar med att läka oss, desto djupare blir såren. Rädslan för att återuppleva smärtan får oss att hitta på hundratals olika masker som endast hindrar oss från att gå framåt i livet. Det är just detta vi bör undvika.

Svek, förödmjukelse, misstro, övergivenhet, orättvisa… Dessa är några av de sår som Lisa Bourbeu varnar oss för i sin bok, The 5 Wounds that Keep You from Being Yourself. Låt oss ta en titt.

1. Rädsla för att bli övergiven

Övergivenhet är en av de värsta fienderna för de som blev övergivna under barndomen. Tänk dig hur smärtsamt det måste vara för att barn att lämnas ensamt, isolerat och oskyddat i en okänd värld.

Övergivning

Som en konsekvens gör de allt för att inte uppleva övergivning igen när de blir vuxna. Alla som upplevt det tenderar därför att överge både sina föräldrar och projekt i ett tidigt skede. Detta reflekterar exklusivt vad som får dem att återuppleva lidandet.


“Det är vanligt för personer att tro och tala på följande sätt: ‘Jag lämnar dig innan du kan lämna mig’, ‘Ingen stödjer mig, så jag kommer inte stödja detta’, ‘Om du lämnar mig kommer du inte tillbaka…’


Dessa personer kommer behöva arbeta igenom sina rädslor för att vara ensamma, deras rädsla för att överges och deras bortstötning av fysisk kontakt (kramar, kyssar, sexuell kontakt…). Detta sår är inte lätt att läka, men en bra start är att konfrontera rädslan för att vara ensam tills en positiv och uppmuntrande inre dialog börjar flöda.

2. Rädsla för att stötas bort

Detta sår hindrar oss från att acceptera våra känslor, tankar och upplevelser. Det dyker upp under barndomen och orsakas av bortstötning från föräldrar, familj eller omgivning. Smärtan som orsakas av denna skada hindrar barnet från att utveckla ett hälsosamt självförtroende och självkärlek.

Det orsakar tankar av bortstötning, av att inte vara önskad och försämrade tankar om en själv. Det bortstötta barnet känner sig ovärdigt kärlek och förståelse, och rädslan för att återuppleva detta lidande leder till ännu fler känslor av isolering.


“Det är troligt att en person som stöttes bort som barn är blyg och skygg som vuxen. Av denna anledning måste vi arbeta genom våra interna rädslor som leder till panik.”


Om detta är fallet för dig bör du tänka över ditt eget beteende och ta beslut för dig själv. Varje gång kommer det att störa dig mindre när personer försvinner, och försök att inte ta det personligt när personer ibland glömmer att inkludera dig. Du är den enda personen du behöver för att leva ditt liv.

3. Förödmjukelse under barndomen

Detta sår kan orsakas när vi utsätts för andras ogillande eller kritik. Vi kan skapa dessa problem hos barn genom att säga att de är dumma, dåliga eller överviktiga, samt genom att diskutera deras problem framför andra (något som dessvärre är väldigt vanligt). Detta förstör otvivelaktigt ett barns självförtroende och gör det svårt för det att bygga upp en hälsosam känsla av självvärde.

Rädsla

Detta resulterar ofta i en personlighet som är beroende av andra. Vidare lär de sig att vara “tyranner” och själviska som en försvarsmekanisk, och anstränger sig till och med för att förödmjuka andra för att skapa en skyddande sköld.

De som drabbats av dessa typer av upplevelser måste jobba med sin egen självständighet och frihet, såväl som med att förstå andras behov, rädslor och prioriteringar.

4. Svek eller rädsla för att lita på andra

Detta sår öppnas när personer som står barnet nära bryter sina löften, vilket leder till känslor av svek och att ha lurats. Som en konsekvens orsakar det en misstro som kan leda till avund och andra negativa känslor, en känsla av att inte vara värdig löften och vad andra har.

Att ha dessa problem i barndomen leder till kontrollerande personligheter och perfektionism i vuxen ålder. De är personer som vill ha allt hugget i sten utan några lösa ändar, och lämnar inget åt slumpen.

Rädsla för tillit är ett sår från barndomen

Om du upplevde dessa typer av problem under barndomen känner du troligen ett behov av att utöva viss kontroll över andra. Detta förstärks ofta av en stark karaktärs närvaro, men det är en försvarsmekanism och sköld mot besvikelse.

Detta reflekteras ofta i hur de agerar, i och med att de gör sitt missnöje känt. Dessa typer av personer måste arbeta med sitt tålamod och sin tolerans, såväl som att lära sig hur man är ensam och delegerar ansvar.

5. Orättvisa i barndomen

Känslor av orättvisa är upplevelser i miljöer där de huvudsakliga vårdnadsgivarna är kalla och auktoritära. Dessa krävande personligheter genererar känslor av maktlöshet och lönlöshet, både under barndomen och som vuxen.

Albert Einstein summerade denna idé med ett välkänt citat:


“Vi är alla genier. Men om du dömer en fisk efter dess förmåga att klättra i träd kommer den att leva hela sitt liv i tron att den är dum.”


Som en konsekvens blir personer som drabbas av denna typ av smärta stela och ser bara saker i svart eller vitt. De försöker vanligtvis vara viktiga och uppnå stor makt eller framgång. De kan bli fanatiska över ordning och perfektionism. De har ofta radikala idéer, vilket gör det svårt för dem att ta självsäkra beslut.

För att ta itu med dessa problem måste dessa personer jobba med sin misstänksamhet och mentala stelhet för att tillåta sig själva att vara mer flexibla och lita på andra. Nu när du känner till de fem såren i sinnet som kan påverka ditt välmående, hälsa och förmåga att utvecklas som individ är det dags att börja läka.


“Det första steget, som med allt i livet, är att acceptera såren inom oss, ge oss själv tillåtelse att vara arga och, framförallt, ta oss tid att läka.”


Källa: Bourbeau, L. (2003) The 5 Wounds That Keep You from Being Yourself.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.