De 4 viktigaste värderingarna du kan ge dina barn

Det är väldigt viktigt att dina barn lär sig att allt i livet kräver arbete och att vägen till lycka är att lära sig uppskatta de små sakerna.
De 4 viktigaste värderingarna du kan ge dina barn

Senaste uppdateringen: 03 november, 2018

Utbildning är en av de viktigaste aspekterna av att vara en människa. Om du är en mor, far, mormor eller lärare är det viktigt att du frågar dig själv vad du bör föra vidare till dina barn, barnbarn eller elever. I dagens artikel vill vi att du överväger dessa fyra kärnvärderingar.

1. Empati

Flicka luktar på blomma

Vad kan vara viktigare än att lära sig hur man sätter sig själv i någon annans skor? Det är så man får bättre förstående för sig själv och andra – att bygga sitt liv på ömsesidig respekt, lycka och harmoni. Att förstå att ens handlingar orsakar skada och att undvika att orsaka skada på andra är en exceptionell värdering.

Empati möjliggör för personer att bilda verkliga vänskapsband, respektera sina partners och att vara lyckliga med andra i sina liv i framtiden. Att veta att andra också upplever rädsla, lycka, ångest eller skam hjälper till att förbättra vårt samhälle. Att förstå att saker vi gör kan skada andra gör oss mer respektfulla mot deras känslor. Det är en värdering som är väl värd att väcka hos andra.

2. Ödmjukhet är viktigt för barn

Barn i gräset

Det är viktigt att barn lär sig att de inte är bättre än någon annan eller något annat. De ska inte skryta för andra, oavsett vad de har. Ödmjukhet möjliggör för oss att vara lyckliga med oss själva eftersom vi lär oss att uppskatta det enkla och de mest grundläggande saker, som i grund och botten är det viktigare i livet.

Att leva med en ödmjuk attityd kommer hjälpa dig få en mer realistisk syn på saker och personer omkring dig. För att uppnå detta borde du försöka att inte leva i materiell rikedom eller prylar, lära dina barn att allt i livet kräver arbete och att de små, immateriella sakerna är de viktigaste. Att utöva ödmjukhet är en oersättlig värdering som vi inte alltid kommer ihåg när vi uppfostrar våra barn. Kommer du prova?

3. Engagemang

Pojke läser magisk bok

Engagemang är något som barn utvecklar med tiden, men det kan främjas från ung ålder. När de växer upp kan de lära sig att ta ansvar för sina dagliga handlingar och bli mognare. Att engagera sig i saker hjälper dem att bli bättre människor, bättre elever, bättre familjemedlemmar och bättre vänner.

Starka band och värderingar stärks på detta sätt. Lär dem att det finns viktiga saker i livet som är värda att kämpa för och att man alltid ska försöka bättra sig. De borde veta att alla ord som yttras har en mening, till exempel bokstavligt eller bildligt.

4. Värdet av självförtroende

Dansande flicka

Självförtroende är en viktig värdering som ditt barn bör anamma från dag ett. Ge dem stöd och lovord, beröm saker de gör bra och tillhandahåll riktlinjer som hjälper dem undvika misstag. Uppmuntra bra beteende genom att demonstrera vad du vill att de ska göra, och uppmuntra dem att ta chanser med självförtroende och vetskapen att misslyckanden inte är dåliga – med arbete kan de uppnå vad som helst. En person med högt självförtroende är stark och mindre benägen att skada andra som verkar lyckligare än de själva. Barn förtjänar denna känsla, och vi kan vårda den hos dem.

Kom ihåg att du måste föregå med gott exempel för att ingjuta dessa kärnvärderingar. Var konsekvent, sträng och entusiastisk samtidigt som du visar stor tillgivenhet till dina barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.