5 tips för att hantera känslomässig smärta

Acceptans och egenkärlek är viktiga för att stå ut med känslomässig smärta, läka och gå vidare. Du måste utveckla en motståndskraftig attityd så att dina känslor kan hjälpa dig att växa.
5 tips för att hantera känslomässig smärta

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Känslor påverkar människor på djupet och kan leda till mycket lidande om de inte hanteras ordentligt. Det är därför viktigt att känna till några nyckelmetoder för att hantera känslomässig smärta.

De kan hålla dig borta från att sjunka ned i ett hål av förtvivlan, även om du har problem som är för stora att axla. Du kan även utveckla motståndskraft och förbättra din självkänsla. Följande är viktiga faktorer som kan hjälpa dig att övervinna motgångar.

1. Ge dig själv den kärlek du förtjänar

Kvinna älskar sig själv

Ingen lär dig hur man tar hand om och älskar sig själv. Andra insisterar dock på att ha dig där när de behöver dig. Om du inte prioriterar dig själv kommer du vid problem tvingas hantera det faktum att du inte kan tänka på dig själv först trots allt som händer.

Fall aldrig i fällan att beskylla dig själv eller falla offer för vad som händer dig. Det kommer bara öka mängden smärta du känner. För att hantera känslomässig smärta måste du vara generös, tålmodig, vänlig samt flexibel med dig själv. Det är det enda sättet att lämna den obehagliga situationen bakom dig.

2. Hitta källan för att hantera känslomässig smärta

En av de svåraste sakerna att göra är att identifiera källan till din smärta och inte vara rädd för att se den i vitögat. Det ökar ditt lidande, men du måste göra det för att kunna gå vidare och lämna det bakom dig.

Att hantera känslomässig smärta är att inte fly från vad som sårar dig. Du kan heller inte vända ryggen till det eller täcka det med lappar som bara kommer förlänga dess varaktighet. Du måste gå tillbaka till början och fråga dig själv: vid vilken punkt uppstod smärtan? Att identifiera orsaken till din smärta kommer ge dig ett övertag.

Om du är medveten om vad som utlöser ditt lidande kan du hitta ett sätt att bli av med det.

3. Acceptera vad du inte kan förändra

Person går på vatten vid soluppgången

För att framgångsrikt hantera den känslomässiga smärtan måste du analysera situationen som åsamkar dig sådan skada och fråga dig själv: “Kan jag förändra det?”

Det finns vissa situationer som du kan förändra. Till exempel var du bor, komma bort från en person som sårar dig eller bara ta ett beslut som stoppar det du tillåtit åsamka dig smärta. Det finns andra omständigheter som inte ligger i din makt att förändra, som till exempel sjukdom, död eller förlust av ett jobb.

I dessa fall måste du jobba med din acceptans. Det är ett utmärkt tillfälle att göra det och en stor lärdom för framtida situationer.

4. Ge inte upp; ta kontroll för att hantera känslomässig smärta

Skrikande kvinna

Det kan vara lätt att släppa kontrollen över sitt liv när man förlorar sig själv i sorg. Det kan få dig att drifta utan anhalt och känna dig helt vilse. Först och främst är det viktigt att du anstränger dig för att se vad som hände med ditt perspektiv. I dåliga tider är det lätt att tro att det värsta har hänt – det förvärrar bara den faktiska situationen.

Det är även viktigt att dra styrka från annat håll för att åstadkomma vad du måste. Det kan vara en utmärkt chans att sätta mer realistiska mål, om det har varit orsaken till din känslomässiga smärta. Det viktigaste är att du känner dig förmögen att ta tyglarna och inte svepas iväg av strömmen. Dina problem och motgångar kan hjälpa dig att växa så länge du låter dem.

5. Erkänn vad du känner

Kvinna står inför utmaning i form av ett berg

Allt ovan är inte till någon nytta om du vägrar acceptera att du känner smärta och lidande. Ibland vill du inte erkänna det, men det är väldigt viktigt att göra det.

  • Att vara ärlig med dig själv kommer även låta dig vara ärlig mot andra. Det gör att de kan ge dig bättre stöd och styrkan du trodde att du förlorat baserat på allt som hänt.

Om inget av det hjälper dig ska du inte vara rädd för att prata med en expertDe ger dig verktygen du behöver för att hantera känslomässig smärta och också förbereda dig på framtida upplevelser och situationer. Ta till dig vad vi gått igenom för att lättare hantera känslomässig smärta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.