7 anledningar till att du bör besöka en psykolog

När man går till en psykolog kommer man inte belasta familjen med emotionella bördor. Psykologen kommer hjälpa en med att hitta rätt metoder för att vi ska kunna lösa problemen själva.
7 anledningar till att du bör besöka en psykolog

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2019

Även då vi har “utvecklats” tillräckligt så att vi äntligen förstår att psykologer inte är något för “tokstollar” så är det ändå många som är tveksamma till att besöka en psykolog.

Professionell hjälp och terapi kan hjälpa oss att lösa problem för förr, förbättra nuet och förändra vår framtid.

Detta är bara några av anledningarna till att gå till en terapeut. Få reda på mer i den här artikeln.

Varför bör man besöka en psykolog?

Du bör först och främst göra dig av med uppfattningen att du måste vara galen för att gå till en psykolog. Tänk på det som ett sätt att ta hand om dina problem och din ångest.

Precis som du går till en hårsalong för att ta hand om håret eller gör en mask för att motverka rynkor så behöver man också ta hand om sinnet.

Att be om professionell hjälp är inte enkelt och kräver en viljekraft som man ofta inte har.

Kom ihåg att du inte alltid kan kontrollera allt själv. Du kan inte veta allt heller, och därför finns det terapi.

Tro inte heller att du måste fortsätta med din psykolog hela livet. Du bestämmer själv när du vill fortsätta och när du vill stoppa då du känner att du har kunna lösa det problem som påverkar dig.

Anledningar till att gå till psykologen

Till skillnad från vad folk tror så är det modigt att be om hjälp och inte fegt.

Precis som man inte bör genomlida fysisk smärta (tandvärk, ryggvärk etc) så bör man inte heller genomlida emotionell smärta.

Om du inte vet varför du bör besöka en psykolog så lyssna på dessa anledningar:

Det är ett utrymme för dig

Kvinna som pratar med psykolog.

Du kanske spenderar hela dagen med att arbeta eller utföra sysslor i hemmet.

Du har inte tid till dig själv. Att till gymmet eller skönhetssalongen, ta en tupplur eller ett långt bad – allt detta är saker som du inte har tid med p.g.a. tidsbrist.

  • Använd därför sessionen som ett utrymme där du kan ta tag i situationen. Som om det vore en massage, men för själen.
  • Att vänta en timme i vecka på att lösa dina problem är inte att vara självisk, utan det är en möjlighet att förbättra din relation med dig själv och andra.

Det kommer hjälpa dig att förstå

Känslorna kan många gånger ta kontroll och göra att man inte tänker klart eller vet vad man gör. Andra gånger förstår man inte varför man gör vissa saker.

Vi har alla mentala blockeringar, upplevelser och situationer som gör det svårt för oss att bete oss på ett visst sätt.

Att besöka en psykolog kan exempelvis hjälpa oss att förstå varför vi är på detta sätt och varför samma sak alltid händer oss.

Du kanske behöver en “formell” förklaring till dina känslor och hur du ska hantera dem.

Personen kommer inte döma dig

Kvinna som ligger på soffan.

Har det någonsin hänt dig att du, då du pratar med en vän, en partner eller en familjemedlem, känner att andra dömer dig? Anledningen till detta är att personerna runt omkring dig kan vara partiska eller ha förutfattade meningar.

  • Psykologen å andra sidan lyssnar inte “aktivt” på dina problem, utan analyserar ditt sätt att uttrycka dig, ditt språk, dina gester och dina reaktioner.
  • Han kan då utvärdera situationen och ge dig ett professionellt synsätt utan att döma ditt beteende.

Du kommer få en annan åsikt

Terapeuten har studerat för att bättre kunna erbjuda sina patienter olika åsikter, värderingar eller synsätt från en mer “objektiv” vinkel. Med andra ord kommer inte känslor och tabun i vägen som skulle kunna hända med din bästa vän.

  • Du kan få en förklaring från ett annat perspektiv och det kommer hjälpa dig att bete dig annorlunda nästa gång.
  • Psykologen är inte emotionellt involverad med dig och har därför ett bredare perspektiv.
  • Det kommer bli väldigt användbart för att gå framåt, modifiera negativa beteenden och så att du ska kunna känna dig till freds med dig själv.

Det kommer vara bra för dig att prata

Man som sitter på soffan.

Psykologen är många gånger tyst och låter patienten inse felet eller situationen själv. Att omvandla dina känslor till ord är fundamentalt och det uppnås genom att prata.

Att låta tårarna flöda, ilskan sippra ut eller låta ilskan minska beror på varje person… och det som vi uttrycker i detta utrymme är endast reserverat för oss.

Det blir en utmaning för dig

Att gå i terapi är som att prata med spegeln; den enda skillnaden är dock att svaret inte alltid är det som man vill höra. En terapeut kommer inte säga till dig samma sak som din familj gör, och det är en tillräckligt bra anledning till att besöka en psykolog från första början.

Han kommer inte säga att du har 100% rätt och inte heller kommer han vara på din sida i varje situation.

Så du kan hitta en lösning på dina problem själv som ett sätt att låsa upp ett trauma eller komma över ett hinder. Du kommer utmana dig själv till att förbättras och gå vidare.

Du kommer ha redskapen för att förbättra din situation

Kvinna som samtalar med psykolog.

En psykolog säger inte till dig vad du ska göra, utan hjälper dig att hitta rätt metoder för att uppnå målet själv.

Genom att identifiera vad som händer dig och bekanta dig med situationen kommer du kunna göra något åt situationen.

Att gå besöka en psykolog är en fantastisk idé, även då man inte har något trauma från förr som fortfarande påverkar en. Du kanske inte anser att du har problem som behöver lösas, men man kan alltid förbättras som person med hjälp av terapin.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.