Lär dig vikten av att sätta gränser för din generositet

Lär dig vikten av att sätta gränser för din generositet
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 20 juni, 2023

Att känna till hur du gör för att sätta gränser för din generositet är viktigt för att skapa hälsosamma relationer. Det finns de som tenderar att naturligt “ge allt” i sina relationer, från omsorg till presenter eller helt enkelt bara genom att alltid finnas till för den andra. När blir detta skadligt, och när ska vi slå på bromsen?

Sanningen är att det finns många situationer där det är nödvändigt att veta hur man säger “nej” för att inte äventyra sitt eget välbefinnande. Att vara generös hela tiden kan leda till att andra utnyttjar eller inte tar sitt ansvar. Vill du veta mer om det? Fortsätt läsa.

Varför är det viktigt att sätta gränser för din generositet?

Att sätta gränser för din generositet innebär också att skydda och ta hand om dina relationer. För att en relation ska fungera och bibehållas över tid måste den vara rättvis; de inblandade måste känna att de ger och får lika mycket och inte att en av dem anstränger sig och bara ger kontinuerligt, medan den andre bara tar emot.

Å andra sidan har detta också att göra med en fråga om egenvård och självrespekt. Det handlar om att lära sig att hjälpa andra utan att ställa krav på sig själv eller äventyra sitt eget välmående. Att vara generös och att bli respekterad är en del av de sociala färdigheter som är nödvändiga för mental hälsa.

På samma sätt har att kunna säga “nej” också att göra med att ta ansvar för sitt välmående. Alla borde vara kaptenen i sitt eget liv. (Men det betyder inte att vi inte kan söka en “co-pilot” vid vissa tillfällen, förstås).

Men att ta ansvar för dina egna beslut och inte vara beroende av andras generositet är också en viktig del av vår tillväxt.

Vad är det viktiga för gränserna för din generosida?
Obegränsad generositet kan ha negativa effekter ditt välbefinnande.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Vad är eudemonism? Olika typer och efterlevnad

Några nycklar för att sätta gränser för din generositet

Generositet är en dygd som kan bidra till att skapa goda relationer, både personliga och arbetsrelaterade. Men om det missbrukas kan det leda till känslor av frustration eller ilska. Därför är det tillrådligt att tillämpa några rekommendationer för att begränsa det vid vissa tillfällen.

Du är inte den enda som kan hjälpa andra

Kanske går du med tron att du är den enda personen som kan erbjuda hjälp och att om du inte gör det så kommer ingen annan att göra det. Detta är dock inte riktigt sant. Kom ihåg: alla är kapabla att ge och ta emot hjälp, och att tro att du är den enda sätter inte bara orättvis press på dig själv, utan är också väldigt egocentriskt.

Bestäm hur mycket du verkligen kan hjälpa

Om du känner dig bekväm med att hjälpa är detta bra. Om det ligger i din natur att göra det, försök inte ändra på det. Men sanningen är att du inte kan fixa livet för alla runtom dig. Och skulle du försöka, är detta inte något som gör gott vare sig för dig eller för andra omkring dig.

Det du istället kan försöka göra är att erbjuda ditt stöd, men samtidigt lämna ett handlingsutrymme så att den andra personen också kan agera mer. Alternativt kan du föreslå att den andra bara får prata av sig till dig, eller ventilera sina problem med någon annan. Kort sagt handlar det om att samarbeta och att inte ta på dig en börda som egentligen inte är din.

Lär dig att se generositet som ett val, inte som en skyldighet

Det är viktigt att veta att du kan säga ja och nej; generositet ska vara spontant och flytande. När du känner att andra lyssnar på dig för att de inte har något annat val, är det för att det är påtvingat. I detta fall måste du lyssna på dig själv för att bestämma hur mycket du faktiskt ska ge, och handla enligt detta.

Acceptera att du inte alltid kommer att göra alla nöjda

Att göra andra nöjda bör aldrig vara ett krav eller ens en övervägande när du tänker på att hjälpa någon. Kom ihåg: inte alla kommer att vara nöjda och glada, men detta är okej. Att sätta gränser innebär också att det kommer att finnas de som blir upprörda eller inte kan acceptera det.

Lär dig att acceptera och själv be om hjälp

Många gånger faller de som karaktäriseras som för generösa mellan stolarna när de själva ber om hjälp eller tar emot råd från andra människor. I denna mening är det nödvändigt att lära sig att vara uppmärksam på den tid och ansträngning som du ägnar åt andra, och att det är bra att balansera balansen mellan att ge och ta emot.

Undvik att alltid ha “ja” som standardsvar

Vi måste vara medvetna om att varje person har sitt eget liv, sina planer och sina åtaganden. Därför är det vid många tillfällen bättre att säga “nej” och prioritera dig själv.

Mujer poniendo gränser
Att lära sig säga NEJ är avgörande för att etablera sunda gränser i relationer.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Att föra tacksamhetsdagbok: Vad det är och hur du gör

“Extrem” generositet och vad man ska göra åt det

Om du utövar gränslös generositet bör du fråga dig varför du egentligen gör det. I många fall kommer ett sådant mönster av låg självkänsla, osäkerhet eller sökandet efter acceptans och erkännande av andra.

När vi förstår det från detta perspektiv, kan vi se att det är skadligt både för oss själva och för de band vi vill knyta. Så länge du ignorerar dina egna önskningar och behov, blir dina relationer ouppfyllande och utan ömsesidighet.

Det är en situation som kan leda till mycket ohälsosamma jämförelser, som “De ger inte lika mycket som jag gör” eller till falska förväntningar: “Om jag ger nu, kommer de att ge tillbaka senare”. Och när detta inte händer leder det till frustration och förbittring.

I slutändan kan det att vara för generös också vara ett sätt att omedvetet sätta dig själv i centrum för uppmärksamheten. Det vill säga, det finns en viss grad av egocentrism som kan få en person att agera på detta grönslösa sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rosa, A. I., Inglés, C. J., Olivares, J., Espada, J. P., Sánchez-Meca, J., & Méndez, X. (2002). Eficacia del entrenamiento en habilidades sociales con adolescentes: de menos a más. Psicología conductual10(3), 543-561.
  • Brañas-Garza P, Rodríguez-Lara I, Sánchez A. Humans expect generosity. Sci Rep. 2017 Feb 14;7:42446. doi: 10.1038/srep42446. PMID: 28195218; PMCID: PMC5307963.
  • Bernal, A. O. (1990). Las habilidades sociales y su entrenamiento; un enfoque necesariamente psicosocial. Psicothema, 93-112.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.