4 tips för att öka din självmotivation

Lås våra tips för hur du kan öka din självmotivation. Det börjar med egenvård till att reflektera över vilka mål som är viktiga för oss.
4 tips för att öka din självmotivation
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2024

Självmotivation är inte alltid det lättaste; det finns tillfällen då vi känner att vi är kapabla att “erövra världen”, medan det finns andra då vi kan känna oss oförmögna att ensa ta ett steg ut ur vår komfortzon. Dessa gånger kan vi behöva några verktyg för att öka vår självmotivation och komma upp på banan igen.

Vad kan vi göra för att behålla vårt fokus och intresse? Sanningen är att utvecklingen av självmotivation är en del av ett dagligt och ständigt arbete. Men det är det som aktiverar oss och hjälper oss att ge mening åt de handlingar vi vidtar. Låt oss ta en titt på några användbara riktlinjer för hur vi kan öka vår självmotivation.

4 tips för att öka din självmotivation

En artikel som publicerad av den ideella organisationen Digital Promise definierar självmotivation som “kraften som driver dig att göra saker”. Denna kan motiveras av olika inre och yttre faktorer, såsom kärlek till någon, en önskan att göra något, eller helt enkelt behovet av pengar.

Hur som helst är att hålla sig motiverad ett sätt att öka produktiviteten, vara mer kreativ och, naturligtvis, hantera stress. Det är därför självmotivation anses vara en viktig färdighet. Hur gör du då för att öka din självmotivation i dessa stunder? Ta del av följande tips!

1. Öka din självmotivation genom att stärka din självkänsla

Självmotivation har också att göra med självkänsla: det vill säga att värdesätta oss själva, respektera oss själva och tro på att vi är kapabla. I denna mening är det viktigt att erkänna våra prestationer och erfarenheter, samt att acceptera våra tillkortakommanden och att vi inte är perfekta (överge ambitionen att måsta vara det).

Allt detta gör att vi kan komma i rörelse och lita på våra förmågor. I sin tur är det en nyckel att vi ser oss själva som värda välmående och framgång. Men hur uppnår vi då bättre självkänsla? Tja, den bästa utgångspunkten är egenvård.

Att få tillräckligt med vila, äta bra, hitta en balans mellan fritid och arbete och lära sig att sätta gränser är några exempel.

Motivation kräver inte bara ett prestationsorienterat tillväxttänk, utan också att lyssna på och ge plats åt våra mest grundläggande biologiska och kroppsliga behov.

Vi tror att du också kan njuta av att läsa den här artikeln: Nunchi-metoden: en koreansk teknik för lycka

2. Lär dig att hitta en sund balans mellan optimism och verklighet

För att hålla oss motiverade måste vi kunna se att våra beslut och handlingar för oss närmare det vi vill uppnå. Vi kanske inte är helt nöjda med resultaten ännu, men de för oss närmare målet.

Det är viktigt att ha en optimistisk syn på framtiden och en tilltro till att vi kommer att kunna nå våra mål. Annars vore det ingen idé att vidta åtgärder. Naturligtvis ligger det också i vårt bästa intresse att identifiera hinder och acceptera förekomsten av svårigheter, men det bör inte vara vårt främsta objektiv. Vi bör inte låta oss bli överväldigade av negativt tänkande.

Samtidigt kan motivationen inte vila på fullständig fantasi eller naiv optimism baserad på tron att “allt kommer att ordna sig”. Det finns en fras som säger att “Du skapar din egen lycka”; det krävs i själva verket åtgärder för att dra nytta av alla möjligheter.

I den meningen måste vi, förutom självförtroende, också lära oss att hantera frustrationen över att saker och ting inte alltid går som planerat. Vi måste undvika mål som är för krävande (eller ouppnåeliga) och välja att vara realistiska.

3. Arbeta med din självkännedom

Att känna sig själv är också nyckeln till att utveckla sin egen motivation. Att veta vad som motiverar oss kommer inte bara att hjälpa oss att orientera våra ansträngningar, utan också att identifiera hur vi uppnår dem på en personlig nivå.

En recension publicerad i Annual Review of Psychology kommenterar att introspektion är nyckeln till att utveckla självkännedom. I synnerhet hjälper det till att konstruera nyttiga personliga berättelser. Dessutom hjälper det oss också att se på oss själva genom andras ögon och observera vårt eget beteende.

Introspektionsövningar hjälper oss att uppfatta, tolka och förstå våra egna känslor, tankar och beteenden. Därför är det grundläggande för självkännedom.

4. Lär dig hur du organiserar dig för att öka din självmotivation

En annan riktlinje för självmotivation har att göra med att sätta ordning och reda på prioriteringar. Har du inte detta, kan känslan av att inte ha kontroll över vissa saker vara överväldigande.

Så till att börja med bör vi fastställa vad det är vi verkligen vill uppnå. Sedan måste vi börja bryta ner detta mål i mindre, mer hanterbara enheter.

Till exempel: Du vill klara av ett slutprov i engelska. Då skulle du kunna ställa dig frågorna: Hur mycket tid har du på dig? Vad behöver du studera? Det är också viktigt att identifiera om du måste börja från början, hur viktigt provet är egentligen osv.

I denna process är det en bra idé att hitta ett sätt att organisera oss på ett vis som fungerar bäst för oss; det kan innebära att du skapar ett schema, noterar i en kalender eller något annat som passar dig.

Det faktum att kunna sätta upp små, uppnåeliga och konkreta mål fungerar som ett “piller” för motivation på en daglig basis. Slutligen måste vi komma ihåg att uthållighet också är mycket viktigt för självmotivation.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också gillar att läsa: Att vara lycklig är inte en utopi: reflektioner om lycka

Vikten av självmotivation i våra liv

Motivation är det som mobiliserar en person att utföra en viss aktivitet genom att använda de resurser som finns för honom/henne och anta ett visst beteende. Det har också att göra med uthållighet och avsikt.

Om vi tänker på självmotivation som rörelse och energi, då vet vi varför det är viktigt i våra liv. Det är viktigt att känna entusiasm, att ha drivkraften att “fortsätta att gå”, och att vilja prova på.

Det är detta som får oss att känna en koppling till de aktiviteter vi gör; det är till för att ge oss mening, men också för att uppmuntra oss att förändras.

Motivation kräver också att vi frågar oss själva om omotivation

Självmotivation har sin baksida, vilket är inget mindre än omotivation. Men vi gör sällan den reflekterande övningen att identifiera vad det är som gör oss omotiverade eller som absorberar vår energi. Men att veta vad vi inte gillar och vad vi skulle vilja ändra gör att vi kan hitta punkter att agera på eller utrymmen att ingripa i.

Kom alltid ihåg att denna process är direkt relaterad till din självkänsla och ditt känslomässiga tillstånd; därför är en längre period av håglöshet och obehag skadligt för hälsan. I den meningen är det viktigt att vara uppmärksam på hur du känner och att inte underskatta detta.

När du väl är medveten om de saker som håller dig rotad i missnöje, kommer du att ha fler verktyg som hjälper dig att se vilka saker du vill förändra. Här kommer självmotivation att ge dig impulsen att uppmuntra dig att röra på dig och tänka på förändring.

Vid den här punkten så är det inte det viktiga att tänka på “stora bedrifter”; självmotivation handlar inte om en 180-graders helomvändning. Ibland handlar det bara om små beslut som steg för steg leder till allt större välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.