Nunchi-metoden: en koreansk teknik för lycka

Nunchi-metoden: en koreansk teknik för lycka
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 07 april, 2023

Att uppnå lycka är ett universellt mål som delas av alla människor. Det finns dock inte en enda väg att nå den. Olika strömningar, författare och discipliner har alla sin egen metod. Men utöver detta, på en kulturell nivå, har varje land också sin egen uppfattning om lycka. Och även sin egen tolkning av hur man uppnår det. Idag ska vi upptäck det koreanska perspektivet på lycka med Nunchi-metoden.

Korea inte en nation som är särskilt oroad över sina medborgares mentala hälsa. Faktum är dock att självmordsfrekvensen är runt 26,7 per 100 000 invånare (en siffra långt över världsgenomsnittet på 9,35 per 100 000). Därför kan det verka förvånande att det finns en intressant koreansk kulturell metod för att uppnå lycka som vi kan lägga till i vårt dagliga liv.

Men vi talar om ett kollektivistiskt samhälle, mycket fokuserat på det gemensamma bästa och upprättandet av sociala relationer. Vi kan säkert alla hålla med om att våra mänskliga kontakter spelar en grundläggande roll i vår väg till framgång och uppfyllelse; därför kan det vara intressant att följa några av föreskrifterna för den så kallade Nunchi-metoden.

Vad är Nunchi-metoden?

Metod Nunchi: la técnica coreana para ser feliz
Att förstå andra människor på djupet kan hjälpa dig att bli lyckligare.

Termen Nunchi eller Noonchi betyder “ögonkraft” eller “ögonmått”. Denna bokstavliga översättning kan låta lite diffus, men kan tolkas som “förmågan att se bortom det skenbara och få en djup förståelse av vad som händer runt omkring dig.”

Det är specifikt inriktat på sociala relationer, så det tolkas som förmågan att vara intuitiv och uppfatta och förstå den andras inre värld, tankar och känslor och agera därefter. Det är ett koncept som ligger mycket nära empati och emotionell intelligens (en konstruktion som togs fram och populariserades av Daniel Goleman på 1990-talet).

Nunchi-metoden är en uråldrig koreansk praxis från uråldriga tider i deras kollektiva samhälle. Det är en högt värderad egenskap som främjas från tidig barndom och anses lika viktig som att lära sig läsa och skriva.

I själva verket är det mer än ett förslag eller en trend; det är ett socialt krav. Det anses viktigt att veta hur man läser andras känslovärld för att nå framgång på jobbet och socialt, och främjas därför noggrant inom olika områden.

Hur man använder Nunchi-metoden

Nunchi-metoden uppmanar oss att hela tiden tänka på att, precis som vi, har även andra sina egna tankar, åsikter och känslor och att vi måste ta hänsyn till dem. Det undviker individualistiska och själviska bemötanden och uppmanar oss att se bortom oss själva för att förstå andras perspektiv.

Denna förmåga att härleda andra människors mentala tillstånd kan också kallas inlevelseförmåga eller mentalisering. Det utvecklas runt 4 års ålder och lär barn att andra har sin egen synvinkel, som skiljer sig från deras egen, och tillskriver dem tankar och känslor. Vanliga fraser kan exempelvis vara: “Jag tror att du tycker så här” eller “Jag tror att du känner så här”.

Sanningen är att även om det är en naturlig mänsklig förmåga, som vi utvecklar i takt med att vår kognitiv mognad utvecklas, är det viktigt att öva på den. Vi tar oss inte alltid tid att kliva utanför vår egen värld för att fokusera på och förstå andra personer. För att göra det bör vi i huvudsak omsätta följande två strategier i praktiken.

Uppmärksamhet på icke-verbalt språk

Inte bara ord förmedlar stämningar. Var uppmärksam på kroppsspråket hos den person som följer dig.
Inte bara ord förmedlar stämningar. Var uppmärksam på kroppsspråket hos den person som är med dig.

De icke-verbala delarna av kommunikation ger oss värdefull och mycket fullständig information om vad andra personer tänker eller känner. Deras kroppshållning, gester, tonfall... alla dessa vägleder oss mot att förstå deras inre värld. Att veta hur man blir uppmärksam på dessa signaler är en konst som vi måste fullända.

Även om denna färdighet är användbar i alla situationer av social interaktion, är den särskilt användbar när du interagerar med barn eller icke-verbala människor. När språket inte är tillgängligt som kommunikationsmedel är dessa tecken avgörande för att förstå och svara på den andras behov.

Dessutom måste sammanhanget också beaktas för att skapa helheten och nå en förståelse. Till exempel, om vi ser ett barn gråta utanför sin grupp, kan vi dra slutsatsen att han har haft problem med resten eller att han har blivit avvisad och att detta orsakar honom smärta. Utifrån detta kan vi agera därefter, till exempel genom att ge tröst eller uppmuntra integration i gruppen.

Aktivt lyssnande

Å andra sidan är det viktigt att utveckla förmågan att lyssna, men att göra det med hängivenhet och genuint intresse. Om vi verkligen lyssnar på människor kan vi ofta höra att de tydligt berättar vad de känner och tänker.

Vi är dock så upptagna av vår egen synvinkel. Vi tänker bara på vad vi ska svara. Redan innan vi tar oss tid att verkligen höra och förstå. Aktivt lyssnande är avgörande när man använder Nunchi-metoden. Detta eftersom det anses vara porten till andras inre värld som vi försöker upptäcka och förstå.

Nunchi-metoden: tekniken som hjälper oss att bli lyckliga och framgångsrika

Vid det här laget undrar du kanske hur det kan hjälpa dig individuellt att vara snabb och exakt när det gäller att fånga andras mentala och känslomässiga tillstånd. Men att fullända denna konst kan öppna många dörrar för dig. Nunchi-metoden hjälper oss att skapa förtroendeband. Det hjälper oss också att relatera bättre till andra människor och att undvika olyckliga situationer.

Att placera andras behov på samma nivå som våra egna hjälper dig att enkelt navigera i den sociala världen. Det hjälper också till att öka din förståelse för andras känslor och tankar. Detta kan leda till att vi konsoliderar bra affärer, får en jobbefordran och får andras uppskattning. Därför kommer våra relationer att bli mer uppfyllande och tillfredsställande.

Kort sagt kan Nunchi-metoden förbättra ditt välbefinnande avsevärt och föra dig närmare dina mål. Varför inte börja utöva det?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.