4 tips för att tala med både ärlighet och empati

För mycket empati kan få dig att ljuga för att undvika att skada den andra personen. Och för mycket ärlighet kan få dig att verka okänslig. Så hur kan du balansera dessa två element i dina relationer?
4 tips för att tala med både ärlighet och empati
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att tala med både ärlighet och empati är inte lätt. Ärlighet är en grundläggande värdering när det gäller hur vi förhåller oss till andra människor. Ingen gillar att upptäcka att de har blivit lurade eller förrådda. Detta leder oundvikligen till en förlust av förtroende och tillit för den som ljugit.

När det gäller ärlighet är emellertid inte total sanning okej alla gånger, speciellt när du tänker på att andras känslor står på spel. Så ärlighet och empati är två begrepp som måste gå hand i hand.

I dagens samhälle prioriterar vi individualism, konkurrens och en missriktade idéer om självständighet och oberoende. På grund av detta antar folk ibland att ärlighet alltid är den bästa vägen att gå, men de glömmer konsekvenserna deras ord kan få för andra. Så hur kan du vara ärlig och empatisk på samma gång? Så här gör du.

Vad är ärlighet?

Ärlighet är förmågan att få dina tankar, ord och handlingar att stämma överens. På så sätt uttrycker du vad du tycker är sant, och agerar samtidigt i enlighet med vad du tycker och säger. Ärlighet tillåter inte lögner, osanningar eller hemligheter. Det tillåter inte heller tomma ord eller ouppfyllda löften.

En ärlig person är genuin och sann och uttrycker denna sanning, även om konsekvenserna kanske inte är gynnsamma för dem. Det är en personlig värdering som är nära kopplad till integritet och respekt för både dig själv och andra.

Vad är empati?

Empati är förmågan att ställa dig själv i en annan persons skor så att du kan förstå deras tankeprocess och identifiera de känslor de upplever. Att vara empatisk innebär att skapa dig en uppfattning om andras inre känslomässiga värld och anstränga dig för att gå bortom dig själv ett ögonblick för att försöka förstå deras synvinkel.

En empatisk person dömer, ljuger eller förnedrar inte eftersom de förstår hur dessa handlingar kan påverka den andra personen. Och genom att ta en stund att känna smärtan som sin egen, väljer de vägen för förståelse, finkänslighet och mänsklig värme.

Hur hänger dessa värderingar ihop?

Även om det vid första anblicken kan tyckas att ärlighet och empati har lite gemensamt, är verkligheten att de båda är viktiga i vardagen. Med andra ord kan den ena egenskapen, utan den andra, få negativa konsekvenser.

Till exempel kan överdriven empati leda dig till att ljuga för att undvika att såra andra, det som kallas ”vita lögner”. Även om detta kan undvika konflikter på kort sikt, kan det i slutändan skapa skuldkänslor och orsaka att den andra personen blir besviken när de upptäcker bristen på ärlighet.

Å andra sidan fungerar inte uppriktighet utan empati heller. Om du är direkt och uppriktig utan att tänka på den känslomässiga aspekten kan andra uppfatta dig som brysk, oförskämd eller taktlös. Som ett resultat kan du uppleva sociala svårigheter eller onödiga konflikter.

Fortsätt läsa i den här artikeln: 5 egenskaper hos empatiska personer

4 tips för att tala med både ärlighet och empati

För att vara tydlig måste ärlighet och empati gå hand i hand om du vill kunna upprätthålla sunda relationer med dina medmänniskor. Det är dock inte alltid lätt att använda dessa två begrepp tillsammans; Nedan ska vi att dela med oss av några tips för att hjälpa dig.

1. Respektera andra

Kom ihåg att respekt är grundläggande när du kommunicerar med andra människor. Att respektera andra innebär att tycka att de förtjänar att veta sanningen, och att du därför bör vara ärlig mot dem. Men det betyder också att uppmärksamma deras känslor, eftersom ingen avsiktligt sårar en person som de respekterar.

2. Arbeta med din förmåga att stå upp för dig själv

En kommunikation som möjliggör att du kan stå upp för dig själv är viktigt. Ibland kan rädslan för att bli avvisad eller att andra ska avvisa din åsikt få dig att ljuga i ett försök att vara till lags och behaga. Av samma anledning måste du arbeta med ditt självförtroende och lära dig att uttrycka dig med självförtroende och tydlighet.

På samma sätt, om du tillåter dig att bli aggressiv och du inte lyckas kontrollera dina impulser, kan du enkelt såra andra människor med dina ord. Kom ihåg att du inte behöver förminska den andras synvinkel för att hävda din egen.

en person tröstar en annan

3. Använd ett konstruktivt språk för att tala med både ärlighet och empati

Om du måste förmedla något som kan vara obehagligt till en annan person är det bäst att använda ett konstruktivt språk. Vad betyder då det? Att välja rätt ord och föreslå lösningar istället för att kritisera eller döma.

4. Var uppmärksam på din icke-verbala kommunikation

Icke-verbal kommunikation är ännu viktigare än ord när det gäller att leverera ett budskap. Aspekter som röstläge, kroppsspråk eller den tid och plats du väljer att kommunicera en idé kan göra skillnad. Kom ihåg att uppmärksamma dessa saker så att den andra personen inte känner sig attackerad eller hotad.

tala med ärlighet och empati

Att tala med både ärlighet och empati kan förstärka ditt välbefinnande

Våra värderingar definierar oss som människor, och vi visar dem genom våra handlingar och interaktioner med andra.

Att öva på att tala med ärlighet och empati i det dagliga livet kan kräva ansträngning i början, men i längden leder det till bättre personligt och socialt välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández-Pinto, I., López-Pérez, B., & Márquez, M. (2008). Empatía: Medidas, teorías y aplicaciones en revisión. Anales de Psicología/Annals of Psychology24(2), 284-298.
  • Pereira, M. L. N. (2008). Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y conducta asertivas. Actualidades investigativas en educación8(1).
  • Baró, T. (2012). La gran guía del lenguaje no verbal. Cómo aplicarlo en nuestras relaciones para lograr el éxito y la felicidad.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.