10 värderingar du skall lära dina barn

Det finns många värderingar som du måste lära dina barn för att de ska kunna bli vuxna som kan fatta egna beslut och fungera i sin sociala kontext. I denna artikel kommer du få reda på vilka värderingar som är viktigast att dina barn lär sig.
10 värderingar du skall lära dina barn
Bernardo Peña

Granskad och godkänd av psykolog Bernardo Peña.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Föräldrar spelar en ledande roll i sina barns undervisning. Under barnets första år är föräldrarna ansvariga för att lära sitt barn bland annat skillnaden mellan rätt och fel. Även om barn fortsätter lära sig under många år framöver så är det väldigt viktigt att föräldrar lär sina barn goda värderingar.

Dessa egenskaper är inte endast viktiga för utvecklingen av deras beteende, utan de kan även påverka deras självkänsla och hur bra de kan utmärka sig i sociala sammanhang. Dessutom är de dygder s om håller genom livet och blir en del av varje individs personlighet.

Det är dock bra att komma ihåg att barn lär sig bäst genom exempel. Därmed är det viktigt att föräldrar sätter värderingar som ansvar, vänlighet och andra liknande värderingar i praxis i vardagen innan de försöker lära barnen om dem.

Det är värdelöst att försöka få barn att “lära sig en läxa” om detta beteende inte reflekteras i deras familj. Därmed handlar det inte bara om att lära dem värderingar, utan om att faktiskt visa dem dessa i praktiken. Vilka värderingar bör du lära dina barn?

10 värderingar att lära dina barn

1. Ärlighet

Lära barn värderingar

Ärlighet är en värdering som barnen måste lära sig i tidig barndom. Förmodligen kommer de i något skede välja att ljuga om eller täcka över något de gjort fel för att undvika att bli bestraffade. Det är precis då man bör lära dem hur viktigt det är att vara ärlig så att de kan bli ansedda som pålitliga.

2. Tolerans

I en så diversifierad värld som den vi lever i är tolerans en väldigt viktig värdering. Det är viktigt att barnen förstår och accepterar olika åsikter, kulturer, folkgrupper och religioner. Barnen bör också förstå att alla inte är lika för att kunna umgås i sunda mänskliga förhållanden.

3. Respekt

En av de första värderingarna du bör lära dina barn är respekt. Denna dygd är väsentlig för att människor ska kunna samexistera i ett samfund. Det är viktigt att de under sina första år av livet lär sig att inte höja rösten, att respektera äldre och att följa hushållets regler.

4. Ansvar

Att lära barn denna värdering innebär att få dem att förstå att allting har sina positiva och negativa konsekvenser. De lär sig då också att alla måste ta ansvar för sina handlingar och sitt beteende. Denna värdering kommer främst hjälpa barnen att slutföra vissa uppgifter och att leva upp till  sina ansvar.

5. Vänlighet

Vänskap

Vänlighet är en egenskap som förstärker sociala relationer samt familjeband. Därmed bör barn lära sig att vara snälla mot andra, även under deras ”dåliga dagar”. De måste förstå att även om man är på dåligt humör, finns det ingen ursäkt för att inte behandla människor väl.

6. Karaktär

Att bygga karaktär händer inte övernatten, utan kräver en hel del tid att lära sig. Det är dock en av värderingarna du måste lära dina barn. De ska kunna fatta egna beslut, samtidigt som de alltid ska respektera sig själva och andra.

7. Självkänsla

Att ha en god självkänsla kommer att vara avgörande i många områden av dina barns liv. Självkänsla skapar förmågan att leva utan att känna extremt mycket press eller uppleva svårigheter. Därmed måste barnen lära sig att acceptera sig själva och att inte acceptera visst beteende från andra.

8. Samarbete

Att lära dina barn att samarbeta uppmuntrar dem att jobba i ett team då det är nödvändigt. Genom att lära sig att arbeta tillsammans med andra för att nå sina mål, lär sig barnen att de kommer att behöva en hjälpande hand förr eller senare i sina liv.

9. Empati

Barn kramar sin mamma

Ett sätt att utveckla empati hos barn är att uppmuntra känslighet. Med andra ord kommer det att hjälpa dem sätta sig in i någon annans situation, och försöka känna vad andra människor känner. Medan denna dygd ofta utvecklas spontant, kan det ibland behövas lite förstärkning.

10. Förlåtelse

Att lära sig att uppmärksamma sina misstag, be om ursäkt och förlåta, är väsentliga egenskaper. I början kommer barnen ha svårt att förstå detta eftersom barn genomgår en egocentrisk fas där de inte accepterar faktumet att de har begått ett misstag.

Genom att diskutera meningen med förlåtelse kommer barnen så småningom att förstå precis hur viktigt det faktiskt är. Därmed kommer de i framtiden undvika att hysa agg mot andra eller att hysa andra skadliga känslor.

Har du redan lärt dina barn dessa värderingar? Glöm inte att visa gott exempel varje dag. Att lära dem dessa värderingar och använda dem praktiskt i vardagen, kommer att säkerställa att dina barn växer upp till att bli goda medborgare.

Detta kanske intresserar dig
De 4 viktigaste värderingarna du kan ge dina barn
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
De 4 viktigaste värderingarna du kan ge dina barn

Om du är en förälder eller lärare är det viktigt att du frågar dig själv vad du bör föra vidare till dina barn. Här hittar du fyra kärnvärderingar.