17 värderingar du måste lära dina barn

Det finns många värderingar som du måste lära dina barn för att de ska kunna bli vuxna som kan fatta egna beslut och fungera i sin sociala kontext. I denna artikel kommer du få reda på vilka värderingar som är viktigast att dina barn lär sig.
17 värderingar du måste lära dina barn
Bernardo Peña

Granskad och godkänd av psykolog Bernardo Peña.

Senaste uppdateringen: 17 oktober, 2023

Det finns många värderingar som du behöver lära dina barn så att de växer upp och kan fatta egna beslut och fungera som vuxna i egna sociala sammanhang. I den här artikeln berättar vi vilka som är de viktigaste värderingarna som barn bör lära sig.

Föräldrar spelar en ledande roll i sina barns uppfostran. Under barnets första år är föräldrarna ansvariga för att lära sitt barn bland annat skillnaden mellan rätt och fel. Även om barn fortsätter lära sig under många år framöver så är det väldigt viktigt att föräldrar lär sina barn goda värderingar.

Dessa egenskaper är inte endast viktiga för utvecklingen av deras beteende, utan de kan även påverka deras självkänsla och hur bra de kan utmärka sig i sociala sammanhang. Dessutom är de dygder s om håller genom livet och blir en del av varje individs personlighet.

Det är dock bra att komma ihåg att barn lär sig bäst genom exempel. Därmed är det viktigt att föräldrar sätter värderingar som ansvar, vänlighet och andra liknande värderingar i praxis i vardagen innan de försöker lära barnen om dem.

Det är värdelöst att försöka få barn att “lära sig en läxa” om detta beteende inte reflekteras i deras familj. Därmed handlar det inte bara om att lära dem värderingar, utan om att faktiskt visa dem dessa i praktiken. Vilka värderingar bör du lära dina barn?

17 värderingar att lära dina barn

1. Ärlighet: den första av dessa viktiga värderingar du bör lära dina barn

Lära barn värderingar

Ärlighet är en värdering som barnen måste lära sig i tidig barndom. Förmodligen kommer de i något skede välja att ljuga om eller täcka över något de gjort fel för att undvika att bli bestraffade. Det är precis då man bör lära dem hur viktigt det är att vara ärlig så att de kan bli ansedda som pålitliga.

2. Tolerans

I en så diversifierad värld som den vi lever i är tolerans en väldigt viktig värdering. Det är viktigt att barnen förstår och accepterar olika åsikter, kulturer, folkgrupper och religioner. Barnen bör också förstå att alla inte är lika för att kunna umgås i sunda mänskliga förhållanden.

3. Respekt

En av de första värderingarna du bör lära dina barn är respekt. Denna dygd är väsentlig för att människor ska kunna samexistera i ett samfund. Det är viktigt att de under sina första år av livet lär sig att inte höja rösten, att respektera äldre och att följa hushållets regler.

4. Ansvar

Att lära barn denna värdering innebär att få dem att förstå att allting har sina positiva och negativa konsekvenser. De lär sig då också att alla måste ta ansvar för sina handlingar och sitt beteende. Denna värdering kommer främst hjälpa barnen att slutföra vissa uppgifter och att leva upp till  sina ansvar.

5. Vänlighet är bland de viktiga värderingar du bör lära dina barn

Vänskap

Vänlighet är en egenskap som förstärker sociala relationer samt familjeband. Därmed bör barn lära sig att vara snälla mot andra, även under deras ”dåliga dagar”. De måste förstå att även om man är på dåligt humör, finns det ingen ursäkt för att inte behandla människor väl.

6. Beslutsamhet

Att lära sig att vara beslutsam är inte något man lär sig över en natt och det kräver mycket träning. Detta är dock en viktig värdering som du måste lära dina barn så att de lär sig hur de gör för att fatta sina egna beslut, känna sig säkra i dem, lita på sig själva och sina förmågor, och att lära sig att hålla fast vid dem när det behövs, för att uppnå det de vill.

7. Hängivenhet

Detta handlar om att vi håller fast vid det vi sagt, är ansvarsfulla och inte bryter våra löften. Barn måste lära sig att detta är viktigt både när det gäller dem själva och det som berör dem, och med andra.

Att också lära sig att vara hängiven sitt skolarbete är något som kommer att påverka hur barnen senare närmar dig sitt arbetsliv. Här är det samtidigt viktigt med tillgivenhet, eftersom denna värdering hjälper till att stärka relationer, med tanke på att det bidrar till att stärka hängivenhet och stabilitet i parrelationer.

8. Att älska sig själv

God självkänsla är viktigt på många områden i ditt barns liv. Att älska sig själv är nyckeln till att leva utan skuld och utan den konstanta känslan av att aldrig räcka till.

Därför behöver barn lära sig värdet av att acceptera sig själv och inte tillåta att andra människors beteenden kränker dem. Som framgår av en studie publicerad i Edetania. (på spanska), så bidrar god självkänsla och en god självuppfattning till hälsa och psykisk balans.

9. Samarbete

Att lära dina barn att samarbeta uppmuntrar dem att jobba i ett team då det är nödvändigt. Genom att lära sig att arbeta tillsammans med andra för att nå sina mål, lär sig barnen att de kommer att behöva en hjälpande hand förr eller senare i sina liv.

10. Generositet är en av de viktiga värderingar barn behöver lära sig

Generositet är den värdering som står emot själviskhet. Det handlar om att ge utan att förvänta sig att få något tillbaka, på ett osjälviskt sätt. Att göra goda handlingar utan att se vilka som blir gottgjorda av dem.

Detta handlar inte bara om välgörenhet, och inte heller om att ge materiella saker. För att i grunden vara generös är att ge en del av vår tid för att hjälpa en annan.

11. Solidaritet

Solidaritet, tillsammans med generositet och samarbete, utgör en triad av värderingar i gemensam kraft. Med dessa sätter vi andras behov före våra egna. Solidaritet handlar på sitt särskilda sätt om att stödja dem som behöver vår hjälp.

Detta gäller även människor vi inte känner. Forskning (spansk text) i ämnet noterar att “solidaritet överskrider alla gränser: politiska, religiösa, territoriella och kulturella.”

12. Empati

Ett sätt att utveckla empati hos barn är att uppmuntra känslighet. Med andra ord kommer det att hjälpa dem sätta sig in i någon annans situation, och försöka känna vad andra människor känner. Medan denna dygd ofta utvecklas spontant, kan det ibland behövas lite förstärkning.

Barn kramar sin mamma
Det är viktigt att du har empati i dina relationer

13. Förlåtelse

Att lära sig att uppmärksamma sina misstag, be om ursäkt och förlåta, är väsentliga egenskaper. I början kommer barnen ha svårt att förstå detta eftersom barn genomgår en egocentrisk fas där de inte accepterar faktumet att de har begått ett misstag.

Genom att diskutera meningen med förlåtelse kommer barnen så småningom att förstå precis hur viktigt det faktiskt är. Därmed kommer de i framtiden undvika att hysa agg mot andra eller att hysa andra skadliga känslor.

14. Ödmjukhet

Ödmjukhet är motsatsen till stolthet. Även om det är viktigt att älska sig själv, kan överdrivet ego få oss att förakta andra. Därför måste föräldrar lära sina barn att ha respekt för andra.

De bör också låta dem veta, utan att kränka eller förödmjuka, att vi alla kan göra misstag och ha defekter, och det är nödvändigt att uppmärksamma dem. Detta gör oss inte bättre eller sämre, utan helt enkelt bara mänskliga.

15. Tacksamhet: Kanske viktigast bland dessa värderingar som barn bör lära sig

Även om man inte ska gradera värderingar, som om vissa vore viktigare än andra, intar tacksamhet en central position. I denna mening, genom att vara tacksamma värdesätter vi saker, för att vi har dem, och människor, för att de är med oss, och likväl deras handlingar.

När barn får lära sig detta värde lär de sig att vara mer respektfulla, uppskatta andras närvaro i deras liv och vara tacksamma för att de får ta del av alla gåvor som livet ger oss varje dag.

16. Glädje

Detta är en mycket viktig värdering eftersom det är det som gör att vi kan närma oss varje situation med den bästa sinnesstämningen och hålla ett gott humör trots omständigheterna. Glädje främjar positiva och konstruktiva attityder, genererar känslor av tillfredsställelse, hopp och uppskattning, hos oss själva och hos andra.

17. Måttfullhet

Även om det inte är ett ord vi använder så ofta, kan måttfullhet betraktas som grunden för välbefinnande. Det handlar om måttfullhet och självkontroll, och det kan gälla karaktär och känslomässiga reaktioner, vanor och livsstil.

Hur lär du värderingar till dina barn?

Har du redan lärt dina barn dessa värderingar? Glöm inte att visa gott exempel varje dag. Att lära dem dessa värderingar och använda dem praktiskt i vardagen, kommer att säkerställa att dina barn växer upp till att bli goda medborgare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Faula Bravo, K. M., & Liberio Guerrero, M. E. (2016). Influencia del proceso de apropiación de los valores honestidad y responsabilidad en el comportamiento social de los niños de cinco años de la escuela de educación básica fiscal Dr. Juan Tanca Marengo de la parroquia Febres Cordero, distrito 4 Portete, de la ciudad de Guayaquil (Bachelor’s thesis, Guayaquil: ULVR, 2016.). http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1556
  • Hernández, I. (2004). Educar para la tolerancia: una labor en conjunto. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 47(191), 161-174. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59388
  • Uranga-Alvídrez, M. S., Rentería-Soto, D. E., & González-Ramos, G. J. (2016). La práctica del valor del respeto en un grupo de quinto grado de educación primaria. Ra Ximhai, 12(6), 187-204. https://www.redalyc.org/pdf/461/46148194012.pdf
  • García, A. R. (2013). El Educación Emocional, El Autoconcepto, La Autoestima Y Su Importancia En La Infancia. Edetania. Estudios y propuestas socioeducativas, (44), 241-257. https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/210
  • Buxarrais, M. (1998). Educar para la solidaridad. Madrid: ACSUR Las Segovias. https://www.academia.edu/download/12663909/Educar_para_Solidaridad.pdf
  • Asún Dieste, S., & Rapún López, M. (2017). El aprendizaje de la responsabilidad en el trabajo en equipo a través de la evaluación formativa. Revista Infancia, Educación Y Aprendizaje, 3(2), 53–58. https://doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.699
  • Ojeda García, A., Torres González, T., & Moreira Mayo, M. (2010). ¿Amor y Compromiso en la Pareja?: de la teoría a la práctica Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica, 2(30), 125-142.
  • Moënne, B. K. (2010). El concepto de la solidaridad. Rev. chil. radiol., 16(2), 51-51.
  • Fernández, O., Lúquez, P., Ocando Medina, J., & Liendo, Z. (2008). Eje transversal. “Valores” en la educación básica: Teoría y praxis. Educere, 12(40), 63-70.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.